AP TET DSC Mathes Methodology (గణితశాస్త్ర స్వభావము ౼ పరిధి) Test – 232

Spread the love

AP TET DSC Mathes Methodology (గణితశాస్త్ర స్వభావము ౼ పరిధి) Test – 232

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. గణితశాస్త్ర భావనలన్నీ పూర్తిగా తార్కిక నిర్మాణం వల్లనే ఏర్పడ్డాయని పేర్కొన్నవారు

#2. బపెరా మాథమెటికా గ్రంథ రచయిత.....

#3. ఆర్యభట్ట ఉపగ్రహ ఛాయాచిత్రాన్ని ఏ నోటుమీద ముద్రించారు.....

#4. గణితానికి పునాది....

#5. "ప్రస్తారాలు౼సంయోగాలు" గూర్చి చర్చించిన సిద్దాంత శిరోమణిలోని భాగం

#6. 2+6=8, 8౼2=6 8౼6=2 అనవచ్చు పై ఉదాహరణ గణితశాస్త్ర స్వభావంలో ఏ అంశాన్ని సూచిస్తుంది

#7. ఈ క్రింది ఏ అంశాల ద్వారా గణిత వివేచన ఏర్పడుతుంది ఎ)పరిశోధకులు బి)పరిశీలనలు సి)భావనలు సాధారణీకరించడం డి)సాధన

#8. గణిత వివేచనకు సంబంధించి ప్రశ్నలు అడిగేటపుడు అధికంగా ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడగాలి

#9. సహజజ్ఞానానికి చెందిన గణిత వివేచన.....

#10. "గణితసార సంగ్రహం౼సారమతి" అను గ్రంథాన్ని వ్రాసినది....

#11. గణితానికి చెందిన పరిక్రియను చేయడానికి ఉపయోగించే విభిన్న పద్దతులు....గా చెప్పవచ్చు

#12. 9 అతి చిన్న బేసి వర్గ సంయుక్త సంఖ్య ఇది ఏ భావన

#13. పరిశీలన ప్రధానాంశంగా ఉండే వివేచన.....

#14. రేఖాగణితం, జ్యామితియ నిర్మాణాలకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ క్రింది ఏ గ్రంథంలో విస్తారంగా ఉన్నాయి

#15. షష్ట్యంశమన పద్దతిని పేర్కొన్నవారు....

#16. బ్రహ్మస్ఫుట సిద్దాంతం "సింద్౼హింద్" పేరుతో ఏ భాషలోకి అనువద్దమయ్యింది

#17. యూక్లిడ్ వ్రాసిన ఏ గ్రంథంలో విశ్లేషణకు సంబంధించి అనేక పద్దతులు ఇవ్వబడ్డాయి

#18. క్రిందివానిలో వేరుగా ఉన్న దానిని గుర్తించండి

#19. గణితీకరణ ప్రక్రియకు దోహదం చేయని అంశం

#20. రోత్సధీరం, డిఫరెన్షియల్ ఆప్ ఎ ఫంక్షన్స్ భావనలు మొదలైన కలన గణిత అంశాలను ప్రస్తావించిన గణితవేత్త

#21. భావిత వర్గ సమీకరణాలు, కుట్టకం, కరణీయ సంఖ్యలు, సున్నతో పర్మికలు వివరించబడిన సిద్దాంత శిరోమణిలోని భాగం?..

#22. బ్రహ్మగుప్త రచించిన బ్రహ్మస్ఫుట సిద్దాంతంలోని 12వ భాగం "గణిత" నందు చర్చించిన అంశం?

#23. ఏక నుండి పరార్ధ్య (1 to 10¹⁷ వరకు) అంకెలు, విలోమపద్దతి, తైరాశికo, వడ్డీ, లాభ౼నష్టాలు వివరించిన సిద్దాంత శిరోమణిలోని భాగం..

#24. ఆర్యభట్టను నలంద విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతిగా నియమించిన రాజు....

#25. బ్రహ్మస్ఫుట సిద్దాంతానికి ప్రధాన భూమిక....

#26. "శంఖువు ఆకారం పోలిన వస్తువుల పేర్లను వ్రాయండి. పై సమస్య విద్యార్థిలో ఏ వివేచనను పెంపొందిస్తుంది

#27. గణితానికి పునాది..

#28. నీటికి ప్రవహించడం ఎలా సహజ గుణమో భూమికి జీవ జలాలను ఆకర్షించడం అంతే సహజ గుణమని వివరించిన గ్రంథం?

#29. ax+by=c రూపంలోనున్న సమీకరణాలను "కట్టక" పద్దతి ద్వారా సాధించవచ్చని తెలియ జేసిన గణితవేత్త?

#30. బ్రహ్మస్ఫుట సిద్దాంతంలోని 12వ, 18వ భాగాలు వరుసగా?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *