AP TET DSC 2021 PSYCHOLOGY (మూర్తిమత్వం & వైయుక్తిక భేదాలు) TEST౼ 52

Spread the love

AP TET DSC 2021 PSYCHOLOGY (మూర్తిమత్వం & వైయుక్తిక భేదాలు) TEST౼ 52

Exam రాసే వారికి గమనిక :-
1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. సీత ప్రస్తుత శారీరక వయసు 5సం౹౹లు, మానసిక వయసు 7సం౹౹లు. సీత వయసు 7సం౹౹లకు చేరుకున్నప్పుడు సీత ప్రజ్ఞాలబ్ధి ఎంత ?

#2. చెస్ ఆటగాళ్లలో ఉండే ప్రజ్ఞ

#3. డేనియల్ గోల్ మన్ ప్రకారం ఉద్వేగ ప్రజ్ఞలో

#4. ఒక రంగంలో రాణించడానికి తోడ్పడిన కారకం మరొక రంగంలో రాణించడానికి తోడ్పడదు అని తెలిపే ప్రజ్ఞా సిద్దాంతం ?

#5. ప్రజ్ఞకు సంబంధించిన సామూహిక కారక సిద్దాంతం సూచించిన ఏడు ప్రాథమిక మానసిక సామర్ధ్యాలలో లేనిది ?

#6. థార్న్ డైక్ రూపొందించిన ప్రజ్ఞామాపనిలో లేనిది ?

#7. ప్రజ్ఞాలబ్ధిని కొలిచేటప్పుడు వీటిని కొలుస్తాము ?

#8. ఆర్మీ జనరల్, ఆర్మీ ఆల్ఫా, ఆర్మీ బీటా పరీక్షలలో గల ఉమ్మడి లక్షణం ?

#9. ఈ క్రింది ఏ పరీక్షలో ప్రయోజ్యుడు చిత్రంలోని అసంపూర్ణ భాగాన్ని తన ఊహల ద్వారా పూర్తి చేయవలసి ఉంటుంది ?

#10. తరగతిలోని ప్రతిభావంతులను గుర్తించడానికి ఉపాధ్యాయులకు తోడ్పడే పరిక్షలు ?

#11. సృజనాత్మక ప్రక్రియలోని ఏ దశలో వ్యక్తి నూతన సృష్టికి పూనుకొంటాడు ?

#12. ప్రత్యేక జ్ఞానాన్ని, నైపుణ్యాన్ని పొందగలిగే లక్షణం ?

#13. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఆంగ్ల మాంద్యమం ప్రవేశ పెట్టుటను అనేక మంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సమర్ధించుట అనునది వైఖరిలోని ఏ లక్షణాన్ని తెలియజేస్తుంది ?

#14. అలవాటు అనునది ?

#15. ఒక నాణెముకు రెండు ముఖాల లాంటివి అని వీటిని పేర్కొనవచ్చు ?

#16. ప్రత్యక్ష పరిశీలనల ద్వారా విద్యార్థుల అభిరుచులు తెలుసుకోవడం ఏ రకమైన పరీక్ష ?

#17. ప్రత్యక్షమును ప్రభావితం చేయు వస్తుగత కారకం ?

#18. రంగు, ఆకారం, పరిమాణం వంటి విషయాల ఆధారంగా ప్రత్యక్షం చేయడాన్ని తెలిపే నియమం ?

#19. రాత్రిసమయంలో పాములేనప్పటికీ పాము ఉన్నట్టు భావించడం అనునది ?

#20. భారతదేశం ప్రజాస్వామ్య, లౌకిక, సర్వసత్తాక, గణతంత్ర దేశం అనునది ఏ భావన ?

#21. సమాన ప్రాధాన్యత గల అనేక పరిష్కార మార్గాలను సూచించే ప్రక్రియ

#22. టీచింగ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనునది ఈ సహజ సామర్ధ్యాన్ని మాపనం చేయును ?

#23. థర్ స్టన్ ప్రాథమిక మానసిక శక్తుల ఆధారంగా తయారు చేయబడిన పరీక్ష

#24. స్ట్రాంగ్ ఔద్యోగిక మాపని అనునది

#25. ప్రీతికి పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంది. కాని తల్లిదండ్రులను వదిలి వెళ్లాలని లేదు. ఇది ఏ రకమైన సంఘర్షణ ?

#26. జ్ఞానేంద్రియ వికాసం ఆలస్యం అవడానికి కారణం ?

#27. పావ్ లోవ్ అభ్యసనానికి మూలం ?

#28. నిరక్షరాస్యులైన తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు చదువు చెప్పించడం ఈ రక్షక తంత్రానికి ఉదాహరణ

#29. స్వప్న అతి తరుచుగా పగటి కలలు కంటూ ఉంటుంది ఈ లక్షణం ఈ విషవియోజన రకానికి చెందినదిగా చెప్పవచ్చు ?

#30. క్రింది వానిలో భిన్నమయిన పరీక్ష ?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *