AP TET DSC 2021 TELUGU TEST-47

Spread the love

AP TET DSC 2021 TELUGU TEST-47

Exam రాసే వారికి గమనిక :-
1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. ఒక అంశాన్ని గురించి వివరంగా చెప్పే వ్యవహార రూపం

#2. 'వర్షాలు లేక పంటలు పండలేదు' ఈ వాక్యం

#3. క్రింది వారిలో చైతన్య స్రవంతి పద్దతిని తెలుగులో ప్రవేశ పెట్టినవాడు

#4. ఈ పద్యాన్ని సంస్కృతంలో 'ఆర్య' అంటారు

#5. 'ముఖము' అను మాటకు నానార్ధాలు

#6. 'ఎందరినో సంప్రదించాం' ౼ ఈ వాక్యానికి కర్మణీ వాక్యం

#7. పంచతంత్రంలో పాత్రలలో అనేక మార్లు అపాయాలలో చిక్కుకున్న పాత్ర

#8. 'రాజు' ఈ పదానికి వికృతి

#9. 'క్రొవ్విరి' అనే పదంలోని సంధి

#10. 'నవ్వు' ౼ పర్యాయ పదాలు

#11. ఎర్రన నృసింహ పురాణంలో వెన్నెలను వర్ణించిన సందర్భం

#12. 'కార్ముకo' వ్యుత్పత్తి

#13. 'నేనొక్కడినే అదృష్టవంతుడిని' అని అన్నాడు జంఘాల శాస్త్రి ఈ వాక్యానికి పరోక్ష కథనం

#14. ఎన్నో సైన్స్ మరియు తాత్త్వికవ్యాసాలు రాసిన కొడవటిగంటి కుటుంబ రావు ప్రత్యేక నవల

#15. 'అక్కు' అను మాటకు ప్రకృతి

#16. 'దెబ్బ తీసే అవకాశం కోసం ఎదురుచూడడం' అనే అర్థం వచ్చే జాతీయo

#17. హరిశ్చంద్రుడు "విద్యాధికుడు" గీత గీచిన పదం ఏ తత్పురుష సమాసం

#18. గానం, కథాసంవిధానంతో కూడినదై ప్రధాన కథకునికి ప్రక్కన ఇద్దరు సహాయకులు కలిగిన కళారూపం

#19. వలీలు చనిపోయిన రోజున ప్రతి సం౹౹ జరుపుకునే ఉత్సవం

#20. 'వ్రయ్య' అంటే అర్థం

#21. కార్యకరణ సంబంధ వాక్యాలు

#22. 'ధీరురాలు' పదంలో రుగాగమ సంధి ఏర్పడటానికి కారణం

#23. 'హరిశ్చంద్రుడు' పాఠంలోని ఇతివృత్తం

#24. విజ్ఞాన మార్గంలో ప్రయాణించి సంస్కృతిని గౌరవిస్తేనే మనిషి శాస్వతుడవుతాడాని తెలిపే ఉద్దేశ్యంతో రూపొందించబడిన పాఠం

#25. విద్యార్థులలో స్వయం అభ్యసనాశక్తి అలవడేలా చేసే బోధనా పద్దతి

#26. జిగ్ సా పద్దతి అనేది

#27. ద్రావిడ భాషకు సహజమైన ట, డ, ళ అనే అక్షరాలు

#28. ఉక్తలేఖనం ప్రయోజనం

#29. విద్యార్థి కథలు, గేయాలు పొడిగించడం, ప్రక్రియల మార్పువంటివి చేయడం అనేవి ఆ విద్యార్థి యొక్క

#30. నిర్దిష్ట కాలపరిమితికి నిర్దారించిన అంశాల ఆధారంగా ఆశించిన భాషా సామర్ధ్యాలు పిల్లలు ఎంతమేరకు సాధించారో తెలుసుకోవడానికి ఉపకరించేవి

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *