AP TET MODELPAPER-1 PAPER-1SGT PAPER-2SA GRAND EXAM 150 BITS 150 MARKS

Spread the love

AP TET MODELPAPER-1 PAPER-1SGT PAPER-2SA GRAND EXAM 150 BITS 150 MARKS

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది.

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. క్రింది వాటిలో సరియైన ప్రవచనం

#2. వ్యక్తి వికాసంపై అనువంశికత ప్రభావాన్ని సమర్థించే అధ్యయనం

#3. భాషా వికాస దశల వరుస క్రమంలో మూడవ దశ

#4. పిల్లలు వారి స్నేహితులతో జరిపే మొదటి సాంఘిక కృత్యంగా చెప్పబడే క్రీడారకం

#5. సహజాతాలు వాటి ఉద్వేగాలకు సంబంధించి సరియైన జత

#6. వయాజ సంజ్ఞానాత్మక వికాస దశల్లో అవిపర్యాత్మక భావనాలోపం ఈ దశకు సంబంధించినది

#7. 'శిక్షలు తప్పించుకోవడానికి విధేయత' దశ క్రింది కోల్బర్గ్ నైతిక వికాస స్థాయికి చెందును.

#8. వ్యక్తి యొక్క భవిష్యత్తు సాధనను సూచించే ప్రస్తుత నిష్పాదన

#9. దమనం చేయబడిన అచేతనంలోని భావాలను వెలికి తీయడానికి సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ చే చెప్పబడని టెక్నిక్

#10. పిల్లవానికి వ్యాసరచనపోటీలో పాల్గొనాలని ఉన్నప్పటికీ, సరిగా రాయలేనని, బహుమతి రాదని భయపడి పాల్గొనకపోవడంలోని రక్షక తంత్రం

#11. ప్రమీలకు ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ కళాశాలలో సీటు వచ్చింది. ఆ కళాశాల అంటే ఆమకు ఇష్టం. కానీ హాస్టల్లో వుండడమంటే ఆమెకు అయిష్టం. ఈ సంఘర్షణ

#12. విద్యార్థులలో మానసిక అనారోగ్యానికి కారణం

#13. తన విద్యార్థుల ప్రవర్తనను పరిశీలించాలనుకున్న ఉపాధ్యాయుడు, విద్యార్థులు ఆడుతున్న ఆటలో తాను ఒక ఆటగాడిగా పాల్గొన్నాడు. ఈ పరిశీలనా రకం

#14. సంసిద్ధతా నియమం, అభ్యాస నియమం, ఫలిత నియమాలు క్రింది సిద్ధాంతం యొక్క ఫలితం

#15. ఇతరుల నుండి ఏమి ఆశించకుండా, స్వీయ ప్రమాణాలను పొందడానికి ఉద్దేశింపబడ్డ పునర్బలన రకం

#16. శాస్త్రీయ నిబంధనంలో గంటకొట్టినప్పుడు లాలాజలం స్రవించడమనే నిబంధిత ప్రతిస్పందన క్రమంగా మాయమవ్వడం

#17. బందూరా ప్రకారం సాంఘిక అభ్యసన ప్రక్రియలో మొదటి అంశం

#18. క్రింది వానిలో గౌణ అవసరం

#19. ఈ స్మృతి రకంలో విషయం ఎక్కువ కాలం గుర్తుంచు కోవడం జరుగుతుంది.

#20. ఇప్పుడు చూస్తున్న పరిస్థితి ముందెన్నడూ చూడకపోయినా చూసినట్లుగా అనుభూతి కలగడాన్ని ఇలా పిలుస్తారు.

#21. క్రింది వానిలో స్మృతిని పెంచేది

#22. 'విదేశీ భాషను సరిగా ఉచ్ఛరించడం నేర్చుకోవడంలో మాతృభాష ప్రభావాన్ని' అభ్యసన బదలాయింపు దృష్ట్యా క్రింది రకంగా చెప్పవచ్చు.

#23. క్రింది వారిలో 'విద్యనేర్వగల మానసిక వికలాంగులు'

#24. క్రింది వానిలో ఒకటి బ్రూనర్ బోధనా సిద్ధాంతానికి సంబంధించనిది ?

#25. క్రింది వానిలో బౌద్ధిక వనరు

#26. ఈ నాయకత్వ శైలి యందు నాయకుడు నామమాత్రంగా ఉంటాడు. సభ్యులు పూర్తి స్వేచ్ఛను కలిగి వుండి, తుది నిర్ణయాలు తమకు తామే తీసుకుంటారు.

#27. కార్ల్ రోజర్స్తో చే ప్రతిపాదించబడిన మంత్రణ విధానం

#28. NCF - 2005 ప్రకారం పిల్లలకు భౌతికంగా అసౌకర్యం కలిగించగల సాధారణాంశం

#29. ఒక ప్రాథమిక పాఠశాలలో 151 మంది పిల్లలు వున్నారు. విద్యా హక్కు చట్టం - 2009 ప్రకారం ఆ పాఠశాలలో వుండాల్సిన ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య

#30. నిర్మాణాత్మక మదింపు నందు స్లిప్ టెస్ట్ కం ఇవ్వవలసిన భారత్వం

#31. క్రింది అపరిచిత పద్యాన్ని చదివి 31-35 ప్రశ్నలకు జవాబులను గుర్తించుము. మానవుడే మాధవుండను జ్ఞానంబున ప్రజల సేవ సలుపు మదియె నీ మానవతలోని మాన్య స్థానంబునె గాంధి తాత సద్గుణ జాత ! 31. కవి ఎలాంటి ఆలోచనతో సేవ చెయ్యమని ప్రబోధిస్తున్నాడు?

#32. 32. ఈ పద్యంలోని మకుటం

#33. ఈ పద్యంలోని ఛందస్సు

#34. పద్యం రచించిన కవి ?

#35. పై పద్యంలో ప్రస్తావించిన మహనీయుడు

#36. క్రింది అపరిచిత గద్యాన్ని చదివి 36-40 ప్రశ్నలకు జవాబులు గుర్తించుము. సంస్కృత పదం “ఉపాసన” వాస్తవిక జ్ఞానం అన్న అర్ధానిస్తుంది. తైత్తిరీయోపనిషత్తును పరిచయం చేస్తూ శంకరాచార్యుల వారు ఉపనిషత్ శబ్దానికిదే అర్థం వివరించారు. మనిషి జ్ఞానంకోసం బాహ్యవస్తువుల మీద ఆధార పడుతారు. అంతర్మథనం ద్వారా వాటి నుంచి సత్యాన్ని గ్రహిస్తాడు. జనరంజకమైన ఈ ధ్యాన విధానాన్ని 'ఉపాసన'గా వ్యవహరిస్తారు. ధ్యానంలో వివిధ గుర్తులు ఉపయోగిస్తారు. వాటిని అంతిమ వాస్తవాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. వస్తువుల ఉనికి, మూలం గురించే మనిషి ధ్యానిస్తాడు. శూన్యంలోంచి సృష్టి జరిగిందని ఉపనిషత్తులు వివరిస్తున్నాయి. “ఉనికి” ముందు, ఇప్పుడు, తరువాత ఉంటుంది. శాస్త్ర విజ్ఞానంలోని “పరిణామ సిద్దాంతాన్ని” బలపరిచే ఉపనిషత్తుల “క్షీణత" సిద్ధాంతం కూడా అన్ని వస్తువులూ “ఉనికి" ప్రక్షేపకాలే అని, అన్నీ మూలానికి లేదా అసలు స్థితికి చేరుకోవాలనీ, అలా అదృశ్యమైన జడ స్థితికి చేరుకొన్నట్టుగా అంతకుముందు ఉన్నట్టుగా ముందు ఉండేట్టుగా ఉంటుందని భావించాలి. 36. తైత్తిరీయోపనిషత్తును పరిచయం చేస్తూ శంకరాచార్యులు ఉపనిషత్ శబ్దానికి వివరించిన అర్థం.

#37. 37 జ్ఞానంకోసం బాహ్య వస్తువుల మీద ఆధారపడే మనిషి దీని ద్వారా వాటి నుంచి సత్యం గ్రహిస్తాడు.

#38. 38 ధ్యానంలో వివిధ గుర్తులు ఉపయోగించడం ద్వారా తెలుసుకొనేది

#39. 39. ఉపనిషత్తుల వివరణ ప్రకారం సృష్టి ఇందులోంచి జరిగింది.

#40. 40. శాస్త్ర విజ్ఞానంలోని పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని బలపరిచే ఉపనిషత్తుల సిద్ధాంతం.

#41. అభినవ పోతన, అభినవ కాళిదాసు, మధురకవి, కవి చక్రవర్తి బిరుదులు గల కవి.

#42. "నూర్పిడి, కలుపు, ధాన్యం, నాట్లు” పదాలను వరుసక్రమంగా అమర్చిన వాటిలో సరైనది గుర్తించండి.

#43. “ఈరోజు నుండి మేమందరం మా ఇళ్ళల్లో అనవసరంగా విద్యుత్తును వృథా చేయమని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం” ఈ వాక్యంలో ఉన్న స్పృహ

#44. "ఇది ఇలా జరిగింది" అని చెప్పే సాహిత్య ప్రక్రియ

#45. తెలంగాణ వ్యవహారికంలో “జోకు” అనే పదాన్ని .... ఏ అర్థంలో వాడుతారు?

#46. "భ్రమరం" అనగా అర్థం

#47. "విహగము" అనగా

#48. బొమ్మ - ప్రకృతి.

#49. గురువు చెప్పిన మాటలు పెడచెవిన పెట్టినందున రవి చెడిపోయాడు. ఈ వాక్యంలో "పెడచెవిన పెట్టు” జాతీయానికి అర్థం

#50. దేశము .......... కాపాడిన వీరులు. ఖాళీలో సరిపడు విభక్తి ప్రత్యయాన్ని గుర్తించండి.

#51. "భాషౌన్నత్యం” పదాన్ని విడదీయగా వచ్చిన రూపం

#52. క్రింది వాటిలో కేవలం హ్రస్వాక్షరాలతో ఏర్పడిన పదం గుర్తించండి.

#53. “శ్రీరామా” పదం యొక్క గణం

#54. కింది వాక్యానికి సరైన ప్రశ్నార్థక వాక్యాన్ని గుర్తించండి. 'అవ్వ శిష్యులకు సూదిని ఇచ్చింది'.

#55. “పలు భాషణ అలవాట్లతో కూడిన సంక్లిష్ట వ్యవస్థ భాష” అని నిర్వచించిన వారు

#56. తరగతి గదిలో అభ్యసనాన్ని వేగవంతం చేసేవి

#57. విషయాన్ని గ్రహించడంలో వాగింద్రియాలకు ఏమాత్రం శ్రమలేకుండా, కేవలం కంటిచూపుతో చదవడం

#58. ఒక విద్యా సంవత్సరంలో ఉపాధ్యాయుడు తాను బోధించబోయే అన్ని పాఠ్యాంశాలకు తయారుచేసుకొనే

#59. ఉపాధ్యాయుడు తాను బోధించిన అంశాన్ని విద్యార్థులు ఏ మేరకు నేర్చుకున్నారో తెలుసుకోవడానికి తోడ్పడేది

#60. “వక్తృత్వం" అనగా

#61. The snow covered up the grass with her great white "cloak". Choose the meaning of the word "cloak".

#62. Usha's meticulous systematic training began in "earnest". Choose the synonym of the word, 'earnest'.

#63. I told him............do it.

#64. Choose the word with wrong spelling.

#65. Ramesh "set up" a new business. Choose the meaning of the phrasal verb 'set up' in the context.

#66. Choose the suffix that suits the word "quick" to form an adverb.

#67. If you are thirsty, you can drink buttermilk. This is;

#68. Choose the grammatically correct sentence from the following.

#69. How can you .......... that ? Choose the correct form of the verb that fits the blank.

#70. The patient had died before the doctor ...... Choose the correct form of the verb that fits the blank.

#71. They "never" expected to have any more. Choose the part of speech of the word 'never'.

#72. He hopes that he will win the first prize. This sentence has;

#73. Manjula and Sruthi play .......... guitar well. Choose the correct article that fits the blank.

#74. The teacher explained the problem .............. the students. Choose the correct preposition that fits the blank.

#75. Lara is not so great as Tendulkar. Choose the comparative degree of this sentence.

#76. You must take care of your parents. This sentence indicates:

#77. Come out now, Cousin. Choose the correct tag of this sentence.

#78. "I'll catch you in a minute ", replied Seema. Choose the correct reported speech of the sentence.

#79. I built a high wall all around. Choose the correct passive voice of the sentence.

#80. Read the passage and choose the correct answer to the question given after. A library inspires the students to develop the habit of reading books. The reading room provides an atmosphere where every man wants to read the books. 80.We can develop our reading habit;

#81. Formative evaluation is :

#82. The following is not suggested to be prescribed in the supplementary reader as syllabus.

#83. The following focuses on natural way of learning a second language like that of the acquisition of the first language.

#84. The form of reliability that is used to judge the consistency of results across items on the same test is;

#85. Middle English was the result of the:

#86. 1 బిలియన్కు సమానమైనది (సంఖ్య - పరిచయం)

#87. 3/5 కు సమానమైన భిన్నం (భిన్నాలు)

#88. - 62, - 37, - 12 .... క్రమంలో తర్వాత సంఖ్య (పూర్ణ సంఖ్యలు)

#89. ఒక సంఖ్యను రెట్టింపు చేసి 10 తీసివేయగా 32కు సమానమైన ఆ సంఖ్య (సంఖ్యలు - పరిచయం)

#90. 15 మంది విద్యార్థులకు ఒక పరీక్షలో వరుసగా 8, 1, 5, 2, 6, 5, 5, 0, 1, 9, 7, 8, 0, 3, 5 మార్కులు వచ్చిన, 5 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు పొందిన విద్యార్థుల సంఖ్య (సంఖ్యలు - పరిచయం)

#91. కర్నూలు జిల్లాకు గల సరిహద్దు రాష్ట్రాలు

#92. తరగతులు 125-150, 150-175, 175-200, .... ల తరగతి పొడవు (సాంఖ్యకశాస్త్రం - పరిచయం)

#93. నీరజ 7.00 PM నుండి 8.15 PM వరకు చదివిన, ఆమె చదవడానికి కేటాయించిన సమయం (నిమిషాలలో)

#94. 20 టన్నుల ఇనుము ఖరీదు ₹6,00,000 అయిన 560 కిలోల ఇనుము ఖరీదు (రూ॥లలో)

#95. ఒక లారీ 297 కి.మీ. ప్రయాణించడానికి 54 లీటర్ల డీజిల్ అవసరమైన, 550 కి.మీ. దూరం ప్రయాణించడానికి అవసరమయ్యే డీజిల్ (లీటర్లలో)

#96. 3, 4 మరియు 9ల యొక్క మొదటి మూడు సామాన్య గుణిజాల మొత్తం

#97. ₹12,000 లకు సంవత్సరానికి 10% వడ్డీరేటు చొప్పున 1 నెలకు అయ్యే వడ్డీ (రూ॥లలో)

#98. (3/13)⁻² × (3/13)⁻⁹ = (3/13)²ˣ⁺¹ అయిన 'x' విలువ

#99. క్రింది త్రిమితీయ ఆకారాలలో శీర్షం లేనిది

#100. ఒక దీర్ఘచతురస్రం మరియు వృత్తాల యొక్క వైశాల్యాలు సమానం. దీర్ఘచతురస్రం యొక్క కొలతలు 14 సెం.మీ. × 11 సెం.మీ. అయిన వృత్త వ్యాసార్థం (సెం.మీ.)

#101. 250 మీ. భుజం గల ఒక చతురస్రాకార పార్కు చుట్టూ కంచె వేయుటకు మీటరుకు 20 వంతున అయ్యే ఖర్చు (రూ॥లలో)

#102. 1 కిలోలీటరుకు మిల్లీలీటర్లు

#103. జ్యామితి పెట్టెలో త్రిభుజాకారంలో ఉండే పరికరం పేరు

#104. రెండు సమాంతర రేఖల మధ్య కోణము

#105. ఒక చతుర్భుజంలో మూడు కోణాలు వరుసగా 55° 65° మరియు 105° అయిన నాల్గవ కోణం

#106. ఒక కోణం తన సంపూరక కోణమునకు 4 రెట్లు అయిన ఆ కోణం కొలత

#107. 4x³ - 5/2 x⁴ + 3x + 2 బహుపది పరిమాణం 2

#108. 2 : 3 ను శాతంగా మార్చగా

#109. తుషార్ ఒక కేకులో 5 భాగాలలో 3 భాగాలు తినిన, మిగిలిన భాగం యొక్క భిన్నరూపం

#110. “గణితమంటే పరిమాణ శాస్త్రం" అని నిర్వచించినవారు

#111. “యంగ్ వర్గీకరణ”లో సూచించబడని విద్యావిలువ

#112. "నిగమ "నిగమన పద్ధతి" యొక్క ఒక లక్షణమున పద్ధతి" యొక్క ఒక లక్షణము

#113. జ్యామితీయ భావనలు బోధించడానికి ఉపయోగించు ఉపకరణము

#114. క్రింది వానిలో విద్యాప్రణాళిక నిర్మాణ సూత్రం కానిది

#115. "3 × 4 = 12 ను సంఖ్యారేఖపై సూచించండి" దీని ద్వారా పరీక్షించదలచిన విద్యాప్రమాణము

#116. కాల్చినపుడు ఘాటైన వాసన ఇచ్చు దారం

#117. భూమికి అతి దగ్గరగా గల వాతావరణ పొర

#118. గెలీలియో ఉష్ణమాపకంలో ఉష్ణాన్ని కొలిచే పదార్థం

#119. 25W,40W, 60W మరియు 100W వాటేజ్లు గల బల్బుల్లో అధికంగా విద్యుచ్ఛక్తిని వినియోగించుకొనునది

#120. స్వయం సర్దుబాటు బలం అనేది

#121. లోహ ఆక్సైడ్ యొక్క రసాయన స్వభావం

#122. ఒక ఆహారపు గొలుసులోని విచ్ఛిన్నకారులను ఇలా కూడా పిలుస్తారు.

#123. "సూక్ష్మజీవులను మరిగించడం ద్వారా చంపవచ్చు" దీనిని నిరూపించినవాడు.

#124. పుర్రెలోని ఎముకల మధ్య కీళ్ళు

#125. వానపాము వీని ద్వారా శ్వాసించును.

#126. ఉచితంగా వైద్య, ఆరోగ్య సలహాలు పొందడానికి ప్రభుత్వంచే ఏర్పాటు చేయబడిన ఫోన్ నంబరు

#127. సరియైన జతను గుర్తించుము.

#128. సూఫీల ప్రవచనాల గురించి సరి అయిన వాక్యం గుర్తించండి ?

#129. జలియన్ వాలాబాగ్ నరమేధ కారకుడు

#130. నైలునది ఈ సముద్రంలో కలుస్తుంది.

#131. కాగితపు పరిశ్రమలు వెదురుకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగిస్తున్నది

#132. గుప్తవంశములో ప్రసిద్ధి పొందిన రాజు

#133. సాధారణంగా మ్యాపు పై భాగం సూచించే దిక్కు

#134. మొఘలులపై తిరుగుబాటు చేసి మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించిన గొప్ప వీరుడు

#135. భారతదేశంలో అతిపెద్ద పీఠభూమి

#136. గాలిలోని తేమ వివిధ రూపాలలో భూమికి చేరుటను ఇలా పిలుస్తారు.

#137. కింది వానిలో చల్లగా ఉండే, మంచు కురిసే ప్రాంతాల్లో మాత్రమే పెరిగే వృక్షాలు

#138. రికరింగ్ డిపాజిట్ల మీద ఇచ్చే వడ్డీ, ఫిక్స్ డ్ డిపాజిట్ల మీద ఇచ్చే వడ్డీకంటే

#139. 'ఖుద్ ఖాస్త్' అనగా

#140. NNP ని విస్తరించండి.

#141. భావావేశ రంగం దీనికి సంబంధించినది

#142. కరిక్యులం ఈ లక్షణం కలిగి ఉండాలి.

#143. అత్యంత ఎక్కువ శాతం అభ్యసనం మన శరీరంలోని ఈ జ్ఞానేంద్రియం ద్వారా జరుగుతుంది.

#144. 'వ్యూహరచనకు, యోచించడానికి విద్యార్థులను బాధ్యులుగా చేసే కృత్యభాగమే ప్రకల్పన'- ఇది వీరి యొక్క నిర్వచనం

#145. కింది వానిలో గుణాత్మక మదింపు సాధనం

#146. ముఠాదశ అని పిలువబడే దశ

#147. కోల్ బర్గ్ ప్రకారం వ్యక్తి నైతిక వికాసంలో చివరి దశ

#148. వ్యక్తి యొక్క సంఘటిత ప్రవర్తనా నమూనాలకు కారణభూతమైన సంజ్ఞానాత్మక నిర్మాణాలను పియాజె ఇలా పిలిచారు.

#149. డిఫరెన్షియల్ ఆప్టిట్యూడ్ పరీక్ష యందలి సహజ సామర్థ్య పరీక్షల సంఖ్య

#150. గిల్ ఫర్డ్ ప్రకారం సృజనాత్మక వ్యక్తుల లక్షణాలకు చెందనిది

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి ⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP

RAMRAMESH PRODUCTIONS INSTAGRAM ID FOLLOW ⬇️

CLICK HRERE TO FOLLOW INSTAGRAM

CEO-RAMRAMESH PRODUCTIONS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *