AP TET DSC 2021 TRI METHODS(సాంఘిక శాస్త్ర స్వభావము,పరిధి ౼ చరిత్ర నిర్వచనాలు) TEST౼ 96

Spread the love

AP TET DSC 2021 TRI METHODS(సాంఘిక శాస్త్ర స్వభావము,పరిధి ౼ చరిత్ర నిర్వచనాలు) TEST౼ 96

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. క్రింది లక్షణం సాంఘికశాస్త్ర ఉపాధ్యాయులకు, ఇతర ఉపాధ్యాయుల నుండి వేరు చేస్తుంది ?

#2. "గ్రామీణ సమాజం అంటే అతి తక్కువ భౌగోళిక ప్రదేశంలో ఒకే రకమైన జీవన విధానాన్ని కలిగి నివసించే సమూహం" అని పేర్కొనినది ?

#3. "సాంఘికశాస్త్రం అంటే చారిత్రక, భౌగోళిక, సామాజిక విషయాల అంతర సంబంధాల అధ్యయనం" ౼ అని పేర్కొనినవారు ?

#4. "సాంఘికశాస్త్రమనగా మానవుని గురించి మరియు భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్ కాలాల్లో మరియు అతని చుట్టూ గల సాంఘిక, భౌతిక పరిసరాలతో అతని ప్రతిచర్యల గురించి అధ్యయనం చేసేది" అని పేర్కొన్నవారు ?

#5. "సాంఘికశాస్త్రంలో భాగంగా ప్రాథమిక స్థాయిలో మానవతా విలువలు, సాంఘిక విలువలను సూక్ష్మ స్థాయిలో బోధించాలి" అని సూచించినది ?

#6. సాంఘికశాస్త్ర విషయ వ్యవస్థీకరణకు సంబంధించి, "వివిధ సామాజిక శాస్త్రాలలోని ముఖ్యమైన విభాగాలను గుర్తించి వాటిని కలిపి ఒక సమైక్య పాఠ్యక్రమం(integrated syllabus) గా రూపొందించాలి" అని సూచించినది ?

#7. 'సాంఘికశాస్త్రాలు', 'సాంఘిక అధ్యయనం' అను పదాలు సెకండరీ పాఠశాలల్లో బోధించే సాంఘిక విషయాలలో ఒకదానిని బదులు మరొకటిగా వాడబడతాయి" అని పేర్కొన్నవారు ?

#8. మానవ సంబంధిత అంశాలు, భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్ కాలాలలోని మానవ సమాజ వ్యవస్థీకరణ మరియు అభివృద్ధిని గూర్చి అధ్యయనం చేసేది ?

#9. ఈ కమిటీ సిఫారసులకు అనుగుణంగా 10 సం౹౹ల పాఠశాల విద్యాప్రణాళికలో సాంఘికశాస్త్రo ఒక ప్రధాన విషయంగా గుర్తించబడినది ?

#10. మొదటిసారిగా దేశం మొత్తానికి పది (10) సాధారణ మౌలిక అంశాలను గుర్తించినది ?

#11. 'మొక్కలు, జంతువులు ప్రపంచమంతటా వ్యాప్తి చెందటం' ఈ అంశాన్ని జీవశాస్త్రంతో ఈ సబ్జక్టుకు సహసంబoధం ఏర్పరచి బోధించవచ్చు ?

#12. "ప్రకృతిని, పరిసరాలను గురించి తెలుసుకోవడం, అభ్యాసాన్ని పతిష్టపరచడం సాంఘికశాస్త్రం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం" అని తెలిపినది ?

#13. 'విజ్ఞానశాస్త్రం మరియు సాంఘికశాస్త్రాలను సమైక్యంగా పరిసరాల విజ్ఞానం"గా చదవాలని సూచించినవారు ?

#14. చరిత్ర, భోగోళం, పౌర విజ్ఞానం & అర్ధశాస్త్రం మొదలైన అంశాలను సంప్రదాయ రీతిలో తెలియజేసే శాస్త్రం ?

#15. సాంఘికశాస్త్రం ఏ రకమైన ఉపగమములో ఆవిర్భవించింది ?

#16. నీవు ఒక ఉపాధ్యాయుడుగా విద్యార్థులలో పరిపూర్ణతను ఏర్పరచడానికి నీవంతు కృషిగా ఏమి చేస్తావు? (సాంఘికశాస్త్ర ఉపాధ్యాయునిగా)

#17. అమెరికాలోని చికాగో నగరంలో సాంఘికశాస్త్ర నిపుణుల సదస్సు నిర్వహించబడిన సం౹౹ ?

#18. సాంఘికశాస్త్రం యొక్క ఆవశ్యకతను భారతదేశంలో ఏ విద్యా విధానంలో గాంధీ ప్రవేశపెట్టాడు ?

#19. సాంఘికశాస్త్ర స్వభావానికి సంబంధించిన దానిని గుర్తించండి.

#20. సాంఘికశాస్త్రం అనగా సమాజము యొక్క అధ్యయనము ఆ సంఘము రూపొందించిన విధము, సంఘములో విద్యార్థుల బాధ్యతాయుత ప్రవర్తనను తెలియజేయుట దీని ముఖ్య లక్షణము

#21. చారిత్రక, భౌగోళిక సాంఘిక విషయముల సంబంధం అంతర్ సంబంధముల అధ్యయనమే సాంఘికశాస్త్రం ?

#22. విద్యార్థులలో దాగి ఉన్న అంతర్గత శక్తులను బయటికి తీయడానికి వారి వారి సామర్ధ్యాల ఆధారంగా విద్యాబోధన జరగాలని తెలియజేసిన వ్యక్తి ?

#23. నేటి బాలలే రేపటి పౌరులుగా తీర్చిదిద్ది బాల్యం నుంచే పరిసరాలకు పరిరక్షించాలనే దృక్పథాన్ని దృఢపరచాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది.

#24. సామాజికశాస్త్రాల ఆధారంగా విద్యార్థి బాధ్యతాయుతంగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జీవన నైపుణ్యాలు, విలువలు నేర్చుకోవడానికి ప్రతిపాదించిన అంశాల సమూహంగా ఏ శాస్త్రాన్ని తెలియజేస్తుంది ?

#25. బోధన కోసం సూక్ష్మం చేసిన సామాజిక శాస్త్రాలే౼సాంఘికశాస్త్రం ?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *