AP TET DSC 2024 MODEL TELUGU TEST 28

Spread the love

AP TET DSC 2024 MODEL TELUGU TEST 28

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది.

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. కింది పద్యాన్ని చదివి ప్రశ్నకు జవాబును గుర్తించండి. కందుకమువోలె సుజనుడు గ్రిoదo బడి మగుడ మీదికి న్నెగ ముందుఁడు మృత్పిండము వలె గ్రిందం బడి యడఁగి యుండుఁగ పణత్వమునన్ 1. 'మందుడు' అంటే

#2. సజ్జనుడిని దీనితో పోల్చాడు

#3. కింది గద్యం చదివి ప్రశ్నకు జవాబు గుర్తించండి తంజావూరు రాజుల్లో సాహిత్యకంగా ముఖ్యపాత్ర వహించిన రఘనాథ భూపాలుడు యక్షగానం పై కూడా దృష్టి పెట్టినాడు. ఈ కవి రామాయణం వంటి శ్రవ్య కావ్యాలను రచించడమే కాక, రుక్మిణీ కృష్ణ వివాహం అనే యక్షగానాన్ని రచించినాడట. కాని అది మనకు లభ్యం కాలేదు. క్రీ.శ. 1633 - 73 మధ్య కాలంలో తంజావూరు పరిపాలించిన విజయ రాఘవ నాయకుడు యక్షగానానికి ప్రోత్సాహం కలిగించాడు. ఇతడు ఇరువది మూడు యక్షగానాలు రచించినట్లుగా ప్రహ్లాద చరిత్రలోని పీఠికను బట్టి తెలియవస్తున్నది. 3. 'పీఠిక' అంటే

#4. కింది గద్యం చదివి ప్రశ్నకు జవాబు గుర్తించండి. తంజావూరు రాజుల్లో సాహిత్యకంగా ముఖ్యపాత్ర వహించిన రఘనాథ భూపాలుడు యక్షగానం పై కూడా దృష్టి పెట్టినాడు. ఈ కవి రామాయణం వంటి శ్రవ్య కావ్యాలను రచించడమే కాక, రుక్మిణీ కృష్ణ వివాహం అనే యక్షగానాన్ని రచించినాడట. కాని అది మనకు లభ్యం కాలేదు. క్రీ.శ. 1633 - 73 మధ్య కాలంలో తంజావూరు పరిపాలించిన విజయ రాఘవ నాయకుడు యక్షగానానికి ప్రోత్సాహం కలిగించాడు. ఇతడు ఇరువది మూడు యక్షగానాలు రచించినట్లుగా ప్రహ్లాద చరిత్రలోని పీఠికను బట్టి తెలియవస్తున్నది. 4. పై గద్యంలో ప్రస్తావించిన కళారూపం

#5. 'పంచాస్యం' అంటే

#6. వింత, వందనం, విధం - ఈ పదాలలో కింది వర్గాక్షరాలున్నాయి

#7. 'అంకము' పర్యాయపదాలు

#8. కింది వాక్యాలలో సామాన్య వాక్యం

#9. గుణసంధిలో 'అ' కారానికి 'ఇ' పరమైనపుడు

#10. స్వభావోక్తి అలంకారంలో విషయాన్ని

#11. సమ్యక్ దృష్టి లో గణాలు

#12. అక్క టీవీ చూస్తున్నది. అక్క నృత్యం చేస్తున్నది ఈ వాక్యాలను సంయుక్త వాక్యంగా మారిస్తే

#13. ఒక మాత్ర కాలంలో ఉచ్చరించే అక్షరాలను ఇలా పిలుస్తారు

#14. మీ "దేవాలయాలు" బాగున్నాయి. ఈ వాక్యంలో గీత గీసిన పదంలో సంధి

#15. 'పాలేరు నుంచి పద్మశ్రీ వరకు' అన్నది వీరి రచన

#16. 3వ తరగతిలోని 'మంచి బాలుడు' పాఠ్య రచయిత

#17. 'అబ్బురం' అనే పదానికి ప్రకృతి పదం

#18. ధనం సంపాదించినప్పటి నుండి వీరయ్య "నేలమీద నడవడం" లేదు గీత గీసిన పదం

#19. కళాకారుడు అనే పురుష వాచక పదాన్ని స్త్రీ వాచక పదంగా రాస్తే

#20. క్రూర భుజంగము - సమాసం

#21. సరిగా మాట్లాడకపోతే గౌరవం పోతుంది. ఈ వాక్యం

#22. 8వ తరగతిలోని 'ఇల్లు - ఆనందాల హరివిల్లు' పాఠం ఇతివృత్తం

#23. అమ్మ మాటలు "నా" మనసులో నాటుకున్నాయి. గీత గీసిన పదం

#24. సంభావన పూర్వపద కర్మధారయ సమాసానికి ఉదాహరణ

#25. మాంటిస్సోరి పద్ధతిని ఆరంభించిన మేరియా మాంటిస్సోరి వృత్తి

#26. ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడి మూర్తిమత్యానికి పునాది లాంటిది

#27. తరగతి బోధనకు మార్గదర్శకత్వం నెరపి ఆయా పాఠ్యాంశాల ద్వారా విద్యార్థుల్లో ఆశిస్తున్న ప్రవర్తనా మార్పుల్ని సూచించేది

#28. ఒక పాఠం మొత్తాన్ని బోధించడానికి తయారు చేసే ప్రణాళిక

#29. విద్యార్థులలో అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండే భాషా జ్ఞానం నిర్దుష్టంగా ఉండే విధంగా సహాయపడటం ఈ బోధనా లక్ష్యం

#30. తరగతి బోధనోపకరణలో కనీస అవసరాలు

Finish

LICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP

RAMRAMESH PRODUCTIONS INSTAGRAM ID FOLLOW ⬇️

CLICK HRERE TO FOLLOW INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *