AP TET DSC 2021 PSYCHOLOGY (పియాజె, కోల్ బర్గ్ చామ్ స్కీ, ఎరిక్ సన్, కార్ల్ రోజర్స్ సిద్ధాంతాలు) TEST౼ 139

Spread the love

AP TET DSC 2021 PSYCHOLOGY (పియాజె, కోల్ బర్గ్ చామ్ స్కీ, ఎరిక్ సన్, కార్ల్ రోజర్స్ సిద్ధాంతాలు) TEST౼ 139

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. మీ అక్క పేరేంటి అంటే చెప్పగలడు కాని అక్కకు గల తమ్ముడి పేరు చెప్పలేకపోవడం

#2. ఆగమనాత్మక, నిగమనాత్మక ఆలోచనలు ప్రారంభమయ్యే దశ పియాజే ప్రకారం

#3. బోధనోపకరణాలు ద్వారా బోధన వీరికి చక్కటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది

#4. పాలపీక వస్తువులను నోటిలో పెట్టుకున్న శిశువు దశ

#5. పరిసరాల నుండి అందిన సమాచారాన్ని అప్పటి వరకు ఉన్న స్కీమాటాలతో కలిపి దృఢంగా నేర్చుకునే ప్రక్రియ

#6. పూర్వభావనాత్మక దశ వయస్సు ?

#7. కనిపించని తల్లి గురించి ఆరాటపడే శిశువుఈ భావనను పొందినట్లు

#8. అనిమిజo అనగా

#9. ఉపాధ్యాయుడు దండిస్తాడని తెలిసి చదువుకొని రావడం

#10. రోడ్డుకి ఎడమవైపుకు నడవాలి అని తెలుసుకొన్న విద్యార్థి వాటిని ఎవరు చెప్పకపోయినా పాటించడం

#11. కుర్చీని గుర్రంగా భావిస్తూ టక్ టక్ మంటు స్వారీ చేసే దశ

#12. ఉపాధ్యాయునితో మంచి క్రమశిక్షణ కలిగిన అమ్మాయి అనిపించుకొనుటకు రమ పాఠశాల సమయానికి వస్తుంది ఆమె స్థాయి

#13. పాఠశాలలో జరిపే జాతీయ పండుగలు, నీతిగాధల వల్ల ఈ వికాసం పెరుగును

#14. గుండ్రని మట్టి ముద్దను సాగదీసి వెడల్పుగా చేసినపుడు తిరిగి దానిని గుండ్రంగా చేయవచ్చు అని గ్రహించలేక పోయిన శిశువులోని భావన లోపం

#15. తన అక్క బొమ్మ ఇస్తేనే తన బొమ్మ ఇస్తాననడం

#16. ఎవరూ చెప్పకపోయినా అల్లరి చేయకుండా ఉండటం

#17. రమ్య గుడిలోకి వెళ్లేముందు చెప్పులు బయట వదిలి వెళ్ళాలి అనే నియమాన్ని పాటిస్తే కోల్ బర్గ్ ప్రకారం ఏ స్థాయి

#18. తన చేతిలోని వస్తువు తన శరీరంలో భాగం కాదని పట్టుకున్న చేయి మాత్రం తన శరీరంలో భాగమని గుర్తించే దశ పియాజే ప్రకారం

#19. తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ అని చెప్పిన అనూష హైదరాబాద్ దేనికి రాజధాని అని చెప్పలేక పోవడం ఏ దశ

#20. క్రిందివానిలో సంజ్ఞానాత్మక వాదానికి చెందిన వ్యక్తి

#21. ఈ క్రిందివానిలో కార్ల్ రోజర్స్ చెందని అంశం?

#22. కార్ల్ రోజర్స్ మానవతా ఉపగమంతో పాటు కనుగొన్న మరొక ఉపగమం?

#23. చాంస్కీ ఎవరు ప్రతిపాదించిన సిద్దాంతంను వ్యతిరేకించాడు?

#24. Development Tasks గ్రంథ రచయిత ఎవరు?

#25. ప్రయోజనం అనే సద్గుణం ఎరిక్ సన్ ప్రకారం ఏ దశలో కనిపిస్తుంది

#26. తలంపు, మనోబలం ఎరిక్ సన్ ప్రకారం ఏ దశ యొక్క సద్గుణం?

#27. ఈ క్రింది వానిలో వారి వారి బిరుదుల ఆధారంగా సరికాని జత

#28. AWARD FOR DISTWINGUISED SCIENTIFIC CONTRIBUTION అనే అవార్డుతో సత్కారం పొందిన వ్యక్తి ఎవరు?

#29. నేటివిస్ట్ దృక్పథాన్ని ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి ఎవరు ?

#30. ఉద్యోగ స్థిరత్వం, సహ భాహస్వామిని ఎన్నుకోవడం, గృహంపట్ల బాధ్యత హవిగ్ హారస్ట్ ప్రకారం ఏ దశ లక్షణం?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *