AP TET DSC 2021 PSYCHOLOGY (పియాజె, కోల్ బర్గ్, చామ్ స్కీ, ఎరిక్ సన్, కార్ల్ రోజర్స్ సిద్దాంతాలు) TEST౼ 121

Spread the love

AP TET DSC 2021 PSYCHOLOGY (పియాజె, కోల్ బర్గ్, చామ్ స్కీ, ఎరిక్ సన్, కార్ల్ రోజర్స్ సిద్దాంతాలు) TEST౼ 121

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. సాంశీకరణంలో శిశువు పరిసరాలను తనకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటే కాని ఈ సందర్భంలో శిశువు పరిసరాలకు తగ్గట్టుగా తాను మారుతాడు?

#2. శిశువు కొత్త పరిస్థితులను అర్ధం చేసుకొని విషయాలను అవగాహన చేసుకోవడం అనే భావనగా దీనిని పిలుస్తారు?

#3. ప్రాథమిక వృత్తాకార స్పందనలు, ద్వితీయ వృత్తాకార స్పందనలు అనే పదజాలం మనకు పియాజే ప్రకారం ఏ దశలో కనిస్తాయి?

#4. ఒక నెలలోపు వయస్సు ఉన్న చిన్న శిశువు అసంకల్పితంగా తన పెదవుల దగ్గర వ్రేలును పెట్టినప్పుడు ఆ వ్రేలును పెట్టినప్పుడు ఆ వ్రేలును చూషణం చేసే ప్రయత్నం చేస్తే పియాజే ప్రకారం ఆ శిశువు ఏ ఉపస్థాయిలో ఉన్నట్లు?

#5. క్రిందివానిలో రచయితలు వారు వ్రాసిన పుస్తకాల ఆధారంగా సరికాని జత?

#6. ఆవును చూసి Cow అను నేర్చుకున్న విద్యార్థి ఎద్దును చూసి కూడా Cow అని పిలవడంలో మరియు కాకిని చూసిన తర్వాత కోయిలను చూసి కూడా కాకి అని పిలవడంలో దాగి ఉన్న భావన పియాజే ప్రకారం?

#7. అప్పుడే పుట్టిన శిశువులో కన్పించని స్కిమాటా?

#8. క్రిందివానిలో అత్యంత విశ్లేషణాత్మకమైన, మానసిక పరిణితిగా దీనిని చెప్పవచ్చు

#9. భవాని ఎల్లప్పుడూ బస్సులో టికెట్ తీసుకోకుండా ప్రయాణించరాదు అది చాలా తప్పు, అలాగే చెట్లను నరికివేయరాదు లాంటి అంశాలు తన మిత్రులతో చెప్తూ ఉంటే ఆమె కోల్ బర్గ్ ప్రకారం ఏ దశ ?

#10. వ్యక్తిలో నైతిక వికాసం బాగా అభివృద్ధి చెందే కొద్ది ఈ స్వభావంలో మార్పు జరుగుతుంది?

#11. ఈ దశలోని విద్యార్థి ఇతరుల విమర్శల నుండి తప్పించుకోవడం అనే విషయాన్ని ప్రక్కన పెట్టి తన ఆత్మనిందను తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు?

#12. పియాజే ప్రకారం ఈ దశలోని పిల్లలు 'కార్యకారక సంబంధాన్ని ఏర్పర్చుకుంటారు?

#13. చామ్ స్కీ భాషార్జన చేసే యంత్రాలుగా పిల్లల్లో ఏ అవయవాన్ని పోల్చాడు?

#14. ప్రపంచ విఖ్యాత భాషా శాస్త్రవేత్త చామ్ స్కీ భారతదేశంలో గల ఏ వ్యాకరణవేత్త యొక్క సేవలను కొనియాడాడు?

#15. కార్ల్ రోజర్స్ కి సంబంధించిన గ్రంథం?

#16. కార్ట్ రోజర్స్ ప్రకారం 'ఆత్మ' కు సంబంధించి సరైన భావన కానిది?

#17. నోమ్ చామ్ స్కీ భాషా వికాస సిద్దాంతానికి సంబంధించి సరికానిది?

#18. రాబర్ట్ జేమ్స్ హావిగ్ హారస్ట్ ప్రకారం ఏ దశలో ఒక వ్యక్తి ఉద్యోగం సంపాదించి పెళ్లి చేసుకొని స్థిరపడాలనుకుంటాడు

#19. ఎరిక్ ఎరిక్ సన్ సాంఘిక వికాస దశలలో 'విశ్వసనీయత' అనే సద్గుణాన్ని శిశువు ఏ దశలో పొందుతాడు

#20. 'చొరవ౼అపరాధం" అనే లక్షణాన్ని ఈ దశలో మనం చూడవచ్చు

#21. సహజ సామర్ధ్య పరీక్ష ద్వారా మాపనము చేయునది

#22. క్రిందివానిలో అత్యంత ప్రభావంతమైనది..

#23. ప్రజ్ఞా పరీక్షలకు చెందిన ఒక నిష్పాదన పరీక్ష....

#24. పియాజే సంజ్ఞానాత్మక వికాస సిద్దాంతములోని ఇంద్రియ చాలక దశలో పరిశీలింపబడే భావన లేదా లక్షణం...

#25. సాధారణంగా అభ్యసన మదింపు జరుపు బోధనా స్థాయి

#26. కౌమారులను వర్తించనిది...

#27. జాతీయ పాఠ్యప్రణాళిక చట్రం 2005 ప్రకారం బోధన దీనికి ఉద్దేశించినది

#28. ఫలిత నియమమును ప్రతిపాదించినవారు...

#29. క్రిందివానిలో ప్రాజెక్టు పద్దతి ముఖ్య ఉద్దేశ్యం కానిది

#30. తన వృత్తియందు సంతృప్తినొందని ఒక వ్యక్తికి దిగువ నీయబడిన మార్గదర్శకత్వం అవసరం

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *