AP TET DSC 2021 TRIMETHODS (విజ్ఞానశాస్త్ర బోధన పద్ధతులు) TEST౼ 135

Spread the love

AP TET DSC 2021 TRIMETHODS (విజ్ఞానశాస్త్ర బోధన పద్ధతులు) TEST౼ 135

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. "ప్రాజెక్టు అనేది సహజ వాతావరణంలో పూరింపబడే సమస్యాకృత్యము" అని నిర్వచించనది?

#2. 'నేలలు ౼ రకాలు' పాఠ్యాన్ని బోధించుటకు అనువైన ఉత్తమ విద్యార్థి కేంద్రీకృత పద్దతి ?

#3. క్రిందివానిలో ఒకటి బోధనాసూత్రాలు, అభ్యసనా నియమాల పరిధిలోనికి రాదు ?

#4. "మొక్కలు రకాలు" అను పాఠ్యాoశమును బోధించుటకు ఉపయోగించే ఉత్తమమైన పద్దతి?

#5. "నిత్యజీవితంలో కొంత భాగాన్ని పాఠశాలలో ప్రవేశపెట్టడమే ప్రకల్పన" అని ప్రాజెక్టు పద్దతి గురించి తెల్పినవారు ?

#6. థార్నడైక్ అభ్యసన సూత్రాల పై ఆధారపడిన పద్దతి ?

#7. "అయోడిన్ పరీక్ష ద్వారా ఆకులలో పిండి పదార్ధము ఉనికిని కనుగొనుట" అనే పాఠ్యాoశాన్ని బోధించుటకు ఉత్తమమైన పద్దతి ?

#8. ఒక తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడు వివిధ పొడవులు గల మూడు సామాన్య లోలకాల యొక్క డోలనా కాలమును కనుగొని తరువాత సామాన్య లోలక సూత్రం పాఠాన్ని బోధించిన ఆ ఉపాద్యాయుడు అనుసరించిన పద్దతి?

#9. విద్యార్థిని అన్వేషకుని స్థానంలో ఉంచే పద్దతి ?

#10. "నీరు౼నీటి వనరులు ౼ నీటి ధర్మాలు౼నీటిని శుభ్రము చేయుట' అనే పాఠ్యాoశము బోధించుటకు ఈ పద్దతి ఉత్తమమైనది ?

#11. ప్రాజెక్టు పద్ధతిలో తొలిసోపానం ?

#12. వివిధ రకాల దుస్తుల పై 'డిటర్జoట్ ప్రభావము' అనే ప్రయోగము ఒక....

#13. ప్రాజెక్టు పద్దతి ముఖ్యమైన లోపం ?

#14. 'వ్యూహారచనకు, యోచించడానికి విద్యార్థులకు భాద్యులుగా చేసే కృత్యభాగమే ప్రకల్పన' ౼ ఇది వీరి యొక్క నిర్వచనం?

#15. 'కాల నిర్ణయ పట్టిక ప్రకారం నిర్దేశిత కాలంలో సిలబస్ ను పూర్తిచేయవచ్చు' ౼ ఈ ప్రవచనం ఈ బోధనా పద్ధతికి చక్కగా వర్తిస్తుంది ?

#16. 'చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవడం, జీవించడం ద్వారా నేర్చుకోవడం' అనేవి ఈ బోధనా పద్దతిలో ఇమిడి ఉన్న సూత్రాలు ?

#17. "నిజ జీవితంలో కొంత భాగాన్ని పాఠశాలలో ప్రవేశపెట్టడమే ప్రకల్పన" ౼ అని నిర్వచించినవారు ?

#18. క్రిందివానిలో ఒకటి నిగమన ఉపగమం లక్షణం కాదు

#19. 'కిరణజన్య సంయోగక్రియలో ఆక్సిజన్ విడుదలవుతుందని ఋజువు చేయడం' అనే పాఠ్యాoశాన్ని బోధించుటకు ఉత్తమ పద్దతి ?

#20. ఉపన్యాస పద్దతిని ఉపయోగించాలంటే "కణము౼జీవము యొక్క మౌలీక ప్రమాణము"అనే పాఠంలో తగిన భావన

#21. "వేరు వేరు రంగుల బట్టలు వేరువేరుగా ఉష్ణంను గ్రహించును" అనే పాఠంను ఏ పద్దతిలో బోధించితే మంచిది?

#22. జాన్ డ్యూయ వ్యవహారిక సత్తావాదం నుండి వచ్చిన బోధనా పద్దతి ఏది?

#23. ప్రకల్పనా పద్దతిని ప్రవేశపెట్టిన శాస్త్రవేత్త ?

#24. "అనువైన సహజ పరిసరాలలో పూర్తిచేసే హృదయ పూర్వకమైన ప్రయోజనాత్మకమైన కృత్య ప్రమాణం ప్రకల్పన" అన్నది ఎవరు ?

#25. ప్రకల్పనా పద్ధతికి స్టీవెన్ సన్ నిర్వచనం ఏమిటి ?

#26. పాఠశాలలోకి దిగుమతి చేసుకున్న నిజజీవిత భాగమే ?

#27. ప్రకల్పనా పద్ధతిలోని మొదటి సోపానం ఏమిటి ?

#28. గృహంలోని విద్యుత్ వినియోగం అనేది ఏ పద్దతిలో బోధించవలెను ?

#29. ఉష్ణపదార్ధాలను నిల్వ ఉంచుటకు అనువైన పదార్ధం ఏమిటో కనుక్కొనే విధానాన్ని ఏ పద్దతిలో బోధించాలి ?

#30. ఆమ్లాల, క్షారాల pH విలువలను ఏ పద్దతిలో బోధించితే మంచిది?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *