TRIMETHODS TEST- 3 TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA [శాస్త్రాలు – స్వభావాలు చరిత్ర-అభివృద్ధి పరిధి- చరిత్ర – అభివృద్ధి ]

Spread the love

TRIMETHODS TEST- 3 TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA [శాస్త్రాలు – స్వభావాలు చరిత్ర-అభివృద్ధి పరిధి- చరిత్ర – అభివృద్ధి ]

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. సిద్ధాంతము అనేది

#2. ఒక శాస్త్రవేత్త ఒక మందును కనుగొనుటలో 605 సార్లు విఫలమయ్యాడు కానీ అతడు విడిచి పెట్టలేదు. ఈ లక్షణంను ఇలా పిలుస్తారు.

#3. "లోహాలు సుతిమెత్తనివి మరియు సాగే గుణము కలవి”. ఈ ప్రవచనము ఒక

#4. డిస్టిలేషన్, సబ్లిమేషన్ ప్రక్రియలను గురించి వివరించిన భారతీయ పురాతన శాస్త్రవేత్త ?

#5. ఐన్స్టీన్ కు నోబెల్ బహుమతి దీనికి ఇవ్వబడింది

#6. ఐశ్వర్య అను విద్యార్థిని మేఘాలను చూసి వర్షం వస్తుంది అని ప్రాకల్పన చేసింది. అయిన ఇది ఏ రకమైన ప్రాకల్పన.

#7. యమున అనే ఉపాధ్యాయురాలు నీటిలోతు పెరిగితే పీడనం పెరుగుతుంది అని పరికల్పన చేయడం.

#8. స్వాతంత్రోద్యమ చరిత్ర, రాజ్యాంగకల్పన, చట్టాలు, సవరణలను గురించి బోధించడం అనునది ఏ రెండు విషయాల మధ్య సహసంబంధంను సూచిస్తుంది ?

#9. మానవ సంబంధిత అంశాలు, భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్ కాలాలలో మానవ సమాజ వ్యవస్థీకరణ మరియు అభివృద్ధిని గూర్చి అధ్యయనం చేసేది

#10. ఎ : క్రీ.శ 1905 సంవత్సరం లో సాంఘికశాస్త్రం అను పదం ఉద్భవించింది బి : 1916 సంవత్సరం వరకూ సాంఘికశాస్త్రం అనే పదం ఉపయోగించలేదు

#11. మానవ సంఘమును అభివృద్ధి చేసి, తీర్చిదిద్దగలిగిన, ప్రత్యక్ష, సంబంధములు కలిగిన విషయములు, సాంఘిక వర్గం లోని ఒక నిర్మాణాత్మక మానవునిగా చేయు విషయములు సాంఘికశాస్త్ర పరిధిలోకి వచ్చును అని చెప్పినది ?

#12. నేలలు, వ్యవసాయం, పంటలు, పాడి ఉత్పత్తుల ను గురించి, ప్రజల జీవనవిధానం గురించి తెలపడం అనేది ఏ రెండు విషయాల మధ్య సహసంబంధంను సూచిస్తుంది?

#13. భూ ఉపరితలము మీద అనేక విధములుగా విస్తరించబడిన భౌగోళిక ఆర్థిక వనరులను గురించి విద్యార్థులు అవగాహన చేసుకొనుటకు సహాయం చేయడం అనునది ఏ శాస్త్రం యొక్క లక్షణం?

#14. భారతదేశంలో రాష్ట్రములు, జిల్లాలు, గ్రామాలు, సరిహద్దులు, రోడ్డు, రైలుమార్గాలు, వాయుమార్గాలు, సేవాసంస్థలను గురించి తెల్పడం అనునది ఏ రెండు విషయాల మధ్య సహసంబంధంను సూచిస్తుంది ?

#15. సాంస్కృతిక వారసత్వమును ప్రశంసించుటకు భూతకాలం లోని సాంప్రదాయాల్ని, ఆచారాలను అధ్యయనం చేయడం అనునది ఏ శాస్త్రం యొక్క లక్షణం?

#16. 'పటాలను గురించి అధ్యయనం' అను పాఠ్యాంశంలో పటాలు ఎప్పుడు ఆవిర్భవించాయి? ఎలా మార్పు చెందుతూ ప్రస్తుత పటాలుగా మార్పుచెందాయి ? అను విషయం గురించి తెలపడం ఈ రెండు విషయాల మధ్య సహసంబంధం ను సూచిస్తుంది.

#17. మానవజాతి చరిత్రను చదవడం ద్వారా సరైన వైఖరులను అభివృద్ధి చేయు సాంఘికశాస్త్రం యొక్క శాఖ ?

#18. సాంఘికశాస్త్రము ........ ?

#19. శాస్త్రీయ వైఖరి గల వ్యక్తుల లక్షణం?

#20. శాస్త్రీయ వైఖరి గల వ్యక్తుల లక్షణం?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *