AP TET DSC PSYCHOLOGY 30 BITS 30 MARKS GRAND TEST -1 PAPER-1 SGT PAPER-2 SA LP

Spread the love

AP TET DSC PSYCHOLOGY 30 BITS 30 MARKS GRAND TEST -1 PAPER-1 SGT PAPER-2 SA LP

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది.

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. శిశువికాసంను గురించి అభ్యసించిన ఉపాధ్యాయ విద్యార్ధి ఉపాధ్యాయవృత్తిని చేపట్టిన తరవాత పాఠశాలలోని విద్యార్థుల వికాసంలోని అభివృద్ధిని సమస్యలను గుర్తించగలగడం వికాసంలోని ఏ నియమాన్ని సూచించును?

#2. ప్రతిరోజు స్నానం చేయకపోతే కొడతాను అనే నాన్న మాటలకు భయపడి ప్రతిరోజు స్నానం చేసే సునీల్ కోల్బర్గ్ నైతిక వికాసంలో ఈ క్రింది ఏ దశకు చెందుతాడు ?

#3. ఈ క్రింది వానిలో భిన్నమైనది?

#4. ఫలదీకరణ సమయంలో ఏర్పడిన సంయుక్త బీజంలో ఎ. 23 క్రోమోజోములు తల్లి నుండి సంక్రమిస్తాయి. బి. 28 క్రోమోజోములు తండ్రి నుండి సంక్రమిస్తాయి సరియైన సమాధానం గుర్తించండి.

#5. ఈ క్రింది వానిలో సరైన క్రమంను గుర్తించండి.

#6. వయస్సు పెరిగే కొలదీ పిల్లలలో పదజాలం పెరుగుతూ ఉంటుంది అని తెలిపినది ?

#7. వైఖరి విషయంలో సరియైన ప్రవచనము .........

#8. ప్రజ్ఞాపరీక్షలకు సంబంధించిన ఒక నిష్పాదన పరీక్ష.

#9. ఈ సమూహంలో సభ్యులు ఒకరికొకరు దూరంగా వుంటూ,ఎప్పుడూ కలుసుకోకపోయినా వారి ఆలోచనలు, విలువలు ఒకేలా వుంటాయి

#10. ప్రయోగ పద్ధతిలో ఒకే సమూహంపై ఒకసారి స్వతంత్ర చరాలను ప్రవేశపెట్టి మరోసారి స్వతంత్ర చరాల ప్రభావం లేకుండా చేసి ఫలితాలలో తేడాను తెలుసుకున్నట్లయితే ఆ నమూనా ఏ రకమైనది?

#11. అభిషేక్ అను విద్యార్థి పాఠశాలలోని స్నేహితుల యొక్క ఆకర్షణ ఉన్నప్పటికీ ఉపాధ్యాయుడు నచ్చకపోవడం వలన చదువును కొనసాగించడమా లేక మానివేయడమా నిర్ణయించుకోలేకపోవుచున్నాడు. ఆ విద్యార్థి ఎదుర్కొనేసంఘర్షణ.

#12. గార్డినర్ ప్రకారం సరియైన వానిని ఈ క్రింది వానిలో గుర్తించండి

#13. మేకను గురించిన వర్ణనను విని తరువాత దారిలో కనబడిననల్లకుక్కను కూడా మేక అని భావించిన విద్యార్థిలో పియాజే సంజ్ఞానాత్మక వికాస సిద్ధాంతం ప్రకారం కల్గిన భావనను ఈ క్రింది వానిలో గుర్తించండి

#14. ఏనుగు కాళ్ళను చూసి మూర్తిమత్వాన్ని వర్ణించలేము ప్రవచనం మూర్తిమత్వం యొక్క ఏ లక్షణాన్ని సమర్ధిస్తుంది.

#15. ఏ గ్రంథి యొక్క స్రావకం అమితంగా ఉంటే పోరాటం లేదా పలాయనం చిత్తగించడం జరుగుతుంది?

#16. పిల్లలు ప్రణాళికలు ఏర్పరచుకోవటం, కృత్యాలు చేపట్టడం లాంటి వికాసకృత్యాలు చొరవ - అపరాధం దశ ఫలితంగా జరుగుతాయి అని పేర్కొన్న వారిని ఈ క్రింది వానిలో గుర్తించండి?

#17. ఒక ప్రాధమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు తను బోధించే పాఠ్యాంశాన్ని విద్యార్ధుల శక్తి సామర్ధ్యాలకు, అవసరాలకు, అభిరుచులకు అనుగుణంగా బోధించాడు. అతడు అనుసరించిన అభ్యసన నియమము ?

#18. సాంస్కృతిక అభ్యసన సిద్ధాంతము నందు అధిక జ్ఞానం గల వ్యక్తి అనగా ?

#19. ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఆకుకూరలు, గ్రుడ్లు, పాలు, పండ్లతో కూడిన చిత్రాలను నమూనాలను పట్టుకొని విద్యార్థులతో తరగతిలో చర్చిస్తున్నాడు. విద్యార్ధులు ఆయా విషయాలను తమ పూర్వజ్ఞానంతో అనుసంధానించుకొని అవగాహన చేసుకొన్నారు. ఈ విషయాన్ని వివరించడానికి సరియైన ఉపగమం.

#20. అంతర్గత ప్రేరణను సూచించేది

#21. వయస్సుకు తగిన తరగతిలో విద్యార్థులను చేర్చుకోవాలి అని తెలిపే విద్యాహక్కుచట్టంలోని సెక్షన్ ?

#22. వర్షన్ అనే బాలుడు కో్హ్స్ బ్లాక్ డిజైన్ అనే ప్రజ్ఞాపరీక్షలో నమూనాలను చక్కగా అమర్చిన యెడల అది ఈ క్రింది ఏ రంగాన్ని సూచించును ?

#23. శాస్త్రీయ నిబంధనా సిద్ధాంతము ఈ క్రింది ఏ సూత్రాన్ని గురించి వివరించదు?

#24. బండూర పరిశీలన అభ్యసనం ఈ క్రింది ఏ అంశాన్ని తెలియపరచును. ?

#25. ఈ క్రింది వాటిలో సరి అయిన ప్రవచనం ?

#26. ఎన్.సి.ఎఫ్ 2005 లో నాల్గవ అధ్యాయం దీని గురించి తెలుపుతుంది.

#27. Information Technology ప్రక్రియకు సంబంధించినది?

#28. క్రింది వానిలో వ్యక్తిగత అభ్యసనానికి ఉదాహరణగా చెప్పదగిన దానిని గుర్తించండి.

#29. వెండి గొలుసు వెయ్యడమే గాని తియ్యలేము - పొడుపు విడుపు

#30. ద్రుత ప్రకృతికాలు కాని వాటిని ....... అంటారు.

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి ⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP

RAMRAMESH PRODUCTIONS INSTAGRAM ID FOLLOW ⬇️

CLICK HRERE TO FOLLOW INSTAGRAM

CEO-RAMRAMESH PRODUCTIONS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *