TET DSC TELUGU Test – 289

Spread the love

TET DSC TELUGU Test – 289

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. 'అసాధ్యమైన పనిని సుసాధ్యం చేసిన' సందర్భంలో ఉపయోగించే జాతీయం

#2. "పాకాల చెరువులో పది గుంజలు ఊపితే ఊగుతాయి పీకితేరావు" ఈ పొడుపుకు విడుపు

#3. 'నిష్ట్రయోజనం' అనే అర్థంలో ఉపయోగించే జాతీయం

#4. 'దెబ్బతీసే అవకాశం కోసం ఎదురుచూడటం' అనే అర్థం వచ్చే జాతీయం

#5. 'పారిపోవు' అనే పదానికి సరైన జాతీయం

#6. "తుపాకి కడుపున ఫిరంగి పుట్టినట్లు" ఆమె సామెతను ఉపయోగించు సందర్భం

#7. మిక్కిలి అణుకువగా ఉండటాన్ని తెలియచేయు సందర్భంలో వాడే జాతీయం

#8. తోకలేనిపిట్ట తొంభై అమడలు పోతుంది ౼ అంటే జాబు. అలాగే "కిటకిట తలుపులు కిటారితలుపులు ఎప్పుడు తీసిన చప్పుడుకావు" అనే పొడవును విడుపు

#9. "ఆరు నెలలు సహవాసం చేస్తే వాళ్ళు వీళ్లవుతారట" అనేది

#10. "ఎవరూ పట్టించుకోని దుఃఖం" అనే అర్థంలో వచ్చే జాతీయం

#11. కడవంత గుమ్మడికాయ కత్తిపీటకు లోకువే ఉన్న వాక్యం

#12. "శశవిషాణం" అనే జాతీయానికి అర్ధం

#13. పోషణలో ఉంది. దూషణలో లేదు. మమతలో ఉంది. మమకారంలో లేదు. మనలో ఉంది మాటలో లేదు ఈ పొడుపు కథలోని కవి

#14. "సవిత మంత్రసాని జలరాశియే తల్లి పాకాశాసనుండు పరమగురుడు నరులనాల్క లెక్కి నర్తించి మెప్పించు" ఈ పొడుపు కథకు అర్ధం

#15. ఒక విద్యా సంవత్సరంలో ఉపాధ్యాయుడు తాను బోధించబోయే అన్ని పాఠ్యఅంశాలను తయారు చేసుకొనే బోధనా ప్రణాళిక

#16. విద్యార్థులు సంపూర్ణ మూర్తిమత్వాన్ని అభివృద్ధిచేసేది

#17. పాఠశాలకు, సమాజానికి సన్నిహిత సంబంధం ఏర్పరిచేది

#18. విద్యావ్యవస్థ సాధించాల్సిన గమ్యాలను, ఉద్దేశ్యాలను నిర్దేశించింది

#19. ఆధునిక సమాజంలో పిల్లలు జీవించడానికి అవసరమైన విషయ పరిజ్ఞానాన్ని అందించే ప్రణాళిక

#20. సమాజం ఆశిస్తున్న విద్యాకార్యక్రమాలకు, విద్యార్థుల సర్వతో ముఖాభివృద్ధికి వినియోగించుటకై ప్రతి విద్యాసంస్థ సిద్ధం చేసుకోవసిన ప్రణాళిక

#21. గోరంత విషయాన్ని కొండంతలుగా చేసి చెప్పడంలో ఉన్న అలంకారం

#22. "గుడిసెలు కాలిపోతున్నాయ్" అనే ఎవరి రచన

#23. ఏ సమస్యనైనా అహింసా విధానంలో తప్పక పరిష్కరింపవచ్చు. అందుకు హృదయశుద్ధి అవసరo అని అన్న వ్యక్తి?

#24. 'స్నానoబుల్ నదులంబు జేయుట గజస్నానంబు చందబింబిన్' పద్యం గల శతకం

#25. హృదయసారసం విగ్రహవాక్యం

#26. మధుపర్కాలు పాఠ్యఅంశంలోని లేని పాత్ర

#27. రామాయణంలో కాండలు వరుస క్రమం ఎ)అయోధ్యకాండ బి)బాలకాండ సి)కిష్కిందకాండ డి)యుద్ధకాండ

#28. ప్రాతఃకాలం అనగా

#29. హగణం అనగా

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *