TRIMETHODS TEST- 10 TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA  [బోధనాపద్ధతులు]

Spread the love

TRIMETHODS TEST- 10 TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA  [బోధనాపద్ధతులు]

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. క్రింది వాటిలో ఏ సందర్భంలో విద్యార్థి ప్రత్యక్ష అనుభవం పొందలేదు

#2. కంటికి కనిపించకుండా ఆలోచనా ఫలితంగా ఏర్పడే భావనలు

#3. 'మీరు చెప్పే పద్ధతిలో నేను నేర్చుకోలేకపోతే నేను నేర్చుకునే పద్ధతిలో మీరు చెప్పవచ్చు కదా !' అని విద్యార్థి దృష్టితో అభిప్రాయపడినవారు ?

#4. సాధారణంగా భావనలు ఎలా ఏర్పడతాయి ?

#5. జ్ఞానేంద్రియాలే జ్ఞానానికి ద్వారాలు అని సంపూర్ణంగా విశ్వసించే విధానం

#6. ప్రాజెక్టు పద్ధతి ప్రయోజనం కానిది

#7. ఆధునిక బోధనా పద్ధతులకు మూల పురుషుడు

#8. చర్చా పద్ధతిలోని సోపానాల సంఖ్య

#9. భూ భ్రమణం, భూ పరిభ్రమణం పాఠ్యాంశాలను అర్థవంతంగా బోధించే పద్ధతి

#10. మానసిక అంశాలైన ఆలోచన, విశ్లేషణ, ఊహ, విచక్షణ మొదలైనవి ఇమిడి ఉండే బోధనా పద్ధతి

#11. ప్రాజెక్టు పద్ధతిలోని ఏ సోపానం థార్న్ క్ ఫలిత నియమాన్ని పోలి ఉంటుంది ?

#12. ఆర్థికంగా సులువైనదిగా ఉంటూ, తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ అంశాలు బోధించే పద్ధతి

#13. సహజమైన ఆధారాలను విద్యార్థులకు పరిచయం చేసి అనుభవాలు కల్గించి, స్వీయ అవగాహనకు తోడ్పడే అతిముఖ్యమైన పద్ధతి

#14. 'సంధానం ఏర్పరచడం' అనునది విచారణాధార ఉపగమంలో ఏ ప్రక్రియను సూచిస్తుంది ?

#15. సమస్యా పరిష్కార పద్ధతిలో సమస్య యొక్క పరిధిని తెలుసుకునే సోపానం

#16. చింతగింజలను లెక్కించడం ద్వారా కూడికలు నేర్పించడం ఈ క్రింది వాటిలో ఏ బోధనా నియమాన్ని సూచిస్తుంది ?

#17. క్రింది వాటిలో సూచన పత్రాలు ఇవ్వవలసిన అవసరం లేని విజ్ఞానశాస్త్ర బోధనా పద్ధతి

#18. పాఠ్య పుస్తకాన్ని మూసివేసి అందులో ఏమున్నదో కనుక్కోమనే బోధనా పద్ధతిగా విమర్శించబడిన పద్ధతి ?

#19. చర్చా పద్ధతిలో నాయకుడు

#20. ప్రయోగశాల పద్ధతి ప్రకారం బోధన చేయాలనుకున్న ఉపాధ్యాయుడు ప్రధానంగా గుర్తించవలసినది.

#21. బోధన మూర్తం నుండి అమూర్తానికి, అమూర్తం నుండి మూర్తానికి పోయే బోధనా పద్ధతులు వరుసగా

#22. ప్రాజెక్టు పద్ధతిలో అభ్యసించడం ద్వారా విద్యార్థులు

#23. వెల్టర్ ప్రకారం సర్వవ్యాప్తమైన సహజ సిద్ధ స్థితిని నిర్ధారించే పద్ధతి

#24. ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులకు 'పాలిచ్చి పెంచే జంతువులను క్షీరదాలు' అంటారని వివరిస్తూ వాటికి ఉదాహరణగా ఆవు, గేదె, మేక మొదలగు వాటిని సూచించడం

#25. ఉపాధ్యాయుడు వెర్నియర్ కాలిపర్స్ ఉపయోగిస్తూ, చిన్న చిన్న పొడవులు కొలిచే విధానాన్ని విద్యార్థులకు వివరిస్తూ, ప్రదర్శిస్తున్నాడు. ఈ చర్య అనుసరించే పద్ధతి

#26. అన్వేషణ పద్ధతిలో విద్యార్థి

#27. విద్యార్థులు వివిధ రకాల ప్రయోగాలు, పరిశోధనల్లో పాల్గొని ఫలితాలను విశ్లేషించగలగడం ఏ రకమైన కృత్యం

#28. క్రింది వాటిలో ఆగమన పద్ధతికి సంబంధించని అంశం

#29. క్రింది వాటిలో మౌఖికేతర కృత్యం

#30. వినియోగదారుల రకం ప్రకల్పనగా పిలువబడేది

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

TET DSC MORE TESTS FREE CLICK HERE HOME PAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *