TET DSC TELUGU Test – 274

Spread the love

TET DSC TELUGU Test – 274

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. క్రిందివానిలో సరైన పద్యపాదక్రమాన్ని గుర్తించండి ఎ)దద్దయు బైపడి బి)కూడియడుచున్ సి)దన్నుచు డి)గృద్ధుచున్ నగుచు

#2. నాకు చదువు చెప్పి, మాటలు నేర్పిన బంగారు తల్లికోసం నేనే చేశానమ్మా" ఇలా వీరు వీరితో అన్నారు

#3. "తొలకరి చిరుజల్లులు" అనే గేయానికి మూలం

#4. శరదృతువులో వచ్చే పండుగలు

#5. కూరిమిగల దినములలో నేరము లెన్నడును గలుగనేరవు, మరియా... తరువాత వచ్చే పద్యపాదం గుర్తించండి

#6. "గ్రామం ఒక పాలవెల్లి. దానిలో పువ్వులు మీవంటివారు" ఇలా వీరితో వీరు అన్నారు

#7. "చెట్టుకోరిక" పాఠంలో మామిడిచెట్టు తొర్రలో కాపురం ఉంటున్నవి.

#8. "అన్నం దేవుడున్నమాట. మరి నువ్వేనా రోజూ అన్నాన్ని వదిలేస్తూ, పారేస్తూ నిర్లక్ష్యం చేసావు" అని అన్నది

#9. "గిన్నెలురాత్రి పారిపోయిన" అని వరాహాలయ్యతో అన్నవారు

#10. విహరింపనిమ్మా! విహరింపనిమ్మా......గేయరచయిత

#11. కన్నెగంటి హనుమంతు స్వగ్రామం

#12. గిడుగు రాజేశ్వరరావు గారి రచన

#13. క్రిందివానిలో వానమామలై వరదాచార్యుల రచన కానిది

#14. మాంజా అనగా

#15. "సామాజిక స్పృహ" ఇతివృత్తంగా గల పాఠం

#16. ఎంతకాలం బతికామన్నదికాదు, ఎలా బతికామన్నదే ముఖ్యమని చెప్పడమే ఈ పాఠం ఉద్దేశ్యం

#17. మనజాతీయ పతాక రూపకల్పి

#18. విద్యాభ్యాసనానికి సాక్ష్యాధారాలు

#19. "అనంతమైన వాక్యాల సముదాయమే భాష" అన్న భాషా శాస్త్రవేత్త

#20. భాష సమాజాన్ని

#21. "బాల్యక్రీడలు" అను పాఠ్యబోధన ఆరంభించిన ఉపాధ్యాయుడు ముందుగా పిల్లలు ఆడుకునే కొన్ని ఆటల గూర్చి వారికి వివరిస్తాడు ఈ జ్ఞానం

#22. భయం, కోపం, సంతోషం మొదలగు భావాలు వెల్లడి అయ్యేటప్పుడు పెట్టిన అప్రయత్నపు కేకలే భాషకు మూలం అన్నవాదం

#23. భాష మానవుని ఒక సహజాతం అని చెప్పే వాదం

#24. క్రిందివానిలో మధురాంతకం రాజారాం రచన

#25. ఇంతపెద్ద ఆపదలో నువ్వెందుకు చిక్కుకున్నావు? కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా ! అని జింకతో పలికినది ఎవరు?

#26. తీవ్రమైన కోపాన్ని తెలిపేరసం

#27. దేశభక్తి, రాజాజ్ఞ పదాలలోని సమాసాలు

#28. వంటాముదం, చింతాకు పదాలలోని సంధి

#29. క్రిందివానిలో పురాణ కథా ప్రక్రియకు చెందిన పాఠం

#30. మధువనంలోకి ప్రవేశించే ముందు హనుమంతుడు సాధించిన విజయం

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *