AP TET DSC Social Methodology (సాంఘికశాస్త్రము౼విద్యా ప్రణాళిక, సాంఘికాశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు) Test – 253

Spread the love

AP TET DSC Social Methodology (సాంఘికశాస్త్రము౼విద్యా ప్రణాళిక, సాంఘికాశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు) Test – 253

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. మూల విద్యా ప్రణాళిక దేనికి వ్యతిరేకం?

#2. "కేస్ వెల్" అభిప్రాయం ప్రకారం "మూల విద్యాప్రణాళిక" ఏ దేశంలో మొట్టమొదటగా ఆవిర్భవించింది?

#3. ఎవరి సూచనలకు అనుగుణంగా డిగ్రీ ప్రధమ సం౹౹ విద్యార్థులకు "ఐ. హెచ్.సి" , ద్వితీయ సం౹౹ విద్యార్థులకు "సైన్స్ & టెక్నాలజీ" సబ్జెక్ట్ ను తప్పనిసరిగా బోధిస్తున్నారు?

#4. దేశమంతటికి ఒకేలా 80% పాఠ్యప్రణాళిక, మిగిలిన 20% పాఠ్య ప్రణాళిక స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా అనుగుణంగానే రచించబడాలని సూచించినది?

#5. మౌళిక ప్రణాళిక లక్షణాలను గూర్చి వివరించిన వ్యక్తి?

#6. సమాజం నిరంతరం మార్పులకు లోనవుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ప్రతి విషయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ప్రయోజనాత్మకంగా పరిశీలించి ఆచరణలో పెట్టడం అనునది?

#7. ప్రతి వ్యక్తి తన బాధ్యతలు, హక్కులు, బలహీనతలు, అంతస్తులు నెరిగి ప్రవర్తించుట ద్వారా సాంఘిక నియంత్రణ కల్గిన మంచి పౌరుని తయారు చేయవచ్చు?

#8. విద్యార్థుల్లో వైఖరులు, అభిరుచులు, సంబంధబాంధవ్యాలు, మానసిక పరిపక్వత, సాంఘికీకరణం, నియంత్రణ లాంటి విషయాలు మనోవైజ్ఞానిక పునాదుల మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి?

#9. సాంఘిక చైతన్య స్రవంతిలోనే శిశువు అభివృద్ధి సాధ్యం?

#10. "సమాజానికి దూరంగా శిశువు అభివృద్ధి ఊహించడానికే వీలు లేదు"?

#11. NPE౼1986 ఎన్ని మౌలికాంశాలను చెప్పింది?

#12. NPE౼1986 సూచన ప్రకారం విద్యావిధానంలో SCERT వారు సవరించిన పాఠ్యప్రణాళికను ఏ సం౹౹ నుండి అమలుచేస్తున్నారు?

#13. జాతీయ సలహా సంఘం ఏర్పడిన సంవత్సరం?

#14. ఈ క్రిందివానిలో 10 మౌలికాంశాలలో లేనిది?

#15. ఈ క్రిందివానిలో 10 మౌలికాంశాలలో లేనిది?

#16. ఈ క్రిందివానిలో 10 మూల్యాంకాంశాలలో లేనిది?

#17. ప్రపంచంలో, భారతదేశంలో జరిగిన యుద్దాలన్నింటినీ ఒకేసారి ఏకకాలంలో భోధించేసి మరలా పై తరగతులలో పునర్విమర్శ చేయని పద్దతి?

#18. 3౼9 తరగతులలో విస్తరించిన "రోడ్డు౼భద్రతా విద్య" పాఠ్యఅంశం అమర్చినపద్దతి?

#19. "భూమి" అనే పాఠ్యఅంశం 3, 4, 5 తరగతులలో క్రమాభివృద్ధి చెందిన విధానం?

#20. ఆంధ్ర చరిత్రను బోధించుటకు అత్యంత అనువైన పద్దతి?

#21. ఈ క్రిందివానిలో "కాలక్రమ పద్దతి"కి సంబంధించి సరికానిది?

#22. ఈ క్రిందివానిలో "కాలక్రమ ఉపగమం"కి సంబంధించి సరికానిది?

#23. రెండు సంఘటనల పరస్పర సంబంధాలను అధ్యయనం చేసినప్పుడే విద్యార్థులలో చక్కని అవగాహన ఏర్పడును?

#24. "యూనిట్ అనేది మానవ పరిసరాలలో సమగ్రంగా, ప్రముఖంగా ఉండే అంశం"

#25. "ఒక పరిసరానికి గానీ, శాస్త్రానికి గానీ, కళకు గానీ, ప్రవర్తనకు గానీ సంబంధించిన ముఖ్యమైన, సమగ్రమైన భాగమే యూనిట్"?

#26. "విద్యార్థిలో అంతర్లీనంగా దాగి ఉన్న అభిలషణీయమైన ఫలితాలను బయటకు తీయడానికి క్రమపద్ధతిలో పొందుపరిచిన విషయ, అనుభవాల నిర్మాణ అంశం"

#27. "సాంఘికాధ్యయనంలో బోధనాంశం అనేది ఏమిటి? ఎలా? ఎక్కడ? ఒక ముఖ్య విషయాన్ని బోధించాలనే ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పే సమగ్ర బోధనాభ్యాసన ప్రణాళికే యూనిట్"?

#28. "విద్యా ప్రణాళిక అను సాధనం కళాకారుడి లాంటి ఉపాధ్యాయుని చేతిలోని పదార్ధాలకు (విద్యార్థులు)లో రూపుదిద్దుకుంటుంది" అని నిర్వచించినవారు

#29. ఈ క్రిందివానిలో "బోధనా యూనిట్" కి చెందనిది?

#30. ఇందులో విద్యార్థి సాధించవలసిన జ్ఞానం, విషయ పరిజ్ఞానంకి ప్రాముఖ్యత నివ్వడం జరుగును?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *