AP TET {PREVIOUS}MODELPAPER-13 PAPER-1SGT PAPER-2SA GRAND EXAM 150 BITS 150 MARKS

Spread the love

AP TET {PREVIOUS}MODELPAPER-13 PAPER-1SGT PAPER-2SA GRAND EXAM 150 BITS 150 MARKS

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది.

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. పిల్లలు వస్తువును పట్టుకోవడానికి మొదట చేతిని మొత్తం ఉపయోగించి తర్వాత చేతివేళ్ళతో వస్తువును పట్టుకో గలుగుతారు. ఇందులో ఇమిడి ఉన్న వికాస సూత్రం

#2. సాంఘిక వికాసానికి తొలిమెట్టు అయిన 'ఆత్మభావన’ ప్రారంభమయ్యే దశ

#3. పిల్లల్లో మొట్టమొదట ఏర్పడే భావోద్రేకం

#4. పిల్లవాడు పరిసరాలను తనకు అనుగుణంగా మార్చు కోవడం అనే సంజ్ఞానాత్మక ప్రక్రియ

#5. ఇతరులతో గల సంబంధాలు మరియు పుస్తకాలు, కథలు, నవలలు మొదలైనవి చదవడం ద్వారా పిల్లలలో పెంపొందే ఆత్మభావన

#6. నోమ్ చామ్స్క ప్రకారం ప్రతివ్యక్తిలో ఉండే విభాగం

#7. వ్యక్తి ‘విశ్వసనీయత' అనే సద్గుణాన్ని సాధించుకునే మనో సాంఘిక క్లిష్టపరిస్థితి

#8. క్రింది వానిలో సమాధానాలు రాసే కాలాన్ని బట్టి ప్రజ్ఞాపరీక్షల వర్గీకరణ రకం

#9. ఒక పిల్లవాడు అమితమైన సిగ్గు కారణంగా తన తరగతి విద్యార్థులతో సరిగా కలవలేక పోతున్నాడు. ఈ అబ్బాయి సమస్య

#10. గణితం, విజ్ఞానశాస్త్రాలపట్ల ఒకే రకమైన అభిరుచి కలిగిన బాలుడు 10వ తరగతిలో ఉత్తీర్ణత సాధించాడు. అతడు M.P.C. లేదా Bi.P.C. గ్రూపు ఎంపిక చేసుకోవాలి. అతను ఎదుర్కొంటున్న సంఘర్షణ

#11. క్రికెట్ మ్యాచ్లో మొదట బంతికే అవుటు అయిన సాగర్ కోపంగా తన బ్యాటును గట్టిగా పిచ్కేసి కొట్టడంలోని రక్షక తంత్రం

#12. ఉపాధ్యాయుడు కూడా పిల్లలతో ఆటలాడుతూ, ఆటలు ఆడే సమయంలో పిల్లల యొక్క ప్రవర్తనను పరిశీలించడం అనేది

#13. క్రింది వానిలో అభ్యసన లక్షణం కానిది

#14. సుమను పాఠశాలలో ఒక ఉపాధ్యాయుడు తీవ్రంగా దండించడంతో, ఆమె అతనంటే భయపడుతుంది. అయితే ఆమెకు మిగతా ఉపాధ్యాయులంటే భయంలేదు. ఇది దీనికి ఉదాహరణ

#15. వైగోట్ స్కీ ప్రకారం కింది వానిలో దిగువ స్థాయి మానసిక ప్రక్రియ

#16. పునర్బలనాలను 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు. ఈ వర్గీకరణకు చెందనిది.

#17. ఒక పరిస్థితికి, ప్రతిస్పందనకు మధ్య అనువుగా మార్చుకోవటానికి వీలైన సంధానము ఏర్పడినప్పుడు, మిగతా అంశాలు సమానమైనప్పుడు, ఆ సంథానం పటిష్టమౌతుంది అనేది

#18. ఈ క్రింది వానిలో భావావేశ రంగానికి చెందనిది

#19. క్రింది వాటిలో శారీరక అవసరం కానిది

#20. గణేష్ పరీక్షలకు తయారవుతూ మొదట ఫిలాసఫీని, తర్వాత సైకాలజీని నేర్చుకున్నాడు. సైకాలజీ పరీక్ష రాస్తుంటే అతనికి ఫిలాసఫీ గుర్తుకు వస్తుంది కానీ సైకాలజీ గుర్తుకు రావటం లేదు. దీనికి కారణం

#21. రాకేష్ 30 పదాలున్న అర్థరహిత పదముల జాబితాను 20 సార్లు చదివి నేర్చుకున్నాడు. రెండు నెలల తర్వాత అతనిని అదే జాబితాను మరలా నేర్చుకోమనగా, ఈసారి 12 ప్రయత్నాల్లో నేర్చుకోగలిగాడు. అతని పొదుపు గణన

#22. స్మృతి ప్రక్రియలో మొదటి సోపానం

#23. డిస్లెక్సియా ఈ అభ్యసనలోపం

#24. సమీకృత ప్రకల్పనయందు విషయ సమాచారం

#25. శిశుకేంద్రీకృత బోధనా విధానానికి వ్యతిరేకమైన ప్రవచనం

#26. పియాజె మరియు బ్రూనర్లు బోధనా ప్రక్రియలో విభేదించిన ప్రధాన అంశం

#27. హెర్బర్ట్ సోపానములలో చివరి సోపానం

#28. ఎడ్గార్ డేల్ అనుభవాల శంఖువు ప్రకారం అధిక మూర్తత్వ అనుభవం

#29. మంత్రణ ప్రక్రియలో మొదటి చర్య

#30. జాతీయ విద్యాప్రణాళికా చట్రం 2005 ప్రాధాన్యతా అంశం

#31. కింది పద్యాన్ని చదివి, 31, 32 ప్రశ్నలకు జవాబులు గుర్తించండి. ధరణి ధేనువు బిదుకంగ దలచి తేని జనుల బోషింపుమధిపవత్సముల మాడ్కి జనుల పోషింపబడుచుండ జగతికల్ప లత తెఱంగున సకలఫలంబు లొసగు 31. ఆవు దూడను పోషించిన విధంగా ప్రజలను పోషించాల్సినవారు

#32. 32. "జగతికల్పలత" అనే సమాసపదానికి విగ్రహవాక్యం

#33. కింది గద్యాన్ని చదివి 33, 34 ప్రశ్నలకు జవాబులు గుర్తించండి. ఈ నదీ తీరమే యాంధ్రుల ఆర్థిక రాజకీయ సాంఘిక జీవనమునకు జీవగఱ్ఱ. ఆంధ్రుల దృష్టిని నందికొండ నుండి హంసలదీవి వరకు సాగించి వారి చరిత్రకొక విశిష్టత నెలకొల్పినది. పరరాజన్యుల సేనావాహినికి చెలియలికట్టయై తన ప్రభావము ప్రకటించుకున్నదీ నదీమతల్లి. బృహత్పలాయనులు, శాలంకాయనులు, ఆనంద గోత్రజులు, వెలనాటికోట సామంత రాజులు ఈ నదీతట రాజవల్లభులు 33. పై గద్యంలో గల నదీ ప్రస్తావన

#34. 34. పై గద్యంలో ఉన్న జాతీయం

#35. “సమైక్య భారతి” అను కవితా సంకలనంలో “పరమ తపోనివేశనము బంగరు పంటలకు న్నివాస మ బ్బురమగు శాంతి చంద్రికల భూమి" అని భరతమాతను స్తుతించినవారు

#36. కింది వాటిలో గుర్రం జాషువాకు గల బిరుదములు

#37. మన జాతీయ పతాకంలోని అశోకుని ధర్మచక్రం ఈ స్థూపం నుండి స్వీకరించబడింది

#38. గాంధీజీ జీవితంలో సంబంధం కలిగినవి.

#39. 'మధువనం' అనే వనానికి యజమాని

#40. "పరుల తెగడుటవల్ల బలిమి పొగడుటవల్ల కీర్తివచ్చుట కల్ల” అను కూనలమ్మ పదాలు తెలుపు విలువలు

#41. కాయమునకు ధూళి దులిపి గాయమునకు కట్టు కట్టి మాటరాని ముసలి అవ్వ నోట నీరు పోసినారు ఈ గేయపంక్తులు తెలియజేసే విలువలు

#42. కింది వాటిని జతపరచండి.

#43. 'ఖ, ఛ, ఠ, ధ, ఫ' అనే అక్షరాలను మహాప్రాణాక్షరాలు అంటారు. మహాప్రాణాక్షరాలకు మరో వ్యాకరణ పరిభాష్యం

#44. “ఇనుడు” అను మాటకు పర్యాయపదాలు

#45. 'మహాలయ అమావాస్య' అను మాటకు మరో వ్యవహారం

#46. 'భృంగారం' అను మాటకు వికృతి

#47. ఉగాది తెలుగువారి నూతన వర్షం (గీత గీసిన పదానికి నానార్థాలు)

#48. "దెబ్బతీసే అవకాశం కోసం ఎదురుచూడటం" అనే అర్థం వచ్చే జాతీయం

#49. 'నవగ్రహాలు' సమాసం పేరు

#50. ‘అర్థభేదంగల హల్లుల జంట వెంట వెంటనే ఆవృతమైతే' అ ఆ అలంకారం

#51. 'నేను లైబ్రరీ నుంచి పుస్తకాన్ని తెచ్చాను." అను వాక్యానికి కర్మణి రూపం

#52. సంభోధన, సంతోషం, భయం మొదలైన భావాలను తెలిపే పదాల తర్వాత ఉపయోగించు చిహ్నం

#53. “ప్రత్యక్షం” పదాన్ని విడదీసిన రూపం

#54. “భూతకాలిక అసమాపక క్రియ" కే మరో వ్యవహారం

#55. ప్రేరణదూరత, వక్తృళోతృవిపరిణామం, సాంస్కృతిక ప్రసరణం అను లక్షణాలు

#56. భాషాబోధన ప్రారంభచర్య

#57. సమాజం ఆశిస్తున్న విద్యాకార్యక్రమాలకు, విద్యార్థుల సర్వతోముఖాభివృద్ధికి వినియోగించుటకై ప్రతి విద్యాసంస్థ సిద్ధంచేసుకోవలసిన ప్రణాళిక

#58. వర్ణచిత్రాలు, రేఖాచిత్రాలు, కథాచిత్రాలు, మెరుపుఅట్టలు అనునవి

#59. మన రాష్ట్రంలో కృత్యాధార బోధనను మొదటగా అమలుపరచిన కార్యక్రమం/పథకం

#60. పిల్లల భాగస్వామ్యం, ప్రతిస్పందనలు, రాతఅంశాలు, లఘుపరీక్షతో కూడిన మూల్యాంకనం

#61. He is not healthy. He is not wealthy. These two sentences can be combined as :

#62. The boy "took off" his clothes to change them. The meaning of the phrasal verb 'took off' is :

#63. Choose the sentence that expresses ability

#64. Choose the senetnce that has a noun clause

#65. Sindhu, "who came from Guntur," won the match. The part of the sentence, 'who came from Guntur' in the above sentence is :

#66. Choose the word that can be used to write an adverbial clause of condition.

#67. Seeing the police, the thief ran away This sentence has :

#68. He never drinks milk, ......... Choose the correct question tag to complete the sentence

#69. You can sing songs. Choose the correct 'Yes/No' question of the sentence above.

#70. We need not sleep on the floor as there are ........ Choose the correct phrase to fill in the blank.

#71. He won the match ....... his illness. Choose the correct compound prepositional phrase to fill in the blank in the sentence above.

#72. The bird.............. out if you leave the door of the cage. Choose the correct verb to fill in the blank.

#73. I had scarcely put the phone down when it rang again. The meaning of this sentence can be expressed as :

#74. Madhu is a doctor and Sita, a nurse. This is :

#75. Choose the correct noun phrase with the correct order of adjectives

#76. Mohan wishes he ............... a new house. Choose the correct verb that fits the context

#77. When....... this new car? Choose the correct verb and subject to complete this question

#78. "Reading" is a good habit. In the above sentence, 'reading' is:

#79. He is the tallest boy on........... earth Choose the article that fits the context.

#80. No other river in the world is so long as the Nile. Choose the superlative degree of this sentence.

#81. Choose the correct spelling of the word.

#82. [82-84] Read the following passage and choose the correct answers to the questions [82 84] given after Mahatma Gandhi believed that industrialisation was no answer to the problems that plague the mass of India's poor and that villagers should be taught to be self-sufficient in food, weave their own cloth from cotton and eschew the glittering prizes that the 20th century so temptingly offers. Such an idyllic and rural praradise did not appear to those who inherited the reins of political power. 82. Mahatma Gandhi believed that :

#83. The basis of 'an idylliac and rural paradise' is :

#84. Mahatma Gandhi's views opposed industrialisation of village because

#85. A manual of instruction for any class is :

#86. The Grammar translation method. dominated the field of teaching and learning during this period

#87. According to psycholinguists, babbling stage is :

#88. The following is not a problem associated with learning English in our schools :

#89. Choolse the false statement :

#90. The three levels of conceptulization identified by Edward Anthony are:

#91. 'X' యొక్క సంకలన విలోమము 'y' అయిన 'y' యొక్క సంకలన విలోమము

#92. 25/14 మరియు 5/7 యొక్క గుణకార విలోమాల లబ్దం

#93. మూడు విభిన్న సహజ సంఖ్యల సగటు 40. వాటిలో చిన్నసంఖ్య 19 అయిన మిగిలిన రెండు సంఖ్యలలో సాధ్యమయ్యే మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్య

#94. (2/3)³ × (5/7)³ విలువకు సమానమైనది.

#95. దీర్ఘచతురస్రం యొక్క పొడవు 12 సెం.మీ. మరియు కర్ణం 15 సెం.మీ అయిన దాని చుట్టుకొలత

#96. దీర్ఘ చతురస్రం మరియు చతురస్రం చుట్టుకొలతలు సమానం. దీర్ఘచతురస్రం యొక్క పొడవు, వెడల్పులు వరుసగా 35 సెం.మీ., 25 సెం.మీ. అయిన వాటి వైశాల్యాల భేదం

#97. ఒక సమచతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం 216 చ.సెం.మీ. మరియు దాని కర్ణాలలో ఒకటి 24 సెం.మీ. అయిన రెండవ కర్ణం సెం.మీ.లలో

#98. తుషార్ 250 మి.లీ. పాలు కలిగిన గ్లాసు నందు 2/5 వ భాగం తాగిన గ్లాసులో మిగిలిన పాలు మి.లీ.లలో

#99. 5 గురు వ్యక్తులు కలిసి ఒక పనిని 10 రోజులలో పూర్తిచేసిన అదే పనిని ఒక వ్యక్తి పూర్తిచేయగలిగే రోజుల

#100. 5A = CA అయితే A మరియు C విలువలు వరుసగా

#101. ABCD చతుర్భుజంలోని కోణాల నిష్పత్తి వరుసగా 3 : 7: 6 : 4 అయిన ABCD ఒక

#102. సప్తభుజి నందు గల కర్ణాల సంఖ్య

#103. అడ్డు మరియు నిలువు సౌష్ఠవ రేఖలను కలిగియున్న ఆంగ్ల అక్షరం

#104. రెండు పూరక కోణాల భేదం 30° అయిన ఆ కోణాలు

#105. √6̅0̅4̅ ̅+̅ ̅√̅4̅4̅1̅ యొక్క విలువ

#106. క్రింది వానిలో పైథాగోరియన్ త్రికము కానిది

#107. 40, 50, 99, 68, 98, 60, 94ల మధ్యగతం

#108. దత్తాంశంలో గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ విలువల భేదం

#109. దత్తాంశం యొక్క రెండు పరిశీలనల్ని ప్రక్కప్రక్కన సూచించే చిత్రం

#110. ప్రమీల యొక్క ఆదాయము మరియు పొదుపు (savings)ల నిష్పత్తి 4: 1 అయిన ఆమె పొదుపు (savings) శాతంలో

#111. రెండంకెల ప్రధాన సంఖ్యలలో పెద్దది

#112. 0.238 కు సమానమైన భిన్నం

#113. 5x/3 - 4 = 2x/5 అయిన 2x - 7 యొక్క విలువ

#114. ఈశ్వర్ 5000 మొత్తానికి 4 సం॥లకుగాను 2500 వడ్డీ చెల్లించాడు. అయిన చెల్లించిన వడ్డీరేటు (సంవత్సరానికి)

#115. "సంఖ్య, రాశుల, మాపనాల విజ్ఞానమే గణితం" అని నిర్వచించినది

#116. అవగాహనకు చెందిన స్పష్టీకరణ

#117. ఈ క్రింది వానిలో కృత్యాధార పద్ధతిలో బోధనా సూత్రము కానిది.

#118. నల్లబల్ల పథకం గణితపేటికలోని సామాగ్రి కానిది

#119. హంటర్స్ స్కోర్ కార్డులో ఎక్కువ పాయింట్లు కేటాయించబడిన అంశం

#120. ప్రత్యామ్నాయ ప్రతిస్పందన ప్రశ్నల వలన ప్రయోజనము

#121. మొక్కల ఆకుల నుండి ఆవిరి రూపంలో నీరు విడుదల అయ్యే ప్రక్రియ

#122. మానవ శరీరంలో 'మడతబందు కీలు' గల భాగాలు

#123. కరణం మల్లీశ్వరి ఒలంపిక్స్ పతకము గెలిచిన రంగము

#124. గాలి వేగాన్ని కనుగొనుటకు ఉపయోగించు పరికరము

#125. సర్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ తన విద్యుత్ బల్బునందు ఫిలమెంట్గా దీనిని వాడలేదు

#126. కలుషితమైన నీటి నుండి ద్రవ రూప మురుగు, నీటిపై తేలియాడే నూనె, గ్రీజ్ వంటి పదార్థాలను తీసివేసి శుద్ధిచేసిన నీటిని ఇలా అంటారు.

#127. మానవుని కంటిలోని పచ్చ చుక్క

#128. కింది వాటిలో గోదావరి నదిపై నిర్మించబడ్డ ఆనకట్టలు.

#129. భౌగోళికంగా మన దేశాన్ని ఆరు మండలాలుగా విభజించాడు. దీని ప్రకారం దక్షిణ భారతదేశంలోని రాష్ట్రాలు.

#130. క్రింది వాటిలో 'వరి' రకం కానిది

#131. భారతదేశంలో శ్వేత విప్లవ పితామహుడు

#132. కింది వాటిలో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్టణం అడవుల్లో నివసించు గిరిజన తెగ

#133. 'ఇంధన పొదుపు'కు సంబంధించి సరికాని వాక్యము

#134. ఫలదీకరణం తర్వాత ఫలంగా మారు పుష్పభాగము

#135. సజాతీయ మిశ్రమాన్ని ఎంపిక చేయండి.

#136. రమేష్ తిరపుతిలో తన అమ్మ, నాన్న, చెల్లి, చిన్నాన్న, చిన్నమ్మ, అవ్వ మరియు తాతగారితో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. ఈ రకపు కుటుంబం

#137. చీరాల - పేరాల ఉద్యమ నాయకుడు

#138. విద్యాహక్కు చట్టం అమలులోకి వచ్చిన తేదీ

#139. కాకతీయుల కాలంలో 'నాయంకరులు'గా పిలువబడినవి

#140. 'సూఫీ' గురువులు సమావేశాలు జరుపుకునే ప్రదేశం

#141. 1928లో భారతదేశానికి ఒక రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసినవారు

#142. “భారతదేశాన్ని అన్ని రకాల దాస్యం నుండి, పోషణ నుంచి విముక్తం చేసే రాజ్యాంగం కోసం నేను కృషి చేస్తాను....” అని అన్నవారు

#143. భారత యుద్ధతంత్రంలో తుపాకులు, మరఫిరంగులు ప్రవేశపెట్టిన మొఘల్ చక్రవర్తి

#144. 'కవోష్ణ సముద్ర ప్రవాహాలు' అనగా

#145. “విజ్ఞానశాస్త్రం మరియు సాంఘిక శాస్త్రాలను సమైక్యంగా పరిసరాల విజ్ఞానం”గా చదవాలని సూచించినవారు.

#146. 'విద్యార్థి సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుటకు గల కారణాలను గురించి వ్యాఖ్యానిస్తే' అది ఈ క్రింది లక్ష్యమునకు సంబంధించినది

#147. 5వ తరగతిలోని ఈ పరిసరాల విజ్ఞానశాస్త్ర పాఠం విజ్ఞాన శాస్త్రానికి, సాంఘిక శాస్త్రానికి సంబంధం కలిగి ఉన్నదనటానికి మంచి ఉదాహరణ

#148. విద్యార్థిని పరిశోధకుని స్థానంలో ఉంచగల పాఠ్య ప్రణాళిక నిర్ధాణ సూత్రం

#149. 'ఋతువుల మార్పు'ను వివరించగలిగే ఉత్తమ చలనచిత్ర రకం

#150. ఎన్.సి.ఎఫ్-2005 ప్రకారం నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం యొక్క ముఖ్య ప్రయోజనం

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి ⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP

RAMRAMESH PRODUCTIONS INSTAGRAM ID FOLLOW ⬇️

CLICK HRERE TO FOLLOW INSTAGRAM

CEO-RAMRAMESH PRODUCTIONS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *