AP TET DSC Social Methodology(విజ్ఞానశాస్త్రం౼స్వభావం, పరిధి, చరిత్ర, అభివృద్ధి) Test – 258

Spread the love

AP TET DSC Social Methodology(విజ్ఞానశాస్త్రం౼స్వభావం, పరిధి, చరిత్ర, అభివృద్ధి) Test – 258

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. "శాస్త్ర ఆవిష్కరణలో నేను పిల్లవాడినే, ఎందరో మహానుభావులు చేసిన కృషి పై నిలబడి, విజ్ఞానశాస్త్రాన్ని నేను చూస్తున్నాను" అని తెలిపినది....

#2. విజ్ఞానశాస్త్రం.... అనే పదం నుండి ఉత్పన్నమైంది

#3. సైన్షియా అనేది ఏ భాషా పదం..

#4. లాటిన్ భాషలో సైన్షియా అనగా....

#5. సంస్కృత భాషలో విజ్ఞాన్ అనే పదానికి అర్థం

#6. "ఇల్మీ" అనేది ఏ భాషా పదం..

#7. "ప్రకృతి పరిసరాలకు మాత్రమే పరిమితమైన సంచిత క్రమీకరీంచబడిన అభ్యసనమే విజ్ఞానశాస్త్రం" అని తెల్పినవారు....

#8. "విజ్ఞానశాస్త్రం ఒక పరిశోధనా విధానం" అని తెలిపినది.....

#9. "విజ్ఞానశాస్త్రం మనం ఎలా ఉండాలో నేర్పే జ్ఞానరాశి"....

#10. శాస్త్రo యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం సత్యాలను సంచితo చేయడం కాదు, మరల మరల ప్రయోగాలు చేసి కొత్తరీతులను రూపొందించడమే..

#11. విజ్ఞానశాస్త్రానికి ఆధారాలు...

#12. విజ్ఞానశాస్త్రానికి తల్లి వంటిది...

#13. Bios మరియు Logos ఏ భాషా పదాలు....

#14. Zoology ఏ పదం నుండి ఉద్భవించింది....

#15. విజ్ఞానశాస్త్ర లక్షణాలను తెలిపినది...

#16. క్రిందివాటిలో విజ్ఞానశాస్త్ర లక్షణం కానిది...

#17. విజ్ఞానశాస్త్రాన్ని శాస్త్రీయ సత్యాలు, సూత్రాలు, సిద్దాంతాలు, నియమాలు, భావనాలతో నిర్మితమైన భవనంగా వర్ణించినవారు...

#18. విజ్ఞానశాస్త్రాన్ని సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణం, ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణం కలయికగా తెలియనవారు...

#19. సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణంలో గల అంశం...

#20. క్రిందివానిలో ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణంలో లేని అంశం...

#21. భౌతిక వస్తువుకు సంబంధించిన వాస్తవము లేదా ప్రత్యక్షంగా చూడగలిగినది, ఎన్నిసార్లయినా నిరూపించబడే దానిని...అంటారు

#22. భావనలు వేనిని నుండి ఏర్పడతాయి

#23. సత్యాల మధ్య పరస్పర సంబంధం ఏర్పరచి, నియమబద్దం అయిన దానిని ...అంటారు

#24. మన చుట్టూ ఉన్న భౌతిక ప్రపంచంలో జరుగుతున్న సంఘటనలు అలా ఎందుకు జరుగుతున్నాయో తెలుసుకోవాలని శాస్త్రజ్ఞులు చేసే ప్రయత్న ఫలితాలే...

#25. ప్రాథమిక శిక్షా కార్యక్రమములో భాగంగా 3 4 5 తరగతుల విద్యాప్రణాళికలో గల అంశం కానిది.. ఎ)పరిశీలన బి)సాంఘికనైపుణ్యాలు సి)సృజనాత్మకత డి)ప్రాదేశిక నైపుణ్యాలు

#26. 1.పరిసరాలలో రకాలను కార్లపియర్ సన్ వివరించారు 2.ఎల్.ఎల్ బెర్నార్డ్ ప్రకారం భౌతిక, జీవ, మానవనిర్మిత పరిసరాలు ఉంటాయి

#27. అనేక సందర్భాలలో విస్తారంగా పరిశీలించండి, ఏర్పడిన సామాన్యీకరణాలు లేదా వివిధ రాశుల మధ్య సంబంధాన్ని సూక్ష్మంగా తెలియచేసే వాటిని...అంటారు

#28. నియమిత పరిస్థితులలో మాత్రమే యదార్ధమై, సప్రమాణత కలిగి ఉండేది...

#29. రెండు అంశాల మధ్య సంబంధం లేదు అని చెప్పే పరికల్పన ....

#30. నియమాలు, సూత్రాలు...పై ఆధారపడి ఏర్పడతాయి

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *