TET DSC MATHEMATICS Test – 286

Spread the love

TET DSC MATHEMATICS Test – 286

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. రూ. 62,500 లకు 1 1/2 సంవత్సరానికి 8% చక్రవడ్డి చొప్పున 6 నెలలకు ఒకసారి వడ్డీ లెక్కించే పద్దతిలో అయ్యే వడ్డీ

#2. తుషార్ ఒక డజను నిమ్మకాయలను 60 రూ.లకు కొని 10 నిమ్మకాయలు 40 రూ. చొప్పున అమ్మిన అతనికి వచ్చు లాభం లేదా నష్టం శాతంలో

#3. ఒక పనిని 30 మంది మనుష్యులు 17 రోజులలో పూర్తి చేయగలరు. అదే పనిని 10 రోజులలో పూర్తి చేయుటకు కావలసిన అదనపు మనుషుల సంఖ్య

#4. 6 పుస్తకాల ఖరీదు రూ.210 అయిన 4 పుస్తకాల ఖరీదు

#5. 2:3 మరియు 4:5 విలోమ నిష్పత్తుల బహుళ నిష్పత్తి 45:x అయిన x కి సమానమైనది

#6. అక్షర 1/8 కిలోల కారం రూ. 28 లకు కొనిన 1 కిలో కారం ఖరీదు (రూపాయల్లో)

#7. కొంత సొమ్ము పై 8 సంవత్సరాలకు 3 1/3% వడ్డీరేటు చొప్పున అయ్యే సాధారణ వడ్డీ రూ. 200 అయిన మొత్తం సొమ్ము

#8. రాము ఒక మొబైల్ ఫోన్ ను 3300/౼ లకు కొని, దానిని 700/౼ లతో రిపేర్ చేయించి, 3000/౼ లకు అమ్మెను. అయిన అతనికి వచ్చు నష్టశాతం?

#9. ఒక నీటి ట్యాoకు నింపడానికి 6 కుండల నీరు లేదా 96 జగ్గుల నీరు అవసరమవుతాయి. అయిన ఒక కుండను నింపడానికి ఎన్ని జగ్గుల నీరు అవసరం

#10. రూ. 8 లకు 80 పైసలకు గల నిష్పత్తి

#11. అసలు (P) వడ్డీరేటు (R%), కాలం (T) మరియు సాధారణ వడ్డీ (S) మరియు చక్రవడ్డి (C) అయిన క్రిందివానిలో సాధ్యమయ్యేది ఎ)C>S బి)C=S సి)C<S

#12. రమేష్ ఒక వస్తువును రూ. 650 లకు కొని అమ్మగా 6% లాభం పొందిన ఆ వస్తువు అమ్మినవెల

#13. తేజ, రోజాలకు ఒక క్విజ్ నందు డబ్బులు బహుమతిగా వచ్చాయి. వాళ్ళు ఆ డబ్బును 5:3 నిష్పత్తిలో పంచుకోదలిచారు. తేజకు రూ. 250 వచ్చిన రోజాకు వచ్చి వాటా?

#14. గోడగడియారం యొక్క ప్ర.వె 1700/౼ దాని పై 10% రిబేటు శాతం ఇవ్వబడింది. అయిన దాని అమ్మకపు వెల

#15. ఒక సైకిల్ ప్ర.వె రూ.3600 మరియు అ.వె. రూ.3312 అయిన తగ్గింపుశాతం

#16. ఒక సంఖ్యలో 40 శాతం 800 కి సమానమైన ఆ సంఖ్య

#17. 7:9 నిష్పత్తి 49:y కి సమానమైన 'y' విలువ

#18. టమోట ధర ముందు 25% పెరిగి, తర్వాత 25% తగ్గింది అయిన టమోటా అసలు ధరలో పెరుగుదల లేదా తగ్గుదలు

#19. ఒక మ్యాప్ యొక్క స్కేలు 1: 3000 మ్యాప్ లో 2 పట్టణాల మధ్యదూరం 2 సెం.మీ అయిన 2 పట్టణాల మధ్య నిజదూరం కి.మీ.లలో

#20. గత సంవత్సరం 1000 వస్తువుల ధర రూ.5000 ఈ సంవత్సరం ఆ వస్తువుల ధర రూ.4000 లకు పడిపోయింది. వాటి ధరలో తగ్గుదల శాతం

#21. ప్రమీల యొక్క ఆదాయం మరియు పొదుపుల నిష్పత్తి 4:1 అయిన ఆమె పొదుపు శాతంలో

#22. 5గురు వ్యక్తులు కలసి ఒక పనిని 10 రోజులలో పూర్తిచేసిన అదే పనిని ఒక వ్యక్తి పూర్తి చేయగలిగే రోజుల సంఖ్య

#23. 5:8 మరియు 3:7 ల బహుళ నిష్పత్తి 45:x అయిన x విలువ

#24. 6గురు సభ్యులు గల కుటుంబానికి 30 కె.జి.ల బియ్యం అవసరం సభ్యుల సంఖ్య 16కి పెరిగిన ఎన్ని కె.జి.ల బియ్యం అవసరం అవుతాయి

#25. ఒక వస్తువును, సమస్యలో ఏమి కనుక్కోవాలి ? ఏమిచ్చారు? ఎలా కనుక్కోవాలి? అను వివిధ సోపానలుగా విభజించి పరిష్కరించే పద్దతి

#26. క్రిందివానిలో ఆగమన పద్ధతికి చెందని లక్షణం

#27. విద్యార్థులు సమాంతర చతుర్భుజ ధర్మాలు తెలుసుకొనుటకు క్రిందివానిలో అత్యంత అనుకూలమైన పద్దతి

#28. కొన్ని వేరువేరు వ్యాసార్ధాలు గల వృత్తాల వ్యాసాలను పరిధులను కొలుచుట ద్వారా వృత్త పరిధి సూత్రాన్ని బోధించుటకు ఉపయోగపడు పద్దతి

#29. విద్యార్థిలో సృజనాత్మక మరియు నిర్మాణాత్మక సామర్ధ్యాలు పెంపొందించుటకు ఒక గణిత ఉపాధ్యాయుడు ఉపయోగించగల ఉత్తమమైన బోధనా పద్దతి

#30. కొన్ని జతల బేసి సంఖ్యలు తీసుకొని, ప్రతి జతలోని బేసి సంఖ్యలను సంకలనం చేయుట ద్వారా ఏ జత బేసి సంఖ్యల మొత్తం అయినా సరి సంఖ్య అవుతుందని నిర్దారణకు రావడం ఈ రకమైన హేతువాదం

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *