TET DSC TELUGU Test – 308

Spread the love

TET DSC TELUGU Test – 308

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. కార్ల్ రోజర్స్ చే ప్రతిపాదించబడిన మంత్రణ విధానం

#2. ఈ నాయకత్వ శైలయందు నాయకుడు నామమాత్రంగా ఉంటాడు. సభ్యులు పూర్తి స్వేచ్ఛను కలిగి ఉండి, తుది నిర్ణయాలు తమకు తామే తీసుకుంటారు

#3. అనిర్దేశక కౌన్సిలింగ్ ను ప్రవేశపెట్టినవారు

#4. రాజు ఒక స్కూలు ప్రధానోపాధ్యాయుడు అతను ఎప్పుడూ ఉపాధ్యాయులకు ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా తన ఆదేశాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలంటాడు. రాజు యొక్క నాయకత్వశైలి

#5. క్రిందివానిలో విద్యార్థి కేంద్రిత పద్దతి

#6. సమూహ సంశ్లేషకత తక్కువగా ఉండే పరిస్థితి

#7. సహభాగి నాయకత్వంలో

#8. ప్రకల్పన పద్దతిలో మొదటి సోపానం

#9. సరియైన ప్రవచనాన్ని ఎంపిక చేయండి

#10. నిర్దేశిత నాయకత్వంలో

#11. ఒక విద్యా సంవత్సరంలో నెలవారీగా బోధించవలసిన పాఠ్యఅంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని తయారుచేసే పథకం

#12. భారతి తన కుటుంబ సమస్యను గూర్చి టీచర్ ను సంప్రదించగా, ఆమె పూర్తి సమాచారాన్ని రాబట్టి పరిష్కారాన్ని కూడా సూచించారు. ఈ టీచర్ అందించిన మంత్రణ రకం

#13. హెర్బర్ట్ సోపానాల సరియైన క్రమం ఎ)సన్నాహం బి)సమర్పణ సి)సంసర్గం డి)సాధారణీకరణo ఇ)అన్వయం ఎఫ్)పునర్విమర్శ

#14. "తరగతి గదిలోని విద్యార్థులు అందరూ తాను ఇచ్చిన ఆదేశాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి" అనిచెప్పే ఉపాధ్యాయుని నాయకత్వశైలి

#15. పీరియడ్ పథకం నందు మైండ్ మ్యాపింగ్ ప్రక్రియ ఉద్దేశం

#16. మంత్రంణకుని విస్తృత అనుభవం, నైపుణ్యాలు మంత్రణార్థి సమస్యను సులభంగా పరిష్కరిస్తామనే ప్రాతిపదికపై నిర్మించబడ్డ మంత్రణo

#17. హెర్బర్ట్ సోపానాలలో చివరి సోపానం

#18. మంత్రణ ప్రక్రియలో మొదటిచర్య

#19. శ్రేష్ఠ గ్రహణ మంత్రణం ను ప్రతిపాదించినది

#20. హెర్బర్ట్ సోపానాలలో "పునర్విమర్శ" యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం

#21. మత్తుపదార్ధాలను సేవనానికి అలవాటుపడిన విద్యార్థికి తన సమస్యను విశ్లేషించుకుని, తానే పరిష్కరించుకునే విధంగా సహాయాన్ని, ప్రోత్సాహాన్ని అందించే మంత్రణ విధానం

#22. వ్యక్తితననితాను, తన ప్రపంచాన్ని అర్ధం చేసుకోవడానికి తోడ్పడే చర్యయే

#23. సహభాగి అభ్యసనకు అన్వయించడానికి సరిపోని కృత్యం

#24. అసమ సమూహాల తరగతి గదుల అభ్యసన నిర్వహణలో ఉపయోగించు పద్దతి

#25. దీనిని సహయార్థి కేంద్రిత మంత్రణం అంటారు

#26. క్రిందివానిలో కౌన్సిలింగ్ సాధనం కానిది

#27. మార్గదర్శనం గురించి తప్పు ప్రవచనం

#28. విద్యార్థులందరికి సమాన అవకాశాలు కల్పించడం మరియు వారి అనుభవాలను పంచుకొనే విధంగా సహాయం అందించడం జరిగే నాయకత్వం

#29. ష్రా మంత్రణ ప్రక్రియలో చివరి సోపానం

#30. నిర్దేశిత నాయకత్వాన్ని దీనితో పోల్చవచ్చు

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *