AP TET DSC 2021 TRIMETHODS (సాంఘికశాస్త్ర బోధన ఉద్దేశ్యాలు, విలువలు, లక్ష్యాలు మరియు విద్యా ప్రమాణాలు) TEST౼ 123

Spread the love

AP TET DSC 2021 TRIMETHODS (సాంఘికశాస్త్ర బోధన ఉద్దేశ్యాలు, విలువలు, లక్ష్యాలు మరియు విద్యా ప్రమాణాలు) TEST౼ 123

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. యుద్ధ సమయంలో సైన్యానికి పటాలు ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి? అనేది ఒక ఏ విద్యా ప్రమాణం?

#2. చట్టాలను గౌరవించటం, పన్నులను సకాలంలో చెల్లించడం, ఓర్పు. మొదలగు భావనలను ఏడవ తరగతి విద్యార్థులకు బోధించుట ద్వారా క్రింది విలువలను పెంపొందించవచ్చును?

#3. విద్యార్థులతో వారి అనుభవాలను పంచుకొనుటకు వడ్రంగి, చేనేత, కుమ్మరి వారలను పాఠశాలకు ఆహ్వానించుట ద్వారా విద్యార్థులలో ఈ విలువలను పెంపొందించవచ్చును?

#4. సాంఘికశాస్త్ర బోధనలో కంప్యూటర్లు, సమాచార వ్యవస్థ, ఆన్ లైన్ సేవల వంటి వనరులను ఉపయోగించి బోధించుట ద్వారా విద్యార్థులలో ఈ విలువను పెంపొందించవచ్చును?

#5. ఒక సాంఘికశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులకు 'మన పండుగలు" అను అంశం పై నాటక పోటీలు నిర్వహించుట ద్వారా విద్యార్థులలో పెంపొందించు విలువ?

#6. 'ఒక విద్యార్థి, ఒక పటాన్ని పరిశీలించి అందులోని గుర్తుల ఆధారంగా తన జిల్లా భౌతిక స్వరూపం పై ఒక షార్ట్ నోట్ తయారు చేయగలిగాడు'. ఇది ఈ లక్ష్యసాధనను సూచిస్తుంది

#7. బోధనాభ్యాసన భాగంగా ఒక సాంఘికశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు, తరగతి గదిలో నాటకీకరణ నైపుణ్యాన్ని ప్రదశ్నించాడు. అతడు కలిగి ఉన్న నైపుణ్యం ?

#8. 'ద్వీపకల్పం మరియు ద్వీపంనకు మధ్యగల భేదమేమి?' అను ప్రశ్న ఈ లక్ష్యసాధనకు ఉద్దేసించినది?

#9. విద్యార్థి రెడ్ క్రాస్ నిర్వహిస్తున్న రక్తదాన శిబిరంలో పాల్గొనుట అనేది ఒక ?

#10. 6వ తరగతి విద్యార్థులలో ఒక జట్టు వివిధ రకాల పోస్టల్ స్టాంపులు సేకరించి తరగతి గదిలో ప్రదశ్నించారు. ఈ విలువ అభివృద్ధి చెందినది అనడానికి నిదర్శనము ?

#11. ఒక సాంఘికశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు 'మాక్ పార్లమెంట్' నిర్వహించడం వలన విద్యార్థులలో పెంపొందింపబడు విలువ?

#12. 'ఆన్ లైన్ సేవలను వినియోగించుట, అనునది విద్యార్థులలో ఈ విలువను పెంపిందించుటకు సంబంధించినది?

#13. 'నిర్దారణ చేయుట', 'ప్రాగుక్తీకరించుట' అను మానసిక సామర్ధ్యాలు ఆర్.సి.ఇ.ఎమ్ ఉపగమంలోని ఈ లక్ష్యానికి సంబంధించినది?

#14. ఒక సాంఘికశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు౼అవినీతి నిర్ములన దినోత్సవం' నిర్వహించడం వల్ల విద్యార్థులలో ఈ విలువ పెంపొందుతుంది?

#15. 'వర్గీకరణ', "ఉదాహరణలను పేర్కొనుట' అను స్పష్టీకరణములు ఈ లక్ష్యానికి చెందినవి

#16. 'ఆశయాలు', 'లక్ష్యాలు' వరుసగా ?

#17. 'ప్రాథమిక హక్కులు, ప్రాథమిక విధులకు మధ్యగల బేధాలను రాయండి' ౼ ఈ ప్రశ్న క్రింద లక్ష్యాన్ని సాధించటానికి ఉద్దేశించబడింది?

#18. 'ఒక విద్యార్థి సాంప్రదాయ వృత్తుల నుండి ఆధునిక వృత్తులను విచక్షణ చేయగలుగుట' అను స్పష్టీకరణ ఈ లక్ష్యానికి సంబంధించినది?

#19. సృజనాత్మక విలువను గుర్తించండి ?

#20. సత్యాన్వేషణలో శాస్త్రీయ పద్దతిని ఉపయోగించడం వల్ల, పరిశీలనాంశాల గురించి సరియైన నివేదికలను తయారు చేయడం, పరికల్పనలను ఏర్పరచటం, రీడింగ్ లను తీసుకొనేటప్పుడు ఏ రకమైన విలువ అలవడుతుంది?

#21. అవగాహన అనే లక్ష్యానికి సంబంధించని స్పష్టీకరణను గుర్తించండి?

#22. వినియోగము అనే లక్ష్యానికి సంబంధించని దానిని గుర్తించండి?

#23. సవరించిన బ్లూమ్స్ వర్గీకరణ ప్రకారం 6వ లక్ష్యాన్ని గుర్తించండి?

#24. ఇవి బోధనా లక్ష్యాల లక్షణాలు ?

#25. 'పని ౼ఆటలు' అను పాఠం విన్న తర్వాత, ఒక విద్యార్థి అన్ని రకాల ఆటలలో పాల్గొనడం, ఇతర విద్యార్థులతో కలిసి పోవడం చేస్తున్నారు. ఇది అతనిలో ఈ విలువను పెంపిందించుటకు దారి తీసింది?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *