TS TET PAPER-1 SGT MODEL PAPER-2024 | TS TET 150 BITS 150 MARKS GRAND TEST 2024 | TS TET PAPER-2 SA MODEL PAPER-2024 | TS TET DSC 2024 GRAND TEST-1

Spread the love

TS TET PAPER-1 SGT MODEL PAPER-2024 | TS TET 150 BITS 150 MARKS GRAND TEST 2024 | TS TET PAPER-2 SA MODEL PAPER-2024 | TS TET DSC 2024 GRAND TEST-1

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది.

Results

-
Spread the love

GOOD ALL THE BEST….

Spread the love

IMPROVE UR SCOURE

HD Quiz powered by harmonic design

#1. సాంఘిక వికాసానికి తొలిమెట్టు అయిన 'ఆత్మభావన' ప్రారంభమయ్యే దశ

#2. పిల్లలు వస్తువును పట్టుకోవడానికి మొదట చేతిని మొత్తం ఉపయోగించి తర్వాత చేతివేళ్ళతో వస్తువును పట్టుకో గలుగుతారు. ఇందులో ఇమిడి ఉన్న వికాస సూత్రం

#3. పిల్లవాడు పరిసరాలను తనకు అనుగుణంగా మార్చు కోవడం అనే సంజ్ఞానాత్మక ప్రక్రియ

#4. క్రింది వానిలో సమాధానాలు రాసే కాలాన్ని బట్టి ప్రజ్ఞాపరీక్షల వర్గీకరణ రకం

#5. ఒక పిల్లవాడు అమితమైన సిగ్గు కారణంగా తన తరగతి విద్యార్థులతో సరిగా కలవలేక పోతున్నాడు. ఈ అబ్బాయి సమస్య

#6. పిల్లల్లో మొట్టమొదట ఏర్పడే భావోద్రేకం

#7. ఉపాధ్యాయుడు కూడా పిల్లలతో ఆటలాడుతూ, ఆటలు ఆడే సమయంలో పిల్లల యొక్క ప్రవర్తనను పరిశీలించడం అనేది

#8. ఇతరులతో గల సంబంధాలు మరియు పుస్తకాలు, కథలు, నవలలు మొదలైనవి చదవడం ద్వారా పిల్లలలో పెంపొందే ఆత్మభావన

#9. గణితం, విజ్ఞానశాస్త్రాలపట్ల ఒకే రకమైన అభిరుచి కలిగిన బాలుడు 10వ తరగతిలో ఉత్తీర్ణత సాధించాడు. అతడు M.P.C. లేదా Bi.P.C. గ్రూపు ఎంపిక చేసుకోవాలి. అతను ఎదుర్కొంటున్న సంఘర్షణ

#10. నోమ్ చామ్ స్కీ ప్రకారం ప్రతివ్యక్తిలో ఉండే విభాగం

#11. క్రికెట్ మ్యాచ్ మొదట బంతికే అవుటు అయిన సాగర్ కోపంగా తన బ్యాటును గట్టిగా పిచికేసి కొట్టడంలోని రక్షక

#12. వ్యక్తి 'విశ్వసనీయత' అనే సద్గుణాన్ని సాధించుకునే మనో సాంఘిక క్లిష్టపరిస్థితి

#13. క్రింది వానిలో అభ్యసన లక్షణం కానిది

#14. కింది వాటిలో శారీరక అవసరం కానిది

#15. సుమను పాఠశాలలో ఒక ఉపాధ్యాయుడు తీవ్రంగా దండించడంతో, ఆమె అతనంటే భయపడుతుంది. అయితే ఆమెకు మిగతా ఉపాధ్యాయులంటే భయంలేదు. ఇది దీనికి ఉదాహరణ

#16. వైగోట్ స్కీ ప్రకారం కింది వానిలో దిగువ స్థాయి మానసిక ప్రక్రియ

#17. బండూరా పునర్బలనాలను 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు. ఈ వర్గీకరణకు చెందనిది.

#18. గణేష్ పరీక్షలకు తయారవుతూ మొదట ఫిలాసఫీని, తర్వాత సైకాలజీని నేర్చుకున్నాడు. సైకాలజీ పరీక్ష రాస్తుంటే అతనికి ఫిలాసఫీ గుర్తుకు వస్తుంది కానీ సైకాలజీ గుర్తుకు రావటం లేదు. దీనికి కారణం

#19. రాకేష్ 30 పదాలున్న అర్థరహిత పదముల జాబితాను 20 సార్లు చదివి నేర్చుకున్నాడు. రెండు నెలల తర్వాత అతనిని అదే జాబితాను మరలా నేర్చుకోమనగా, ఈసారి 12 ప్రయత్నాల్లో నేర్చుకోగలిగాడు. అతని పొదుపు గణన

#20. స్మృతి ప్రక్రియలో మొదటి సోపానం

#21. ఈ క్రింది వానిలో భావావేశ రంగానికి చెందనిది.

#22. ఒక పరిస్థితికి, ప్రతిస్పందనకు మధ్య అనువుగా మార్చుకోవటానికి వీలైన సంధానము ఏర్పడినప్పుడు, మిగతా అంశాలు సమానమైనప్పుడు, ఆ సంథానం పటిష్టమౌతుంది అనేది

#23. డిస్ లెక్సియా ఈ అభ్యసనలోపం

#24. సమీకృత ప్రకల్పనయందు విషయ సమాచారం

#25. శిశుకేంద్రీకృత బోధనా విధానానికి వ్యతిరేకమైన ప్రవచనం

#26. పియాజె మరియు బ్రూనర్ లు బోధనా ప్రక్రియలో విభేదించిన ప్రధాన అంశం

#27. ఫ్యాషన్ షోలోని మోడల్స్ ను పరిశీలించిన విద్యార్థులు వారిని అనుకరించ ప్రయత్నిస్తే ఇది ఏ అనుకరణ ?

#28. ఎడ్గార్ డేల్ అనుభవాల శంఖువు ప్రకారం అధిక మూర్తత్వ అనుభవం

#29. సంసర్గవాద అభ్యసన సిద్ధాంతాల ముఖ్యలక్షణం ?

#30. జాతీయ విద్యాప్రణాళికా చట్రం 2005 ప్రాధాన్యతా అంశం

#31. "ప్రత్యక్షం" పదాన్ని విడదీసిన రూపం

#32. వివిధ ప్రక్రియలకు చెందిన పాఠాలను గుర్తించండి.

#33. "పరుల తెగడుటవల్ల బలిమి పొగడుటవల్ల కీర్తివచ్చుట కల్ల” అను కూనలమ్మ పదాలు తెలుపు విలువలు

#34. 'అర్థభేదంగల హల్లుల జంట వెంట వెంటనే ఆవృతమైతే' ఆ అలంకారం

#35. ఉగాది తెలుగువారి నూతన వర్షం (గీత గీసిన పదానికి నానార్ధాలు)

#36. 'నవగ్రహాలు' సమాసం పేరు

#37. "ఇనుడు” అను మాటకు పర్యాయపదాలు

#38. బ్రహ్మాండం, వదాన్యోత్తమ, యశఃకాలము, ఇక్కాలము? క్రమం గుర్తించండి.

#39. 'నేను లైబ్రరీ నుంచి పుస్తకాన్ని తెచ్చాను.” అను వాక్యానికి కర్మణి రూపం

#40. 'భృంగారం' అను మాటకు వికృతి

#41. కింది వాటిలో గుర్రం జాషువాకు గల బిరుదములు

#42. "ఏడుపాయల జాతర” పండుగ జరుగు దేశ దేవాలయం

#43. "భూతకాలిక అసమాపక క్రియ” కే మరో వ్యవహారం

#44. కాయమునకు ధూళి దులిపి గాయమునకు కట్టు కట్టి మాటరాని ముసలి అవ్వ నోట నీరు పోసినారు ఈ గేయపంక్తులు తెలియజేసే విలువలు

#45. ప్రేరణదూరత, వక్తృశ్రోతృవిపరిణామం, సాంస్కృతిక ప్రసరణం అను లక్షణాలు

#46. భాషాబోధన ప్రారంభచర్య

#47. వర్ణచిత్రాలు, రేఖాచిత్రాలు, కథాచిత్రాలు, మెరుపుఅట్టలు అనునవి

#48. సమాజం ఆశిస్తున్న విద్యాకార్యక్రమాలకు, విద్యార్థుల సర్వతోముఖాభివృద్ధికి వినియోగించుటకై ప్రతి విద్యాసంస్థ సిద్ధంచేసుకోవలసిన ప్రణాళిక

#49. 'కవికి గీటు రాయి గద్యం అయితే, గద్యానికి గీటురాయి వ్యాసం' అని ఎవరు కొనియాడారు.

#50. పిల్లల భాగస్వామ్యం, ప్రతిస్పందనలు, రాతఅంశాలు, లఘుపరీక్షతో కూడిన మూల్యాంకనం

#51. He is not healthy. He is not wealthy. These two sentences can be combined as

#52. The boy "took off" his clothes to change them. The meaning of the phrasal verb 'took off is :

#53. Choose the sentence that expresses ability

#54. Choose the senetnce that has a noun clause

#55. Sindhu, "who came from Guntur", won the match. The part of the sentence, 'who came from Guntur' in the above sentence is :

#56. He never drinks milk, .............. Choose the correct question tag to complete the sentence

#57. Seeing the police, the thief ran away This sentence has :

#58. You can sing songs. Choose the correct 'Yes/No' question of the sentence above.

#59. He won the match ......... his illness. Choose the correct compound prepositional phrase to fill in the blank in the sentence above.

#60. The bird ......... out if you leave the door of the cage. Choose the correct verb to fill in the blank.

#61. We need not sleep on the floor as there are ........ Choose the correct phrase to fill in the blank.

#62. I had scarcely put the phone down when it rang again. The meaning of this sentence can be expressed as:

#63. Choose the word that can be used to write an adverbial clause of condition.

#64. Choose the correct noun phrase with the correct order of adjectives

#65. Mohan wishes he ............... a new house. Choose the correct verb that fits the context

#66. "Reading" is a good habit. In the above sentence, 'reading' is :

#67. Madhu is a doctor and Sita, a nurse. This is :

#68. He is the tallest boy on ............ earth Choose the article that fits the context.

#69. No other river in the world is so long as the Nile. Choose the superlative degree of this sentence.

#70. Choose the correct spelling of the word.

#71. When ........................ this new car ? Choose the correct verb and subject to complete this question

#72. A manual of instruction for any class is :

#73. The grammar translated method dominated the field of teaching and learning during this period

#74. According to psycholinguists, babbling stage is :

#75. The following is not a problem associated with learning English in our schools:

#76. Choolse the false statement :

#77. The three levels of conceptulization identified by Edward Anthony are:

#78. 'x' యొక్క సంకలన విలోమము 'y' అయిన 'y' యొక్క సంకలన విలోమము

#79. √6̅0̅4̅ ̅+̅√̅4̅4̅1̅ _ యొక్క విలువ

#80. క్రింది వానిలో పైథాగోరియన్ త్రికము కానిది

#81. రెండంకెల ప్రధాన సంఖ్యలలో పెద్దది

#82. 25/14 మరియు 5/7 యొక్క గుణకార విలోమాల లబ్దం

#83. తుషార్ 250 మి.లీ. పాలు కలిగిన గ్లాసు నందు 2/5 భాగం తాగి గ్లాసులో మిగిలిన పాలు మి.లీ.లలో

#84. 0.238 కు సమానమైన భిన్నం

#85. ప్రమీల యొక్క ఆదాయము మరియు పొదుపు (savings)ల నిష్పత్తి 4: 1 అయిన ఆమె పొదుపు (savings) శాతంలో

#86. ఈశ్వర్ ₹5000 మొత్తానికి 4 సం॥లకుగాను ₹2500 వడ్డీ చెల్లించాడు. అయిన చెల్లించిన వడ్డీరేటు (సంవత్సరానికి)

#87. 5 గురు వ్యక్తులు కలిసి ఒక పనిని 10 రోజులలో పూర్తిచేసిన అదే పనిని ఒక వ్యక్తి పూర్తిచేయగలిగే రోజుల సంఖ్య

#88. ABCD చతుర్భుజంలోని కోణాల నిష్పత్తి వరుసగా 3 : 7: 6: 4 అయిన ABCD ఒక

#89. సప్తభుజి నందు గల కర్ణాల సంఖ్య

#90. అడ్డు మరియు నిలువు సౌష్ఠవ రేఖలను కలిగియున్న ఆంగ్ల అక్షర

#91. రెండు పూరక కోణాల భేదం 30° అయిన ఆ కోణాలు

#92. దీర్ఘచతురస్రం యొక్క పొడవు 12 సెం.మీ. మరియు కర్ణం 15 సెం.మీ అయిన దాని చుట్టుకొలత

#93. దీర్ఘ చతురస్రం మరియు చతురస్రం చుట్టుకొలతలు సమానం. దీర్ఘచతురస్రం యొక్క పొడవు, వెడల్పులు వరుసగా 35 సెం.మీ., 25 సెం.మీ. అయిన వాటి వైశాల్యాల భేదం

#94. ఒక సమచతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం 216 చ.సెం.మీ. మరియు దాని కర్ణాలలో ఒకటి 24 సెం.మీ. అయిన రెండవ కర్ణం సెం.మీ.లలో

#95. 40, 50, 99, 68, 98, 60, 94ల మధ్యగతం

#96. దత్తాంశంలో గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ విలువల భేదం

#97. మూడు విభిన్న సహజ సంఖ్యల సగటు 40. వాటిలో చిన్నసంఖ్య 19 అయిన మిగిలిన రెండు సంఖ్యలలో సాధ్యమయ్యే మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్య

#98. దత్తాంశం యొక్క రెండు పరిశీలనల్ని ప్రక్కప్రక్కన సూచించి చిత్రం

#99. 5x/3 - 4 = 2x/5 అయిన 2.x - 7 యొక్క విలువ

#100. (2/3)³ x (5/7)³ విలువకు సమానమైనది

#101. 5A = CA అయితే A మరియు C విలువలు వరుసగా

#102. నల్లబల్ల పథకం గణితపేటికలోని సామాగ్రి కానిది

#103. అవగాహనకు చెందిన స్పష్టీకరణ

#104. "సంఖ్య, రాశుల, మాపనాల విజ్ఞానమే గణితం" అని నిర్వచించినది

#105. ఈ క్రింది వానిలో కృత్యాధార పద్ధతిలో బోధనా సూత్రము కానిది.

#106. ప్రత్యామ్నాయ ప్రతిస్పందన ప్రశ్నల వలన ప్రయోజనము

#107. హంటర్స్ స్కోర్ కార్డులో ఎక్కువ పాయింట్లు కేటాయించబడిన అంశం

#108. మొక్కల ఆకుల నుండి ఆవిరి రూపంలో నీరు విడుదల అయ్యే ప్రక్రియ

#109. మానవ శరీరంలో 'మడతబందుకీలు' గల భాగాలు

#110. కరణం మల్లీశ్వరి ఒలంపిక్స్ పతకము గెలిచిన రంగము

#111. గాలి వేగాన్ని కనుగొనుటకు ఉపయోగించు పరికరము

#112. సర్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ తన విద్యుత్ బల్బునందు ఫిలమెంట్గా దీనిని వాడలేదు

#113. కలుషితమైన నీటి నుండి ద్రవ రూప మురుగు, నీటిపై తేలియాడే నూనె, గ్రీజ్ వంటి పదార్థాలను తీసివేసి శుద్ధి చేసిన నీటిని ఇలా అంటారు.

#114. మానవుని కంటిలోని పసుపు పచ్చ చుక్క

#115. కింది వాటిలో గోదావరి నదిపై నిర్మించబడ్డ ఆనకట్టలు.

#116. భౌగోళికంగా మన దేశాన్ని ఆరు మండలాలుగా విభజించాడు. దీని ప్రకారం దక్షిణ భారతదేశంలోని రాష్ట్రాలు.

#117. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నవీన శిలాయుగం నాటి రాతి పనిముట్లు లభించిన ప్రాంతం ఏది ?

#118. భారతదేశంలో శ్వేత విప్లవ పితామహుడు

#119. భారతదేశపు ఫారెస్ట్ మ్యాన్ గా పిలువబడే జాదవ్ మొలాయ్ పయేంగ్ ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవారు ?

#120. 'ఇంధన పొదుపు'కు సంబంధించి సరికాని వాక్యము

#121. ఫలదీకరణం తర్వాత ఫలంగా మారు పుష్పభాగము

#122. సజాతీయ మిశ్రమాన్ని ఎంపిక చేయండి.

#123. రమేష్ తిరపుతిలో తన అమ్మ, నాన్న, చెల్లి, చిన్నాన్న, చిన్నమ్మ, అవ్వ మరియు తాతగారితో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. ఈ రకపు కుటుంబం

#124. క్రింది వారిలో ఎవరిని మల్కిభరాముడు అని ప్రశంసించారు?

#125. విద్యాహక్కు చట్టం అమలులోకి వచ్చిన తేదీ

#126. కాకతీయుల కాలంలో 'నాయంకరులు'గా పిలువబడినవి.

#127. 'సూఫీ' గురువులు సమావేశాలు జరుపుకునే ప్రదేశం.

#128. 1928లో భారతదేశానికి ఒక రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసినవారు

#129. మన రాష్ట్రంలో గ్రామపంచాయితీలకు ఇవ్వని అధికారం/ అధికారాలు ?

#130. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో క్రింది ఏ జిల్లాలలో విస్తారమైన బొగ్గు గనులు కలవు ?

#131. క్రింది వాటిలో ఏ పట్టణము కొయ్యబొమ్మలకు ప్రసిద్ధి ?

#132. "విజ్ఞానశాస్త్రం మరియు సాంఘిక శాస్త్రాలను సమైక్యంగా పరిసరాల విజ్ఞానం”గా చదవాలని సూచించినవారు.

#133. 'విద్యార్థి సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుటకు గల కారణాలను గురించి వ్యాఖ్యానిస్తే' అది ఈ క్రింది లక్ష్యమునకు సంబంధించినది

#134. 5వ తరగతిలోని ఈ పరిసరాల విజ్ఞానశాస్త్ర పాఠం విజ్ఞాన శాస్త్రానికి, సాంఘిక శాస్త్రానికి సంబంధం కలిగి ఉన్నదనటానికి మంచి ఉదాహరణ.

#135. విద్యార్థిని పరిశోధకుని స్థానంలో ఉంచగల పాఠ్య ప్రణాళిక నిర్ణయ సూత్రం

#136. 'ఋతువుల మార్పు'ను వివరించగలిగే ఉత్తమ చలనచిత్ర రకం

#137. ఎన్.సి.ఎఫ్-2005 ప్రకారం నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం యొక్క ముఖ్య ప్రయోజనం

#138. ఎన్ గ్రామ్స్ అనేవి

#139. గృహం, బట్టలు అనేవి

#140. ట్రాఫిక్ లైట్ లకు అనుగుణంగా వాహనాలు నడపటం అనేది దీనికి ఉదాహరణ

#141. సంహిత తాను చిన్నప్పుడే నేర్చుకున్న సంస్కృత శ్లోకాలను చెప్పటమే కాకుండా వాటి అర్థాన్ని గూడా వివరిస్తుంది. సంహిత కలిగి ఉన్న స్మృతి

#142. భావావేశ రంగంలో అత్యున్నత స్థాయి లక్ష్యం

#143. ఎబ్బింగ్ హస్ విస్మృతిపై చేసిన ప్రయోగాలలో 6 రోజుల తర్వాత విస్మృతి శాతం

#144. క్రింది వారిలో సాంఘిక అభ్యసన సిద్ధాంతంతో సంబంధం లేనివారు

#145. అభ్యసనం గురించి సరైన ప్రవచనం

#146. సామీప్య వికాస ప్రదేశం (ZPD) అనే భావన దీనికి చెందినది.

#147. డిస్ ఫేసియా దీనికి సంబంధించినది.

#148. బోధన ప్రక్రియలో ఉపాధ్యాయుడు లక్ష్యాలను స్పష్టపరుచుకుని, వాటిని ప్రవర్తనాంశాలుగా రాసుకోవడం ఈ దశలో జరుగుతుంది.

#149. విద్యార్థి తన సామర్థ్యానికి, వేగానికి అనుగుణంగా అభ్యసించడానికి సహకరించే పద్ధతి

#150. హెర్బర్ట్ పాఠ్యపథక సోపానములలో మొదటిది

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి ⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP

CEO-RAMRAMESH PRODUCTIONS

RAMRAMESH PRODUCTIONS INSTAGRAM ID FOLLOW ⬇️

CLICK HRERE TO FOLLOW INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *