AP TET DSC Social Methodology (సాంఘికశాస్త్ర స్వభావం, పరిధి, చరిత్ర మరియు అభివృద్ధి) Test – 243

Spread the love

AP TET DSC Social Methodology (సాంఘికశాస్త్ర స్వభావం, పరిధి, చరిత్ర మరియు అభివృద్ధి) Test – 243

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. సాంఘికశాస్త్రానికి సంబంధించి ఈ క్రిందివాటిలో సరైనది?

#2. స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన అధ్యయనం ఈ క్రిందివాటిలో ఏది?

#3. సాంఘిక శాస్రం అనేది విద్యార్థులలో నాది, మాది, మనందరిది అనే స్థాయికి ఎదగటానికి తోడ్పడుతుంది అని ఏ కమీషన్ సిఫారసు చేసింది?

#4. ఈ క్రింది లక్షణములలో సాంఘిక శాస్త్రానికి సంబంధించి సరికానిది?

#5. సాంఘికశాస్త్రానికి ఈ క్రిందివారిలో ఎవరికి సంబంధo లేదు?

#6. సాంఘికాశాస్త్రం ఈ క్రింది వారి అభిప్రాయం ప్రకారం విశాలమైంది. సుదీర్ఘమైనది, ప్రస్తుత సమాజానికి సంబంధించినది?

#7. సాంఘికాశాస్త్రం పరిధిని నిర్దేశించటం

#8. పాఠశాల అనేదిI సూక్ష్మరూపంలో ఉన్న భారతదేశం అని సాంఘిక శాస్త్రాన్ని కొనియాడింది ఎవరు?

#9. ఈ క్రింది ప్రవచనాలలో సాంఘికాశాస్త్ర పరిధికి సంబంధించి సరైనది?

#10. చారిత్రక, భౌగోళిక, సాంఘిక విషయముల సంబంధ, అంతర్ సంబంధముల అధ్యయణమే సాంఘికాశాస్త్రం అని పేర్కొన్నది?

#11. సాంఘికాశాస్త్రం ఈ క్రింది శాస్త్రం కలయిక ఎ)రాజనీతి శాస్త్రం బి)సమాజ శాస్త్రం సి)మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం డి)అర్ధశాస్త్రం

#12. సరియైన జతను ఎన్నుకోండి? ఎ)అర్ధశాస్త్రం౼ఒకియోనామాస్ బి)పౌరశాస్త్రం౼జియోగ్రాఫియా సి)చరిత్ర౼హిస్తోరియా డి)భూగోళం౼జియోగ్రాఫియా

#13. ప్రకృతి శాస్త్రం, సామాజిక శాస్త్రాల్లోని ప్రధాన అధ్యయన అంశాలు

#14. ఈ క్రిందివాటిలో జ్ఞాన నిర్మాణం జరిగే సందర్భం కానిది? ఎ)పూర్వభావన బి)తపన కలిగించడం సి)ఆలోచింపచేయదం డి)మానసిక ప్రక్రియలు

#15. జ్ఞాననిర్మాణం ౼ సోపానాలు వరుస క్రమం ఎ)నిర్మాణం, అనుసంధానం బి)జ్ఞానాత్మక శిక్షణ, భాగస్వామ్య అభ్యసనం సి)బహుళ ప్రతిస్పందనలు/రుపాన్నివడం డి)నిర్దారణ

#16. మానవుని ప్రవర్తనలో చరత్వం, స్థిరత్వం వరుసగా

#17. సాంఘికాశాస్త్రం అనుభవాల స్వరూపం ఈ క్రింది విధంగా ఉండకూడదు?

#18. CLASS ను నిర్వచించండి?

#19. నేడు అనే భవనానికి.... అనేది పునాది దాని ద్వారానే భవిష్యత్ నిర్మిస్తాము

#20. ఒక దేశ చరిత్రను ప్రస్తుత పరిస్థితులను అర్ధం చేసుకోవడానికి ఈ శాస్త్ర పరిజ్ఞానం చాలా అవసరo?

#21. సమ్మిళిత విధానం ఏ తరగతి వరకు కొనసాగడం మంచిది

#22. ఇతను ప్రకారం శక్తివంతమైన సమాజ నిర్మాణం జరగాలంటే "విద్య" కీలకమైన సాధనంగా ఉపకరిస్తుంది

#23. ఈ క్రిందివాటిలో దృక్పథం పరంగా సాంఘికాశాస్త్రం ఏ విధంగా మార్పు చెందింది?

#24. NCF౼2005 ఆధారంగా రూపొందించబడినది ఏది?

#25. రాజ్యాంగబద్దంగా దేశ పౌరులందరికీ స్వేచ్ఛ సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం అందించడం విద్య ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది అని తెలిపినది?

#26. పరస్పరాధారితి ఉపగమంకు ఉదాహరణ

#27. సాంఘికశాస్త్రమనగా 'సమాజం యొక్క అధ్యయనం' అని పేర్కొన్నది?

#28. మానవ నివాసం గురించి తెలిపే శాస్త్రం ఈ క్రిందివాటిలో ఏది?

#29. ఈ క్రిందివాటిలో సాంఘికాశాస్త్రం ముఖ్య ఆశయం కానిది?

#30. సాంఘికాశాస్త్రం అధ్యయనం వల్ల విద్యార్థులలో పెంపొందించబడనిది?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *