TET DSC TELUGU Test – 314

Spread the love

TET DSC TELUGU Test – 314

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. "ఆ తోరణం శత్రువులో రణానికి హేతువైంది" ఈ వాక్యంలో గల అలంకారం

#2. "ఆ ఏనుగు నదిచేకొండా! అన్నట్లు ఉంది" ౼ ఈ వాక్యం అలంకారం

#3. ఆ పట్టణంలోని భవనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఈ వాక్యంలో అలంకారం

#4. 'తలుపు గొళ్ళెం. హారతి పళ్లెం గుఱ్ఱపు కళ్లెం" ౼ ఈ వాక్యంలోని అలంకారం

#5. క్రిందివానిలో శత్రర్ధక వాక్యాన్ని గుర్తించండి

#6. క్రిందివాటిలో ఉపమాలంకారం కలిగిన వాక్యం

#7. "అర్ధబేధం గల హక్కుల జంట వెంటవెంటనే ఆవృతమైతే" ఆ అలంకారం

#8. ఉపమేయాన్ని ఉపమానంగా ఊహించి చెబితే ఆ అలంకారం

#9. "పడమటికొండ కొనకొమ్ము మీద బంతిలా వెలిగిపోతున్నాడు సూర్యుడు" ఈ వాక్యంలో ఉన్న అలంకారం

#10. వీణ తీగ మీటి వినిపించినట్లుగ వినగసొంపు గొలుపు తెలుగు పలుకు ౼ ఈ పద్యపాదాలలోని అలంకారం

#11. "మకరంద బిందు బృంద రసస్యందన సుందరమగు మాతృభాషయే" ఈ పదాల్లోని అలంకారం

#12. "వర్షాల వర్షం కురిపించాలని ప్రార్ధిస్తున్నాను" ఈ వాక్యంలోని అలంకారం

#13. కమలాక్షునర్చించు కరములు కరములు ౼ ఈ వాక్యంలోని అలంకారం

#14. "కళాసరస్వతుల కాళ్ళుకడిగి తెలుసుకో"! ఈ వాక్యంలోని అలంకారం

#15. "ఒకానొకని చల్దికావడి౼నొకడడ కించిదాసు, నొకడొక దదివే రొకడిదని...." అను పద్యపంక్తుల్లోని అలంకారం

#16. "అతృప్తఅసాంత ప్రజాపారావార తరంగం. అంచుల్ని దాటి భీకరంగా విరుచుకుపడుతోంది" ఈ గేయపదాల్లోని అలంకారం

#17. "ఊహించి చెప్పడం ప్రధాన లక్షణంగా గల అలంకారం

#18. "గోపి చూశాడు, విస్తుబోయాడు. ఉడికిపోయాడు..పళ్ళుకొరుకున్నాడు" ఈ వాక్యాలలో గల అలంకారం

#19. "గిరికార్ముక నిర్గతమై. హరిశరమపుడ సురవర పురాభిముఖంబై" ఈ పద్యపాదాలలో గల అలంకారం సురవర పురాభిముఖంబై" ఈ పద్యపాదాలలో గల అలంకారం

#20. "అబ్బురమగు శాంతి చంద్రికల భూమి ప్రపంచ చరిత్రలోన బంధుర" ఈ వాక్యంలోని అలంకారం

#21. "కులమతాల సుడిగుండాలకు బలియైన పవిత్రులెందరో" ఈ గేయపాదాలలోని అలంకారం

#22. "పండ్లను బొట్ట నిండుగా మేయుచు, వెక్కిరించును, మిన్నకదాటుచు, దోకలెత్తుచుం, గూయుచు" కోతుల చేష్టలను తెలిపే ఈ వాక్యంలోని అలంకారం

#23. వాక్యాల మధ్య బింబ ప్రతిబింబo భావం ఉంటే ఆ అలంకారం

#24. క్రింది భాషానైపుణ్యాలలో ఉత్పాదకశీలాలు

#25. ప్రాధమిక స్థాయిలో సంభాషణ రూపంలో ఉన్న పాఠాన్ని బోధించడానికి అత్యంత ప్రయోజనకారియైన పద్దతి

#26. పిల్లలకు అవసరమైన జ్ఞానాన్ని అందించడానికి, దాన్ని సైద్ధాంతీకరించడానికి భూమిక ఏర్పరచేదే

#27. "మీ గ్రామంలో చిత్రకారులు, గాయకులు గురించి వివరాలు తెలుసుకొని వాళ్ళగొప్పదనాన్ని వివరించండి" ఇది ఈ విద్యాప్రమాణంకు చెందిన ప్రశ్న

#28. "బాల్యక్రీడలు" అను పాఠ్యబోధన ఆరంభించిన ఉపాధ్యాయుడు ముందుగా పిల్లలు ఆడుకునే కొన్ని ఆటలు గూర్చి వారికి వివరిస్తాడు ఈ జ్ఞానం

#29. "మాపనం" లక్షణాల్లో ఒకటి

#30. ఒక పనిని చేయవద్దనే అర్ధాన్ని సూచించే వాక్యం

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *