AP TET DSC 2024 MODEL PAPER PSYCHOLOGY TEST 12

Spread the love

AP TET DSC 2024 MODEL PAPER PSYCHOLOGY TEST 12

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది.

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. వ్యాసరూప ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయడం అనేది

#2. ఇంక్వైరి ఇంటు హ్యూమన్ ప్యాకల్టీ అండ్ ఇట్స్ డెవలప్ మెంట్ రచయిత

#3. According to RTE-2009 teacher student ratio in primary level RTE–2009 ప్రకారం ప్రాథమికస్థాయిలో విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుల నిష్పత్తి

#4. "హెూమ్ స్కూలింగ్" పుస్తక రచయిత

#5. ఒక ఉపాధ్యాయుడు తన విద్యార్థులతో 'కష్టపడి చదవద్దు, ఇష్టపడి 'చదవండి' అని చెప్పాడు. ఇందులో ఉపాధ్యాయుడు తన విదార్థులలో పెంపొందించే సామర్థ్యం

#6. బాలలను అధ్యయనం చేసే సాధనం కానిది

#7. "పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడు కాని విద్యార్థి రాష్ట్రస్థాయిలో మొదటి ర్యాంకు సాధించినట్లు కలలు కనడం" అనేది

#8. "ఇప్పటి స్థితి" ఏమిటో వర్ణించి వ్యాఖ్యానించే పరిశోధన

#9. కింది వాటిలో ఒకటి స్వబుద్ధి యొక్క లక్షణం

#10. అంతస్రావిక గ్రంధులు విడుదల చేసే స్రావాలు

#11. "ఆవిష్కరణ అభ్యసన"ను ప్రతిపాదించినది

#12. బాలకార్మిక నిషేధ చట్టం అమలులోకి వచ్చిన సంవత్సరం

#13. 'ప్రయత్నాల సంఖ్య పెరగడం వల్ల దోషాల సంఖ్య తగ్గి అభ్యసనం జరుగుతుంది' అని చెప్పినవారు

#14. అభ్యపనమునకు 'రాజబాట' వంటిది

#15. 3వ తరగతి విద్యార్థికి 'గోళ్ళు కొరకడం' అనే అలవాటును మాన్పించడంలో ఉపయోగపడే నియమం

#16. పియాజే వికాస దశలలో 'అహం కేంద్రీకృత భావన' కలిగిన దేశ

#17. అధికన విక్రరీలలో ఈ దశలో అభ్యసనం స్తంభించినట్లు కనబడుతుంది

#18. కింది వాటిలో థార్నడైక్ ప్రజ్ఞ రకం కానిది

#19. కింది వాటిలో సమస్య నిర్ధారణ - నివారణ దశలు ఉన్న అధ్యయన పద్ధతి

#20. ఇన్పుట్ పరికరం కానిది

#21. మాతృభాష ఆధారంతో మరో భాషను నేర్చుకోవడం

#22. TAT మాపనిలో ఖాళీకార్డుల సంఖ్య

#23. కిందివానిలో సరికాని జతను గుర్తించండి

#24. NEP-2020 ప్రకారం 5+3+3+4లో '4' ఈ స్థాయికి చెందినది

#25. వైగాట్ స్కీ ప్రకారం "నిశబ్ద అంతర్గత ప్రసంగ వయస్సు"

#26. ఎరిక్ సన్ ప్రకారం 12-20 సంవత్సరాల వయోసమూహంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఎదుర్కొనే మనో సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి

#27. చిల్డ్రన్ అప్పర్ సెప్షన్ టెస్ట్ (CAT) అనేది ఈకింది పిల్లలకు ఉపయోగిస్తారు

#28. 'అన్యమైన ఉన్నత జ్ఞాన వనరు' (MKO) అనే భావనను ప్రవేశపెట్టినవారు

#29. తల్లిదండ్రుల అభిప్రాయం ప్రకారం 'సోమరి వయస్సు'

#30. ఒక 3వ తరగతి విద్యార్థికి కోపం చాలా ఎక్కువ, ఆ కోపాన్ని అదుపులో ఉత్తమమైన పద్ధతి

Finish

LICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP

RAMRAMESH PRODUCTIONS INSTAGRAM ID FOLLOW ⬇️

CLICK HRERE TO FOLLOW INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *