TET DSC TELUGU (Methodology) Test – 204

Spread the love

TET DSC TELUGU (Methodology) Test – 204

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. త్రిభాషా సూత్రాన్ని సూచించిన, అమలుపరిచిన కమిటీలు వరుస క్రమం?

#2. కాశ్మీర్, పంజాబీ, దరద భాషలు వేటికి చెందినవి?

#3. "శిశువు తన సౌందర్య దృష్టిని, ఆనందానుభూతిని వ్యక్తం చేయడానికి ఉపయోగపడేది మాతృభాష" అని నిర్వచించినవారు?

#4. బోధన భాషయైన ఆంగ్లభాషను ప్రాముఖ్యత తగ్గించి దేశభాషలకు ప్రాధాన్యమివ్వాలని ఏర్పరచిన జాతీయవిద్యా సంస్థ (1906)లోని సభ్యులు?

#5. దర్వాప్త్, ఫిరానా, తుక్ డా, తకరార్ జమానా అనే పదాలు?

#6. భారత రాజ్యాంగంలోని ఎన్నవ అధికరణo తమ ప్రాంతీయ భాషలను అధికార భాషలుగా స్వీకరించడానికి రాష్ట్రాలకు అధికారమిచ్చింది?

#7. ఒక భాషలో ఉన్న ఆలోచనలను, భావాలను మరొక భాషలో ప్రకటించే (రాసే) పద్దతిని ఏమంటారు?

#8. మాండలిక భాషా లక్షణాలు కానివి గుర్తించండి?

#9. 10+2+3 విద్యా ప్రణాళికలో తప్పనిసరిగా త్రిభాషా సూత్రాన్ని అమలు చేయాలని 1978లో నిర్ణయించినది?

#10. "స్పష్టత, నిర్దుష్టత, నిర్దుష్టత, ధారాళత" అనే లక్షణాలు ఏ భాషా నైపుణ్యానికి చెందినవి?

#11. "అక్షరాభ్యాసం" ఏ నైపుణ్యానికి నాంది?

#12. పలుకు విస్తృతి (Speech Span), చూపు విస్తృతి (Eyespan) అనే పదాలు ఏ భాషా నైపుణ్యానికి చెందినవి?

#13. వాగింద్రియాలకు శ్రమకలిగించే పఠనం?

#14. గ్రంథాలయ పఠనానికి అనువైనది?

#15. సాహిత్య ప్రక్రియలలోని భేదాలను గుర్తించగలిగే పఠనం?

#16. వర్ణమాల క్రమంలో విద్యార్థులకు పఠనాన్ని నేర్పే ప్రాచీన పద్దతి

#17. ఆకారాన్ని బట్టి, పోలికలను బట్టి నేర్పే పద్దతి?

#18. అట్టకు పై సగభాగంలో చిత్రపటం, క్రింది సగభాగం లో ఆ పదం ఉంటే అట్టను ఏమంటారు?

#19. పిల్లలు తమ భావాలను ధారాళంగా మాటల్లో వ్యక్తం చేయడానికి శిక్షణ ఇచ్చే చర్య?

#20. నిగమోప పత్తి పద్దతి, అనుమనోపపత్తి పద్దతి, అనుసంధాన పద్దతి, ప్రయోగ పద్దతి అనేవి?

#21. వాగింద్రియాల సహాయంతో ఇతరులకు స్పష్టంగా వినబడేటట్లు బిగ్గరగా చదవడం?

#22. ఒక విద్యార్థి ఉచ్చరించేటప్పుడు విమానం౼ఇమానం అని పలకడం, వెంకన్న౼ఎంకన్న అని పలకడం వాగ్దోషాలలో వీటికి చెందినవి?

#23. పఠన సామర్ధ్యానికి సంబంధించినది?

#24. గెస్టాల్ట్ సమగ్రాకృతి సిద్దాంతానికి దగ్గరగా వుండే పఠనబోధనా పద్దతి?

#25. 1,2 తరగతులలో గేయాలు, పాటలు, కథలు, పొడుపుకథలు, సంభాషణలు వంటి వాటిలో వాక్యాలు గుర్తించగలగడం.....అభ్యసన సూచికలు ఏ విద్యా ప్రమాణానికి చెందినవి

#26. పదాల్లోని అక్షరాలను, వర్ణమాల, గుణింతాల చార్టుల్లో గుర్తించగలగడం, బొమ్మలతో పదాలను జతచేయగలగడం అనే అభ్యసన సూచికలు ఏ విద్యా ప్రమాణానికి చెందినవి?

#27. విభిన్న అంశాలకు సంబంధించిన శీర్షికలను ఆలోచించి సూచించగలగాలి...అనే అభ్యసన సూచిక ఏ విద్యా ప్రమాణానికి చెందినది?

#28. "ఉత్తలేఖనo రాయగలగాలి" అనే అభ్యసన సూచిక ఈ విద్యా ప్రమాణానికి చెందినది?

#29. పదజాలాన్ని సందర్భోచితంగా ఉపయోగించాలి, సొంతవాక్యాలు రాయగలగాలి..అనే అభ్యసన సూచికలు...ఏ విద్యా ప్రమాణం?

#30. పదాలకు వ్యతిరేకపదాలు, వచనాలు మార్చి వాటితో వాక్యాలు రాయగలగాలి, ఇచ్చిన పదాలకు సంబంధించిన అర్ధాలు రాయగలగాలి. వాటిని ఉపయోగించగలగాలి.... అనే అభ్యసన సూచికలు ఏ విద్యా ప్రమాణం?పదాలకు వ్యతిరేకపదాలు, వచనాలు మార్చి వాటితో వాక్యాలు రాయగలగాలి, ఇచ్చిన పదాలకు సంబంధించిన అర్ధాలు రాయగలగాలి. వాటిని ఉపయోగించగలగాలి.... అనే అభ్యసన సూచికలు ఏ విద్యా ప్రమాణం?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *