TET DSC EVS & SCIENCE & SOCIAL Test – 277

Spread the love

TET DSC EVS & SCIENCE & SOCIAL Test – 277

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. "సూక్ష్మజీవులను మరిగించడం ద్వారా చంపవచ్చు" దీనిని నిరూపించినవారు

#2. సరియైన జతను గుర్తించుము

#3. కాశ్మీర్ లోని "డోoగా" నేడు

#4. సరస్సుల నగరం

#5. ఆటలవల్ల పిల్లల్లో ఈ రెండు ముఖ్యమైన ప్రవర్తనా లక్షణాలు ఏర్పడతాయి

#6. గాలి ఎల్లప్పుడు ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి వీస్తూ ఉంటుంది, ఇందుకు కారణం

#7. ఇద్దరు మాత్రమే ఆడే ఆట

#8. వాహనాల నుండి వెలువడే పొగలో వెలువడని కలుషితం ఎ)SO2 బి)PAN సి)CO2 డి)CL2 సరియైన సమాధానం

#9. రామయ్య౼కొడుకు (రాజు)౼కొడుకు (రాము౼కూతురు (రాణి) దీనిలో రామయ్య, రాణిల మధ్య సంబంధ బాంధవ్యం

#10. భారతదేశంలోనే పొడవైన రోడ్డు౼రైలు వంతెన

#11. గాలివేగాన్ని కనుగొనుటకు ఉపయోగించుపరికరం

#12. వ్యష్టి కుటుంబాల ఏర్పరడడానికి కారణం ఎ)బదిలీలు బి)పిల్లల చదువులు సి)కొత్తప్రదేశంలో ఉద్యోగం డి)సరిపోని గృహ సదుపాయాలు

#13. నీటిని క్రిమిరహితంగా చేయటానికి ఉపయోగించే రసాయనాలు

#14. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కోస్తా మైదానాలు ఇక్కడ నుండి వ్యాపించబడినాయి

#15. ఏ కాలంలో శాస్త్రవేత్తలు, నావికులు, భూమి బంతి మాదిరిగా గుండ్రంగా ఉంటుందని గ్రహించారు

#16. నల్లమల కొండలు ఏ జిల్లాలో కలవు

#17. పెనమకూరు గ్రామంలో స్వల్ప వర్షపాతం పడే నెలలు

#18. "కరికొమ్ములు" అనగా

#19. కొండరెడ్లు వేసవిలో తీసుకొనే ముఖ్య ఆహారం

#20. క్రింది ఇచ్చిన వాటిలో ఏ వాక్యం సరియైనది

#21. కృష్ణానదికి భయంకరమైన వరదలు సంభవించని సంవత్సరం

#22. మైదానాలు అనగా

#23. కొలంబస్ భారతదేశాన్ని చేరాలని బయలుదేరిన సంవత్సరం

#24. చిత్రావతి ఈ నది యొక్క ఉపనది

#25. సిద్దాంతం అనేది

#26. "విజ్ఞానశాస్త్రం అనేది ఒక పరిశోధన విధానం" అని నిర్వచించినవారు

#27. సాంఘికాశాస్త్రం అంటే చారిత్రక, భౌగోళిక, సామాజిక విషయాల అంతర సంబంధాల అధ్యయనం౼అని పేర్కొన్నవారు

#28. సాంఘికశాస్త్ర విషయ వ్యవస్థీకరణకు సంబంధించి "వివిధ సామాజిక శాస్త్రాలలోని ముఖ్యమైన విభాగాలను గుర్తించి వాటిని కలిపి ఒక సమైక్య పాఠ్యక్రమంగా రూపొందించాలి" అని సూచించింది

#29. "ప్రిన్సిపియా మేథమెటికా" పుస్తక రచయిత

#30. ఈ కమిటీ సిఫారసులకు అనుగుణంగా 10 సం౹౹ల పాఠశాల విద్యాప్రణాళికలో సాంఘికశాస్త్రం ఒక ప్రధాన విషయంగా గుర్తించబడింది

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *