TET DSC PSYCHOLOGY ( ప్రజ్ఞ, సహజ సామర్ధ్యం, అభిరుచి, వైఖరి) TEST౼ 150

Spread the love

TET DSC PSYCHOLOGY ( ప్రజ్ఞ, సహజ సామర్ధ్యం, అభిరుచి, వైఖరి) TEST౼ 150

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. రమేష్ TET పరీక్షలో గణితం, ఇంగ్లీషు, సైన్సు బాగా చేయగలడు కాని సైకాలజి ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చేటప్పుడు బాగా తికమక పడి తక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుంటాడు. అతడిలో కన్పించే భేదం ?

#2. కొన్ని మిలియన్ల కొద్ది వ్యక్తులను పోల్చినా వారి మధ్య స్పష్టమైన భేదాలు కన్పిస్తాయని చెప్పిన శాస్త్రవేత్త?

#3. థార్నడైక్ తయారుచేసిన మానసిక సామర్ధ్యాలను మాపనం చేసే CAVD పరీక్షలో అక్షరాలను సంబంధించి సరికాని జత ?

#4. థార్నడైక్ ప్రజ్ఞకు 4 లక్షణాలు ఉన్నాయని చెప్పాడు అయితే క్రింది వానిలో ఏది అతని యొక్క ప్రజ్ఞా లక్షణం కాదు ?

#5. రాజకీయ నాయకులకు, మెకానిక్ లకు, రచయితలకు ఉండాల్సిన ప్రజ్ఞ వరుసగా

#6. అభిరుచి నిగుఢ అభ్యసనం అయితే అవధానం చర్యలో అభిరుచి అన్నది ఎవరు?

#7. బాటియా ప్రజ్ఞా మాపనికి సంబంధించి సరికాని ప్రవచనం ?

#8. క్వాన్టిటేటివ్ రీజనింగ్, ఫ్లూయిడ్ రీజనింగ్, వర్కింగ్ మెమోరి, విజువల్ స్పెషియల్ ప్రాసెసింగ్, నాలెడ్జ్ అనే ఉపపరీక్షలు ఏ పరీక్షలోని భాగాలు

#9. ప్రజ్ఞా పరీక్షలను నిర్వహించే వయస్సు ప్రకారం సరికాని జత ?

#10. మానస మానసిక వయస్సు 12 శారీరక వయస్సు 15 అయితే ప్రజ్ఞాలబ్ది విభాజన పట్టిక ప్రకారం ఆమె ఏ వర్గానికి చెందును ?

#11. జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటి టెస్ట్ ఫర్ చిల్డ్రన్ పరీక్షలో ఉప పరీక్ష కానిది ?

#12. ఈ పరీక్షలో 60 కార్డులు ఉండి వాటిని కాఠిన్యత ఆధారంగా 5 వర్గాలుగా వర్గీకరించబడిన ఆశాబ్దిక పరీక్షగా పిలువబడే పరీక్ష

#13. క్రిందివానిలో ఏది శాబ్దిక, ఆశాబ్దిక, వ్యక్తిగత, శక్తి పరీక్షగా పిలువబడేది ?

#14. హోవార్డ్ గార్డినర్ ప్రకారం ప్రముఖ గాయకులు బాలసుబ్రహ్మణ్యం, లతామంగేష్కర్, ఎ.ఆర్.రహమాన్ లు ఈ నేర్పరుల కోవలోనికి వస్తారు

#15. డేనియల్ గోల్ మాన్ ప్రకారం ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞలో ఎన్ని నైపుణ్యాలు ఎన్ని విశేషకాలు ఉన్నాయి ?

#16. సహజ సామర్ధ్యాలు ఈ రంగానికి చెందవు

#17. భేదాత్మక సహజ సామర్ధ్య నికష థర్ స్టన్ ప్రతిపాదించిన ఏ సిద్దాంతం ఆధారంగా తయారు చేస్తారు?

#18. మెయిర్౼సీషోర్ ఆర్ట్ జడ్జిమెంట్ టెస్ట్ అనేది చిత్రలేఖన సామర్ధ్యంను అంచనా వేసే పరీక్ష కాగా ఈ పరీక్షలో విద్యార్థి యొక్క ఈ సామర్ధ్యంను అంచనా వేసే పరీక్ష

#19. వెయిన్ లిమోన్ పెయిన్ అనే శాస్త్రవేత్త మొదటిసారిగా ఏ వ్యాసంలో ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు ?

#20. DAT పరీక్షలో ఉప పరీక్ష కానిది ?

#21. బోగార్డస్ సాంఘిక అంతరాల మాపని ద్వారా దేనిని అంచనా వేస్తారు?

#22. ఒక వ్యక్తి తనలోని బలాలను, దుర్భలాలను ఎల్లప్పుడు మదిలో ఉంచుకొని దానికి తగ్గట్లుగా లక్ష్యాన్ని ఏర్పర్చుకుంటే గార్దనర్ ప్రకారం అతడికి గల ప్రజ్ఞ

#23. కేవలం 3 1/2 సం౹౹ ౼ 13 1/2 సం౹౹లు గల వయస్సు వారికే నిర్వహించే పరీక్ష ?

#24. క్రిందివానిలో ఏది ప్రజ్ఞా పరీక్ష కాదు ?

#25. వస్తువుల పట్ల లేదా మనుషులు, దేశాల పట్ల ప్రత్యేకంగా ఉండే అభిప్రాయాలను ఏమని పిలుస్తారు ?

#26. సంబంధిత ఉద్దీపణకు ముందుగానే నిర్ణయించిన విధంగా ప్రతిస్పందించడానికి సంసిద్దంగా ఉండటాన్ని వైఖరి అని చెప్పింది ?

#27. J.C. రావెన్, J.రావెన్, J.H. కాంట్ లు సంయుక్తంగా రూపొందించిన ప్రజ్ఞా పరీక్ష ?

#28. ప్రతిభావంతుల ప్రజ్ఞాలబ్ది ఈ పాయింట్ల మధ్య ఉంటుంది ?

#29. రాము శారీరక వయస్సు 12 అయితే తన అక్క మానసిక వయస్సు 12లో ఇతని మానసిక వయస్సు సగంగా ఉంది. అయితే రాము ప్రజ్ఞాలబ్ది

#30. స్పియర్ మన్ రూపొందించిన ద్వికారక సిద్దాంతం ఆధారంగా రూపొందించిన ప్రజ్ఞా పరీక్ష?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *