TS TET PAPER-1 SGT MODEL PAPER-2024 | TS TET 150 BITS 150 MARKS GRAND TEST 2024 | TS TET PAPER-2 SA MODEL PAPER-2024 | TS TET DSC 2024 GRAND TEST-5

Spread the love

TS TET PAPER-1 SGT MODEL PAPER-2024 | TS TET 150 BITS 150 MARKS GRAND TEST 2024 | TS TET PAPER-2 SA MODEL PAPER-2024 | TS TET DSC 2024 GRAND TEST-5

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది.

Results

-
Spread the love

All The Best…

Spread the love

improve ur Scoure..

HD Quiz powered by harmonic design

#1. "పరిపక్వత అనేది జన్యు ప్రభావాల సంకలనం. స్వీయ పరిమితితో కూడిన జీవితవలయంలో ఇది కార్యక్రమ యుతంగా పనిచేస్తుంది" అన్నవారు

#2. కింది వానిలో సరికాని వాక్యాన్ని ఎంపిక చేయండి.

#3. సమాంతర క్రీడలో పిల్లలు

#4. పియాజే ప్రకారం అంతర్భుద్ధి దశలో పిల్లలలో ఉండే పరిమితి

#5. కోల బర్గ్ ప్రకారం 'మంచి బాలుని నీతి’ కనబడే దశ

#6. 'పిల్లల మేధస్సులో భాషా గ్రహణ పరికరం ఉంటుంది' అని అభిప్రాయపడినవారు

#7. వ్యక్తిగత ప్రజ్ఞా పరీక్షకు ఉదాహరణ

#8. డిఫరెన్షియల్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ లోని ఉపపరీక్షల సంఖ్య

#9. దీనిని ప్రధాన గ్రంథిగా వ్యవహరిస్తారు.

#10. గణేష్ పాఠశాలకు వెళ్ళాలని ఉంది, అదే సమయంలో ఇంటివద్ద ఆడుకోవాలని ఉంది. గణేష్ ని సంఘర్షణ

#11. ప్రయోగ పద్ధతి గూర్చి సరికాని ప్రవచనం

#12. 'ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన వ్యక్తి సమాధానాలు చెప్పలేక చిన్న పిల్లవాడిలా ఏడవడం ప్రారంభించాడు' ఇక్కడి రక్షక తంత్రం

#13. 'Would' అనే పదం పలకటం నేర్చుకున్న విద్యార్థి 'could' అనే పదం పలకటం నేర్చుకున్నప్పుడు ఉండే అభ్యసన బదలాయింపు రకం

#14. గత అభ్యసనం ప్రస్తుత అభ్యసన విషయాల పునఃస్మరణకు అవరోధంగా ఉంటే అది,

#15. ఆనంద్ ఒక సంస్కృత శ్లోకాన్ని గంటన్నరసేపు చదివి నేర్చుకున్నాడు. ఒక నెల తర్వాత అదే శ్లోకాన్ని తిరిగి నేర్చుకోమనగా ఈసారి అతను 72 నిమిషాల్లో నేర్చుకోగలిగాడు. అయిన అతని పొదుపు గణన

#16. క్రింది వానిలో గౌణ అవసరం కానిది ?

#17. క్రింది వానిలో జ్ఞానాత్మక రంగానికి చెందనిది

#18. వైగోట్ స్కీ ప్రకారం పిల్లల్లో 'సాంఘిక ప్రసంగం' ప్రారంభమయ్యే వయస్సు

#19. పావ్ లోవ్ ప్రయోగంలో కుక్క గంట శబ్దం వినగానే లాలాజలం స్రవించింది. ఇక్కడ కుక్క లాలాజలం స్రవించటం అనేది

#20. కార్యసాధక నిబంధనంలో

#21. 'ది మెంటాలిటీ ఆఫ్ ఏప్స్' గ్రంథకర్త

#22. బందూరా ప్రవేశపెట్టిన పునర్బలన రకాలలో ఒకటి

#23. ఆర్.టి.ఇ. చట్టం - 2009 ప్రకారం ఒక ప్రాథమిక పాఠశాలలో విద్యార్థులు 98 మంది ఉంటే ఆ ప్రాథమిక పాఠశాలకు కావలసిన ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య

#24. నిర్దేశక మంత్రణం ప్రవేశపెట్టిన వారు

#25. సహభాగి నాయకత్వంలో

#26. డిస్ గ్రాఫియా అనేది

#27. బోధనా క్రమంలో క్రియాత్మక పద్ధతి, చిత్రప్రతిమ పద్దతి మరియు ప్రతీకాత్మక పద్ధతులను ప్రతిపాదించినవారు

#28. ప్రకల్పన పద్ధతిలో మొదటి సోపానం

#29. NCF 2005 లో 2వ అధ్యాయం దీనిని గూర్చి తెలుపుతుంది.

#30. ప్రక్షేపిత ఉపకరణానికి ఉదాహరణ

#31. సమకాలీన సంఘటనలలో ముఖ్యమైన వాటిని తీసుకొని పత్రికల్లో వ్యాఖ్యాన రూపంగా పత్రికా సంపాదకులు రాస్తే అది

#32. కింది వాక్యాలలో శత్రర్థక వాక్యాన్ని గుర్తించండి.

#33. గ్లాసు, ధర్మరాజు, భీముడు, అవధాని ....... అర్థ విపరిణామం

#34. ఒక హల్లుకు వేరొక హల్లు ఒత్తుగా చేరినట్లయితే ఆ అక్షరం

#35. ఆయుధపూజ ఈ పండుగు రోజు నిర్వహిస్తారు.

#36. జతపర్చండి.

#37. దొంగతనము వదిలిపెట్టమని పోలీసు కాళ్ళావేళ్ళా పడ్డాడు. ఈ వాక్యంలో 'కాళ్ళావేళ్ళాపడు' జాతీయానికి

#38. మా ఇంట్లో చీమలు కొల్లలుగా ఉన్నాయి. ఈ వాక్యంలో “కొల్లలు” అనే పదానికి అర్థం

#39. "ప్రకృతి వనరులు మనిషి అవసరాలకు కావలసినంతగా మాత్రమే ఉన్నాయి తప్ప వృథా చేసేంతగా లేవు” అన్నవారు

#40. “నేస్తం” అనే పదానికి పర్యాయపదాలు

#41. " అక్షరాలు స్పష్టంగా రాస్తే విషయం అర్థమవుతుంది.” ఈ వాక్యం

#42. లేఖలు రాసేటపుడు, ప్రారంభంలో ఊరిపేరు, తరువాత సంబోధనల తరువాత వచ్చును

#43. సున్నం కలిగింది అను వ్యుత్పత్తి వచ్చు పదం

#44. “స్నేహం” అను పదానికి వికృతి

#45. అభ్యసనం ఆకర్షణీయంగా మారటానికి ఉపయోగపడేవి

#46. శ్రోతలు అనుసరించలేనంత వేగంగా మాట్లాడడం

#47. “మనస్సులోని భావపరంపరను ఏ పదాల ద్వారా, ఏ వాక్యాల ద్వారా ఎదుటి వారికి అందిస్తామో ఆ పదాలే, ఆ వాక్యాలే భాష” అన్నవారు

#48. తరగతి బోధనను క్రమబద్ధం చేసేవి

#49. విద్యార్థి మూర్తిమత్వాన్ని అంచనా వేసేది/వి

#50. ఉక్తలేఖనం ప్రయోజనం

#51. Tyagaraja did not "heed" his brother's words. Choose the meaning of the word "heed".

#52. What is this "dreadful" noise that never stops? asked the country mouse. Choose the synonym of the word "dreadful"

#53. She fell silent and the children recognized her "pensive" mood and kept silent. Choose the antonym of the word "pensive".

#54. Choose the word with correct spelling.

#55. I thought I should "drop in" to see you, Amma. Choose the meaning of the phrase, "drop in".

#56. He........milk everyday (drink)

#57. Choose the simple sentence from the followi

#58. Choose the grammatically correct sentence from the following.

#59. By the end of the month, I _ the work. Choose the correct form of the verb that fits the blank.

#60. They are perfectly "lovely". Choose the part of speech of the word 'lovely'.

#61. The meeting which was held in the town hall was a great success. This sentence has

#62. Ashok is doing his homework now. He usually ___ it at night. Choose the correct form of the verb that fits the blank.

#63. I like to play __ cricket. Choose the correct article that fits the blank.

#64. I am proud my _ country. Choose the correct preposition that fits the context.

#65. It is the greatest battle of my life. Choose the positive degree of this sentence.

#66. Can I leave this place? The above sentence indicates :

#67. Choose the sentence that has a correct question tag :

#68. Shivaji said, "You have helped me today". Choose the correct reported speech of the sentence.

#69. The animals and the birds approached him. Choose the correct Passive Voice of the sentence.

#70. Andrew's parents were moving into a smaller house because they could not afford to stay in the present house after paying doctors bill. They gave up their efforts. Choose the word in the sentence that should contain an apostrophe :

#71. The following is to be said in the opening part of a letter to your friend:

#72. Choose the list of words in correct alphabetical order.

#73. Read the passage and choose the correct answer to the question given after. Nicholas learnt to make strong kites modeled on the Japanese kites, Rokkaku that could endure harsh winds. A novice in his chosen field, set out to train himself. The purpose of Nicholas to make strong kites on the model of "Rokkaku" was :

#74. Read the passage and choose the correct answer to the question given after. Once there was a cat in a mill. It used to hunt rats every night. One day all the rats Dat to assembled when the cat was away. "The 300 cat is very smart. It walks very soft. We we could not find him until he jumps on us,' i said an old rat. The rats could not find the cat until it jumps on them because:

#75. Language exhibits prevarication. Prevarication means:

#76. The following can help the reader anticipate the content of the article

#77. The following is meant for detailed and intensive study of language.

#78. News paper headings contain mainly

#79. A cook seeking a job at a five star hotel could be asked to prepare a dish of his choice. This is a :

#80. Active listening is :

#81. నాల్గంకెల మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్యకు మరియు రెండంకెల మిక్కిలి పెద్దసంఖ్యకు గల భేదం

#82. పద్మ నెలకు అద్దె నిమిత్తం ₹1250 చెల్లించిన 2 సంవత్సరాలలో ఆమె చెల్లించిన అద్దె మొత్తం (రూపాయలలో)

#83. మొదటి ఐదు ప్రధాన సంఖ్యల సరాసరి

#84. ఒక సంఖ్య 50 మరియు 60 మధ్య ఉంది. ఆ సంఖ్యను 7చే భాగించగా శేషం 1 వస్తుంది. అయిన ఆ సంఖ్య

#85. ఒక వ్యక్తి ఒక వస్తువును ₹300 కొని ₹320 కు అమ్మగా అతనికి వచ్చిన లాభశాతం

#86. అక్షర 1/8 కిలోల కారం 28 లకు కొనిన 1 కిలో కారం ఖరీదు (రూపాయలలో)

#87. సాత్విక వాళ్ళ స్నేహితురాలి ఇంటికి సాయంత్రం 4.45 గం||లకు వెళ్ళి సాయంత్రం 6.20 గం॥లకు తిరిగి ఇంటికి చేరుకుంది. ఆమె తన స్నేహితురాలి ఇంటివద్ద గడిపిన సమయం

#88. ఒక్కొక్కరు రెండు సంవత్సరాల అంతరములో పుట్టిన నలుగురు పిల్లల వయస్సుల మొత్తం 48 సంవత్సరాలైన వారిలో పెద్ద పిల్లవాని వయస్సు (సంవత్సరాలలో)

#89. కొంత సొమ్ముపై 8 సంవత్సరాలకు 3 1/3% వడ్డీరేటు చొప్పున అయ్యే సాధారణ వడ్డీ ₹200 అయిన మొత్తం సొమ్ము రూ॥లలో

#90. 5ᵃ⁻² × 5ᵃ⁺⁴ = 625 అయిన 'a' విలువ

#91. 241000000సంఖ్య యొక్క ప్రామాణిక రూపం

#92. (5⁻¹x2⁻¹) + 6⁻¹ విలువ

#93. 13 మరియు 14ల వర్గాల మధ్య ఉండే సంఖ్యల సంఖ్య

#94. 24, 29, 34, 38 , x ల యొక్క మధ్యగతం 29 అయిన x విలువ

#95. 10, 12, 14, 10, 12, 16, 12, 10 దత్తాంశం యొక్క బాహుళకం

#96. కమ్మీ రేఖాచిత్రంలో కమ్మీలు

#97. శివ 20% డిస్కౌంట్లో ఒక చొక్కొను కొని, ₹1600 చెల్లించెను. చొక్కా యొక్క ప్రకటిత వెల (రూ॥లలో)

#98. 36 కు గల కారణాంకాల సంఖ్య

#99. 30°-60°-90° కొలతలు గల మూలమట్టానికి గల రేఖీయ సౌష్ఠవ రేఖల సంఖ్య

#100. క్రింది వాటిలో త్రిభుజం యొక్క కోణాల కొలతలు కాలేనివి

#101. దీర్ఘచతురస్ర పొడవు 60 సెం.మీ. మరియు కర్ణము 61 సెం.మీ. అయిన దాని చుట్టుకొలత (సెం.మీ.లలో)

#102. ఒక వృత్తపరిధి 22 సెం.మీ. అయిన దాని వ్యాసం (సెం.మీ.లలో)

#103. దీర్ఘఘనపు తలం యొక్క ఆకారం

#104. 40మీ. పొడవు గల ఒక దీర్ఘచతురస్రాకార తోట వైశాల్యం 1120 చ.మీ. అయిన దాని వెడల్పు (మీ.లలో)

#105. రామానుజన్ గణిత పరిశోధనా విషయాలన్నీ ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించినవి.

#106. మానసిక చలనాత్మక రంగంలోని అతి నిమ్నస్థాయి లక్ష్యము

#107. “సంశ్లేషణ పద్ధతి” యొక్క ఒక లక్షణము

#108. ఎడ్గార్ డేల్ శంఖువు నందు అత్యల్ప అభ్యసనమును సూచించునది

#109. “ఒక అంకె సంకలనము యూనిట్ను ఒకటవ తరగతిలో 2–అంకెల సంకలనమును రెండవ తరగతిలో, 3-అంకెల సంకలనమును 3వ తరగతిలో ఉండునట్లు గణిత పాఠ్య పుస్తకములను తయారు చేశారు. "ఇచ్చట విద్యాప్రణాళికను రూపొందించుటలో అనుసరించిన ఉపగమము

#110. “17, 32, 23, 19, 62, 37 సంఖ్యలను ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి”.ఈ పరీక్షాంశం ద్వారా పరీక్షించదలచిన విద్యాప్రమాణము

#111. భూభ్రమణ దిశ

#112. బల్బులో వెలుగునిచ్చే భాగం

#113. “టమాటా”లలో ఉండే ఆమ్లం

#114. సమతల దర్పణంలో పతనకోణం 30° అయిన పరావర్తన కిరణం లంబంతో చేసే కోణం (డిగ్రీలలో)

#115. పెట్రోలియం నుండి మొదటిగా వేరుచేయబడిన అంశీభూతం

#116. కొవ్వొత్తి మంట యొక్క ఈ ప్రాంతంలో దహనం జరగదు.

#117. 'మలాథియాన్' అనునది

#118. "ప్రకృతి పరిరక్షణ" పట్ల శ్రద్ధ కనబరచిన విద్యార్థులకు 'కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రివల్యూషన్' ఇస్తున్న పురస్కారం

#119. భుజం, ముంజేతి దగ్గర ఉండే కీళ్ళు వరుసగా

#120. కీటకాహార మొక్కలకు సంబంధించి సరియైనది కాని ప్రవచనం

#121. ఒక వస్తువు లేదా వస్తువులోని అన్నీ అణువులు, కాలంతో పాటు వాటి స్థానం మార్చుకుంటున్నప్పుడు, ఆ చలనం

#122. IUCN మరియు ZSL విడుదల చేసిన జాబితా ప్రకారం తెలంగాణకు చెందిన ఈ జీవి అత్యంత ఆపదలో ఉంది.

#123. గుండెపోటు వస్తే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఏ విధంగా తీసుకొని వెళ్లాలి ?

#124. గోండుల పంచాయితీ పేరు

#125. మౌర్య సామ్రాజ్య స్థాపకుడు

#126. సర్ జాన్ మార్షల్ ఈ దేశస్థుడు

#127. క్రింది వాటిని జతపర్చుము ? కట్టడం. నిర్మించినవారు

#128. మహాసముద్రాలలో చిన్నది

#129. హుమాయూన్ ను ఓడించి ఇరాన్ కు తరిమిన రాజు

#130. అక్బరు కుమారుడు

#131. సత్యశోధక సమాజాన్ని స్థాపించినవారు

#132. భూమి ఉపరితలానికి చేరుకునే సౌరవికిరణాన్ని ఇలా అంటారు.

#133. భూమధ్యరేఖ మీద సూర్యకిరణాలు నిటారుగా పడే రోజు

#134. మౌర్యుల కాలంలోని వెండినాణెం

#135. కింది వానిలో ఒకటి సమైక్యపరచబడిన ప్రక్రియ

#136. మానసిక చలనాత్మక రంగానికి సంబంధించిన లక్ష్యం

#137. 'విద్యాలక్ష్యాల సాధనకు పాఠశాల ఉపయోగించే మొత్తం అనుభవాలే కరిక్యులమ్' అని నిర్వచించినవారు

#138. కింది సందర్భంలో సాధారణ వ్యక్తుల జ్ఞాపకశక్తి 30% ఉంటుంది.

#139. చారిత్రక పద్ధతిలో 'కాంతి సిద్ధాంతాలు' బోధించుటకు ఉపయోగించవలసిన ఉపగమం

#140. విద్యార్థులకు కల్పించవలసిన వ్యక్తిగత బోధనలో మార్పులు తీసుకురావడానికి సహకరించే మూల్యాంకనం

#141. 'నాన్న కాఫీ తాగుతూ పేపరు చదువుతున్నాడు.' ఈ వాక్యం

#142. ఉత్పలమాలలోని గణాలు

#143. నన్నయ బిరుదములు

#144. వినోబాభావే భూదాన ఉద్యమాన్ని చేపట్టడానికి కారణం

#145. “దళం” అనే పదానికి నానార్థాలు

#146. 'సీత ఇష్టాలు' అనే పాఠ్యభాగ ప్రక్రియ

#147. “వసుధ” అను పదానికి గల పర్యాయపదాలు

#148. “అన్నార్తులు అనాధ లుండని ఆ నవయుగ మదెంత దూరమో కరువంటూ కాటకమంటూ కనుపించని కాలాలెపుడో” ఈ గేయ పంక్తులు దాశరధి రచించిన'ఆలోచనం' పాఠంలోనివి. ఈ గేయ పంక్తులలోని ఇతివృత్తం

#149. " అతని ఇంటి ముందున్న పెద్ద కుక్కను చూసి సింహమే మోనని భయపడ్డాను" ఈ వాక్యంలోని అలంకారం

#150. అర్థవంతమైన రెండు పదాలు కలిసి, ఒకే పదంగా ఏర్పడితే అది

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి ⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP

CEO-RAMRAMESH PRODUCTIONS

RAMRAMESH PRODUCTIONS INSTAGRAM ID FOLLOW ⬇️

CLICK HRERE TO FOLLOW INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *