AP TET DSC 2021 TRIMETHODS (మూల్యాంకనం౼విద్యా ప్రమాణాలు) TEST౼ 48

Spread the love

AP TET DSC 2021 TRIMETHODS (మూల్యాంకనం౼విద్యా ప్రమాణాలు) TEST౼ 48

Exam రాసే వారికి గమనిక :-
1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. సమాధానాన్ని సరఫరా చేయు రకపు ప్రశ్న

#2. "(౼9)×(౼3)=27 ను సంఖ్యారేఖ పై చూపుము" ౼ దీని ద్వారా పరీక్షించ గల విద్యాప్రమాణము

#3. "19, 24, 32, 64, 9, ౼8, ౼4, 0 లను ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి" ఈ ప్రశ్న ద్వారా పరీక్షించగల విద్యా ప్రమాణము

#4. "45,342 అను సంఖ్యను విస్తరణ రూపములో రాయండి" దీని ద్వారా పరీక్షించగల విద్యా ప్రమాణము

#5. ఒక విద్యార్థి లేదా తరగతి మొత్తం యొక్క అభ్యసన నందలి నిర్దిష్టమైన బలాలు, బలహీనతలు తెలుసుకొనుటకు వీలు కల్పించే మూల్యాంకనం

#6. టయలిన్ : పిండి పదార్ధాలు :: ? : విటమిన్స్ ౼ ఇది ఈ రకపు ప్రశ్న

#7. కిరణజన్య సంయోగక్రియ బోధనాంతరము "కీరణజన్య సంయోగక్రియను నిర్వచించండి" అనే ప్రశ్నను విద్యార్థికి వేసిన అవి

#8. సాధనా పరీక్ష నందు "గణన సూచి" దీనిని సూచిస్తుంది

#9. "ప్రశ్నల నిధి ఆవశ్యకతను భావించిన కమీషన్"

#10. మన రాష్ట్రంలో ఏ కార్యక్రమంలో భాగంగా పిల్లల అర్హతలు, సామర్ధ్యాలు, సమాజ అభ్యసన వాతావరణంలో బోధన అనేవి విస్తృత ప్రచారంలోకి వచ్చాయి

#11. "పక్షులు/జంతువులు ఆహారపు అలవాట్లు" పరిశీలించి నమోదు చేయుటకు తోడ్పడు బోధనా పద్దతి

#12. వ్యాసరూప పరీక్షలలోని లోపాలను తొలగించి, వాటిలో నున్న ఆత్మాశ్రయత / వ్యక్తి నిష్ఠతను తొలగించి విషయ నిష్ఠతకు ప్రధాన పీఠం వేసే పరీక్షలువ్యాసరూప పరీక్షలలోని లోపాలను తొలగించి, వాటిలో నున్న ఆత్మాశ్రయత / వ్యక్తి నిష్ఠతను తొలగించి విషయ నిష్ఠతకు ప్రధాన పీఠం వేసే పరీక్షలు

#13. "గణితాచార్యుడు నేడు కనుక్కొన్న విషయాలు, మిగిలిన వారు రేపు కనుక్కొంటారు" ?

#14. ఈ క్రింది వానిలో "లక్ష్యాత్మక పరీక్ష" కు సంబంధించి సరికానిది ?

#15. విద్యార్థుల ప్రజ్ఞా పాటవాలను తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడేవి?

#16. బోధనా సమయంలో పరిపుష్టిని అందించేది ?

#17. దక్షిణ భారతదేశ స్థాయి వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనను నిర్వహించేవారు ?

#18. "ఉపాధ్యాయుడు నిర్దారిత సమయంలో పాఠ్యఅంశాలన్నింటిని పూర్తి చేయాలి" అని అంశాన్ని విద్యాహక్కు చట్టం౼2009 లోని ఈ సెక్షన్ తెలియజేస్తుంది ?

#19. సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుని ఇది ఒక ప్రాథమిక వనరు

#20. సాంఘికశాస్త్ర నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనంలో ఈ అంశము ఆధారంగా విద్యార్థి యొక్క భాగస్వామ్యము ప్రతిస్పందనలను మాపనం చేయడం జరుగుతుంది

#21. "ప్రణాళిక తయారీ, పరిశోధన, రూపకల్పన చేయుట" అను అనుబంధ క్రియాత్మక పదాలు, జ్ఞానాత్మక ప్రక్రియలు ఈ వర్గానికి చెందినవి

#22. ఆర్.టి.ఇ౼2009 చట్టంలోని ఈ అధ్యాయము, ఈ సెక్షన్ బడి యాజమాన్య సంఘం ఏర్పాటు, దాని విధుల గురించి పేర్కొనబడినది

#23. "డ్రాఫ్ట్ మరియు చెక్ కు మధ్య గల తేడా ఏమిటి ?" అను ప్రశ్న ఈ విద్యా ప్రమాణం సాధించుటకు ఉద్దేశింపబడింది ?

#24. "ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యాలయం ఎచ్చట కలదు ? ఎ)జెనీవా బి)పారిస్ సి)న్యూయార్క్ డి)వాషింగ్టన్ ఈ ప్రశ్న లక్ష్యాత్మక ప్రశ్నలలో ఈ రకానికి చెందినది ?

#25. సమాచార పట్టికలు పూర్తి చేయుట, గోడ పత్రికలో సాంఘికంశాలు పొందుపరచడం, పటాలు గీయడం వంటి కృత్యాలు ఈ అంశం యొక్క ప్రతిస్పందనలు

#26. అశోకుడు.... మతాన్ని స్వీకరించాడు. ఇది ఈ ప్రశ్న రూపం

#27. వేటిని "స్వేచ్ఛాయుత ప్రతిస్పందన ప్రశ్నలు" అంటారు ?

#28. విజ్ఞాన, సాంఘిక శాస్త్రాలలో ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను ఇచ్చే లక్ష్యం ?

#29. 1, 2 తరగతులలో ఎక్కువగా ఏ పరీక్షకు ప్రాధాన్యతనివ్వాలి

#30. ప్రస్తుత పరిసరాల విజ్ఞానం పుస్తకాల్లో యూనిట్ చివర మూల్యాంకనం భాగం యొక్క శీర్షిక

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *