TS TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA PSYCHOLOGY [వికాస సిద్ధాంతాలపై గ్రాండ్ టెస్ట్] TEST-67

Spread the love

TS TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA PSYCHOLOGY [వికాస సిద్ధాంతాలపై గ్రాండ్ టెస్ట్] TEST-67

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది.

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. వస్తు స్థిరత్వ భావన అనగా?

#2. పూర్వముఠా దశ అని దేనికి పేరు

#3. పాలదంతాలు ఊడిపోయి శాశ్వతదంతాలు వచ్చే దశ

#4. ఉద్వేగ కెథార్సిస్ ఈ దశ లక్షణం

#5. కోల్ బర్గ్ ప్రకారం అంతరాత్మతో కూడిన నైతికత ఎన్నవ దశలో ఉంటుంది?

#6. మనీషా ఉపాధ్యాయునితో మంచిపేరు తెచ్చుకొనుటకు ప్రతిరోజు పాఠశాలకు త్వరగా వచ్చి నల్లబల్లను శుభ్రం చేసి తేది లాంటి అంశాలు రాసి పెడుతుంది అయితే ఆమె కోల్ బర్గ్ ప్రకారం ఏ దశ ?

#7. ఎరిక్ ఎరిక్ సన్ 8 దశలలో సరికాని ఒక సద్గుణం?

#8. ప్రాణంలేని వస్తువులకు ప్రాణాన్ని అపాదించడం పియాజె ప్రకారం ఏ దశ

#9. పియాజే ఇంద్రీయచాలక దశలో లేని ఉపదశ?

#10. మట్టితో వినాయకుడి బొమ్మను చేసిన తర్వాత వినాయకుడి బొమ్మను తిరిగి మట్టిగా మార్చవచ్చు అనే అంశం ఆలోచనలోకి రాకపోవడం ?

#11. శిశువు తాను బస్సులో ప్రయాణిస్తుంటె చెట్లు వెనకకు పోతున్నాయి అనుకుంటాడు తప్ప తాను ముందుకు వెళ్తున్నాననే విషయం మర్చిపోవడం పియాజే ప్రకారం

#12. శిశువు గుఱ్ఱంను చూసిన తర్వాత దానిని గాడిదతో పోల్చుకోవడం

#13. పియాజే సంజ్ఞానాత్మక సిద్ధాంతం ఏ వాదానికి చెందింది?

#14. ఎరిక్ ఎరిక్ సన్ ప్రకారం సాంఘీక వికాస దశలలో వరుస క్రమాన్ని పాటించని క్రమం?

#15. తన ఇంటిని చూపించగలడు కాని చిరునామా చెప్పలేని శిశువు యొక్క దశ

#16. భారతదేశ రాజధాని ఢిల్లీ అని చెప్పగలడు కాని ఢిల్లీ దేని రాజధాని అనగా చెప్పలేని శిశువు దశ

#17. అప్పుడే పుట్టిన శిశువులో ఉండని స్కిమాటా

#18. కొత్త పరిస్థితులను తెల్సుకొని సర్దుబాటు కావడం

#19. కోల్ బర్గ్ ప్రకారం శిశువులో ఆలస్యంగా జరిగే వికాసం

#20. పాఠశాల విడిచిన తరువాత బస్సులోకి కేవలం 3వ తరగతి వరకు మాత్రమే ఎక్కమన్నప్పుడు గీత తను 4వ తరగతి కాబట్టి ఎక్కరాదని అర్ధంచేసుకునే నిగమణాత్మక ఆలోచన పియాజే ప్రకారం ఏ దశలో

#21. చాక్ పీస్ రాయడానికి అని డస్టర్ తుడవడానికి అని వస్తువుల లక్షణాలు తెల్సుకునే దశ

#22. అంతరాత్మ ఏర్పడే దశ కోల్ బర్గ్ ప్రకారం

#23. సాయంత్రం బయటికి తీసుకువెళ్తానంటేనే చదవగల విద్యార్థి స్థాయి

#24. ఎవరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా తరగతి గదిలో విద్యుద్దీపాలు, ఫ్యాన్ లను ఆఫ్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళే శిశువు స్థాయి

#25. తనకు నచ్చని పనులు ఇతరులకు ఇష్టమైన చేయకపోవడం ఏ స్థాయి

#26. విధేయత, శిక్ష నుండి తప్పించుకొనుట ఈ స్థాయి

#27. నీ కారు బొమ్మ యిస్తే నా బైక్ బొమ్మను యిస్తాను అన్న శిశువు స్థాయి

#28. గవర్నమెంట్ బైండింగ్ సిద్ధాంతం ఎవరికి చెందింది ?

#29. ఉత్పాదకత - స్తబ్ధత అనే లక్షణాలు ఎరిక్సన్ ప్రకారం ఏ దశ?

#30. ఆత్మను ఆదర్శ ఆత్మ, వాస్తవ ఆత్మ అని రెండు రకాలుగా విడగొట్టింది ఎవరు ?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *