AP TET DSC 2024 MODEL PAPER TELUGU TEST 18

Spread the love

AP TET DSC 2024 MODEL PAPER TELUGU TEST 18

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది.

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. కింది పద్యాన్ని చదివి ప్రశ్నకు జవాబును గుర్తించండి. గంగ పాటు నెపుడు కదలని గతితోడ ముఱికి వాగు పాఱు మ్రోతతోడ బెద్ద పిన్నతనము పేరిమి యీలాగు విశ్వదాభిరామ వినురవేమ! 1. శబ్దం చేస్తూ ప్రవహించేది

#2. ఈ పద్య రచయిత

#3. కింది పేరా చదివి ప్రశ్నకు జవాబు గుర్తించండి. ద్రావిడ భాషలు సుమారు ఇరవైనాలుగు. మాట్లాడే వాళ్ళ సంఖ్య ఇరవై రెండు కోట్లు. సాహిత్యం, లిపి ఉన్న భాషలు నాలుగు - తమిళం, మలయాళం, కన్నడం, తెలుగు. ద్రావిడ భాషలన్నింటిలోనూ ఎక్కువ. మంది మాట్లాడేది తెలుగు. ద్రావిడభాషలు సంస్కృత మాతృక నుంచి వచ్చినవి కాదు అనేది నిర్వివాదాంశం. 3. ఇది నిర్వివాదాంశం

#4. మలయాళ భాషకు

#5. నాజర్ ఈ రంగంలో ప్రసిద్ధుడు

#6. గాలిని బయటకు ఊదుతూ పలికే అక్షరాలు

#7. మహతీ వాచకాలు అంటే

#8. 'మంచి బహుమతి' లో బహుమతి అనే పదం

#9. డు, ము, వు, లు - వీటిలో బహువచన ప్రత్యయం

#10. అర్చన పాట "పాడుతున్నది" ఈ కాలాన్ని సూచిస్తుంది

#11. రెండు మాత్రల కాలంలో ఉచ్చరించే అక్షరాలను ఇలా పిలుస్తారు

#12. రాము అన్నం తిని నిద్రపోయాడు. ఇది

#13. 'వాచకం' - ఈ పదంలో ఉన్న గణాలు

#14. నిశ్చయార్థక వాక్యం చివర వాడే విరామ చిహ్నం

#15. 'అమనం' అంటే

#16. ఈ దేశం నాకేమిచ్చింది అని బాధపడడం కన్నా దేశానికి నేనేమి చేయగలుగుతున్నాను అని ఆలోచించేవాడే నిజమైన దేశభక్తుడు. దేశభక్తుడు అనే పదబంధానికి విగ్రహవాక్యం

#17. కింది పద్యాన్ని చదవండి జవాబును గుర్తించండి. కరయుగంబు గలదు చరణంబు లా లేవు కడుపు, నడుము వీపు మెడయు గలవు సొగసు గూర్చు దీని సొగసు గలవు శిరము లేదుగాని నరులబట్టుక మ్రింగి పై పద్యంలో అంతర్లీనంగా ఉన్న అంశం

#18. కళ్ళు తెరచి చూడగానే కళ్ళముందు కనిపించిన సూర్యోదయం కన్నుల పండుగగా ఉంది. ఈ వాక్యంలోని జాతీయం

#19. నెమ్మి" పర్యాయపదాలు

#20. 'పెన్నేటి పాట' రచయిత

#21. 'నరులబట్టుకో' సంధి విడదీస్తే

#22. 'పైనొక పలక, కిందొక పలక పలకల నడుమ మెలికల గిలక' ఈ పొడుపుకథకు జవాబు

#23. 'మమకారం' పాఠంలోని ఇతివృత్తం

#24. ఆకాశంలో మేఘాలను చూసి రైతుకు ""సంతోషం" కలిగింది. పదానికి వికృతి

#25. కిండర్ గార్టెన్ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టిన విద్యావేత్త

#26. "మాట్లాడే అలవాట్ల సంక్లిష్ట వ్యవస్థ భాష" అని అన్నది

#27. మాతృభాషా బోధన లక్ష్యం

#28. బోధనోపకరణాల ప్రయోజనం

#29. భావితరాల వారికి మన భావాలను అందించడానికి సమస్యలను పది మందికి తెలిసేలా పత్రికల్లో ప్రచారం చేయడానికి అవసరమయ్యే నైపుణ్యం

#30. బోధన అభ్యసన ప్రక్రియ ద్వారా వచ్చే ఫలితాలను అంచనా వేయడమే

Finish

LICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP

RAMRAMESH PRODUCTIONS INSTAGRAM ID FOLLOW ⬇️

CLICK HRERE TO FOLLOW INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *