TRIMETHODS TEST- 8 TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA  [బోధనా ఉద్దేశ్యాలు -లక్ష్యాలు – స్పష్టీకరణలు -విద్యా ప్రమాణాలు – విలువలు]

Spread the love

TRIMETHODS TEST- 8 TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA  [బోధనా ఉద్దేశ్యాలు -లక్ష్యాలు – స్పష్టీకరణలు -విద్యా ప్రమాణాలు – విలువలు]

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. నవీన్ పుస్తకాల షాపుకు వెళ్ళి ఒక పుస్తకాన్ని రూ.25/- లకు, పెన్ను రూ.10/-లకు కొన్నాడు. అయిన షాపు వానికి ఎంత చెల్లించాలి అనే పద సమస్య ఈ విద్యా ప్రమాణానికి చెందినది

#2. శ్రీలత అనే ఉపాధ్యాయురాలు విద్యార్థికి 5, 8, 9, 2లతో ఏర్పడే నాలుగు అంకెల అతిపెద్ద సంఖ్య ఏది అని అడుగగా, విద్యార్థి జవాబు చెప్పగల్గినట్లయిన ఆ విద్యార్థి సాధించిన విద్యాప్రమాణం

#3. విద్యార్థులు వేనిని నేర్చుకోవాలో, వేనిని చేయగలరో వాటిని విద్యా ప్రమాణాలు నిర్దేశిస్తాయి అని అభిప్రాయపడినది.

#4. రవి అనే విద్యార్థి ఒక విద్యను అభ్యసిస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక స్థాయిలో తనకు ఏమి తెలిసి ఉండాలి, ఏమి నేర్చుకుని ఉండాలి, ఏమి చేయ గల్గి ఉండాలి, అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలనే ఆస్థాయి విద్యా ప్రమాణాలు అంటారు అని తెల్పిన వారు.

#5. భావనల అవగాహన - సమస్యా సాధన అనే గణిత విద్యా ప్రమాణానికి సంబంధించిన సోపానాలు

#6. పట్టికలోని సమాచారం, సంఖ్యా రేఖ, పటచిత్రం, దిమ్మ చిత్రం, 2 - డి పటాలు, 3 - డి పటాలు చదవడం, పట్టికలు రూపొందించడం, సంఖ్యా రేఖపై చూపడం, పట చిత్రాలు, దిమ్మ చిత్రాలు, మున్నగు పటాలు గీయడం వంటివి చేయ గల్గుతున్న విద్యార్థి చేరుకున్న విద్యా ప్రమాణం

#7. 3వ తరగతి గణిత విద్యా ప్రమాణాలలో "ఆకారాలు" అనే భావనకు సంబంధించిన అభ్యసన సూచికలు

#8. 3వ తరగతిలో ఒకట్లు, పదులు, వందలుగా వస్తువులను కట్టలు కట్టడం ద్వారా మూడంకెల సంఖ్యల కూడికలు, తీసివేతలు చేయగల్గుట అనే అభ్యసన సూచికలు ఈ భావనకు సంబంధించినవి.

#9. 6వ తరగతి చదువుతున్న అమృత “మొక్కలు, జంతువులు వాటి ఆహారాన్ని ఏవిధంగా వినియోగించుకుంటాయి” అనే పాఠ్యాంశంలో జంతువులు ఆహార సేకరణలో జ్ఞానేంద్రియంను అధికంగా వినియోగించుకుంటాయని తెలిపాడు అయినచో అతడు చేరుకున్న విద్యా ప్రమాణం

#10. 6వ తరగతి విద్యార్థి మొక్కలు, జంతువులు వాటి ఆహారాన్ని ఏ విధంగా వినియోగించుకుంటాయి అనే పాఠ్యాంశంలో పక్షి యొక్క ముక్కు ఆకారాన్ని బట్టి అది ఏ రకమయినదో, ఏ జాతికి సంబంధించినదో ఎలా తెలుసుకోవాలి అని ప్రశ్నించాడు. అతడు చేరుకున్న విద్యా ప్రమాణం

#11. విద్యార్థి వివిధ రకాల పక్షుల ముక్కులను పరిశీలించినచో అతడు చేసిన కృత్యం

#12. 7వ తరగతి చదువుతున్న ప్రశాంత్ తన పాఠశాలలో కంపోస్టు గుంతను నిర్వహించాడు. అయిన అతడు చేరుకున్న విద్యాప్రమాణం

#13. ప్రశాంత్ అనే విద్యార్థి తాను పాఠశాలలో ప్రదర్శించిన నాటికను పాఠశాల పత్రికకు పంపించినాడు. అయిన ఆ విద్యార్థి చేరుకున్న విద్యాప్రమాణం

#14. 7వ తరగతి చదువుతున్న రమేష్ ఒక ఆహారపు గొలుసును తయారుచేశాడు. అతడు చేరుకున్న విద్యాప్రమాణం

#15. విద్యార్థులు కాకులు సహజ పారిశుద్య కార్మికులని వాటికి హాని చేయవద్దని తెలిపాడు. అయినచో అతను చేరుకున్న విద్యా ప్రమాణం

#16. మధు అనే విద్యార్థి గాయపడిన పావురానికి సపరిచర్యలు చేశాడు. అయినచో అతడు చేరుకున్న విద్యాప్రమాణం

#17. వెంకట్ అనే విద్యార్థి సజీవులు, నిర్జీవుల లక్షణాలను వివరించి, ఉదాహరణలు ఇచ్చాడు. అయిన అతడు చేరుకున్న విద్యా ప్రమాణం.

#18. ద్యార్థులు తరగతి గదిలో పాఠ్యాంశం చదివి కీలక పదాలను గుర్తించిన అనంతరం చేపట్టవలసిన సోపానం

#19. భూమధ్యరేఖా ప్రాంతం గురించి చదివిన దాన్ని బట్టి దానికి ధృవ ప్రాంతంలో గల తేడాలు ఏమిటో చెప్పండి ? వివిధ భూస్వరూపాలను తెలిపి వాటిని శ్రేణి వారిగా వర్గీకరించడం, మొదలయిన ప్రశ్నల ద్వారా విద్యార్థులలలో పరీక్షించదగిన విద్యాప్రమాణం

#20. రమేష్ అనే విద్యార్థి సేకరించిన సమాచారాన్ని పట్టికల రూపంలో వేసి, దాని ఆధారంగా నివేదికలను రూపొదించగల్గాడు. అయినచో అతను చేరుకున్న విద్యా ప్రమాణం

#21. సమకాలీన అంశాలపై ప్రతిస్పందించుట, ప్రశ్నించుట అనే విద్యా ప్రమాణంను చేరుకున్న విద్యార్థి చేయగలిగినవి

#22. పాఠ్యబోధన ద్వారా పిల్లల్లో తోటివారితో కలిసి పనిచేయడం, ఇతరుల అభిప్రాయాలను గౌరవించడం, స్వేచ్ఛగా ప్రశ్నించడం అవసరమైన వారికి సహాయం చేయడం వంటి లక్షణాలు లేదా వైఖరులు అలవర్చటం ద్వారా సాధించగల్గి విద్యా ప్రమాణం

#23. అమృత పటాల రకాలను బట్టి వర్గీకరించింది. రవి పటాల చరిత్రను వివరించాడు, మంజుల పటాల తయారీ అవసరం ఎందుకు ఏర్పడిందో కారణాలు తెలిపారు. అయిన వారందరూ చేరుకున్న విద్యా ప్రమాణం.

#24. అక్షాంశ, రేఖాంశాలు ఏ ఏ దేశాల గుండా పోతున్నాయో పట్టిక తయారు చేయగల శిరీష చేరుకున్న విద్యా ప్రమాణం.

#25. కళ్యాణ్ పటాల వినియోగం వల్ల జరిగిన పరిణామాలపై ప్రతిస్పందించినది. అయిన తను చేరుకున్న విద్యా ప్రమాణం

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

TET DSC MORE TESTS FREE CLICK HERE HOME PAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *