TS TET PAPER-1 SGT MODEL PAPER-2024 | TS TET 150 BITS 150 MARKS GRAND TEST 2024 | TS TET PAPER-2 SA MODEL PAPER-2024 | TS TET DSC 2024 GRAND TEST-4

Spread the love

TS TET PAPER-1 SGT MODEL PAPER-2024 | TS TET 150 BITS 150 MARKS GRAND TEST 2024 | TS TET PAPER-2 SA MODEL PAPER-2024 | TS TET DSC 2024 GRAND TEST-4

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది.

Results

-
Spread the love

ALL THE BEST…

Spread the love

IMPROVE UR SCOURE

HD Quiz powered by harmonic design

#1. భాషా వికాసంలో మూడవ దశ

#2. ఈ పద్ధతిలో పరిశీలించేవాడు, పరిశీలింపబడేవాడు ఒక్కడే

#3. ఫలదీకరణం చెందిన మానవుల అండంలో ఉండే క్రోమోజోముల సంఖ్య

#4. పియాజే సంజ్ఞానాత్మక వికాస సిద్ధాంతములో అంతర్బుద్ధి దశలోని పరిమితి

#5. కోల్ బర్గ్ ప్రకారం, శిక్షను తప్పించుకోవటానికి విధేయత పాటించే దశ

#6. కింది వానిలో శారీరక అవసరం

#7. కిందివానిలో భావావేశరంగానికి చెందినది

#8. ఒక విద్యార్థిని రెండు వందల నాలుగు సంఖ్యను రాయమనగా, అతను దాన్ని 2004గా రాసాడు. అతనిలోని అభ్యసన వైకల్యం

#9. మానసిక వయస్సు భావనను ప్రవేశపెట్టినవారు

#10. స్కిన్నర్ ప్రతిపాదించిన పునర్బలన రకాల్లో ఒకటి

#11. “బాల్యదశలో మొదలయ్యే 'వ్యక్తిగత భాషణం', వ్యక్తి పెద్దవాడయ్యేనాటికి అనుభవాలు, మానసిక ప్రక్రియలవల్ల ‘అంతర్ భాషణం’గా మారుతుంది” అని తెల్పినవారు

#12. బ్రూనర్ ప్రకారం, బోధనోపకరణాలను, నమూనాలను, మ్యాప్ లను ఉపయోగించే పద్దతి

#13. సంస్కృత భాషను నేర్చుకున్న వ్యక్తి కంప్యూటర్ నేర్చుకోదలచాడు. ఇక్కడ అభ్యసన బదలాయింపు రకం

#14. పునరభ్యసన పద్ధతికి మరోపేరు

#15. అభ్యసనంపై తన ప్రయోగాలకు పజిల్ బాక్స్ తయారుచేసిన మనోవైజ్ఞానికవేత్త

#16. The work of digestive glands' గ్రంథ రచయిత |

#17. మానసిక ఆత్మభావనకు చెందినది.

#18. కింది వానిలో మిశ్రమ గ్రంథి

#19. “పాఠశాల యాజమాన్య సంఘం” పరిధిలో లేనిది

#20. NCF-2005లో 2వ అధ్యాయం దీని గురించి చర్చిస్తుంది.

#21. బాలల హక్కులలో 'ఆడుకునే హక్కు' దీనిలో భాగం

#22. అనిర్దేశక మంత్రణంను ప్రవేశపెట్టినవారు

#23. “తరగతి గదిలోని విద్యార్థులు అందరూ తాను ఇచ్చిన ఆదేశాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి" అని చెప్పే ఉపాధ్యాయుని నాయకత్వ శైలి

#24. 'చెడు అలవాట్లకు బానిస అయిన కొడుకు తన మాట వినకపోవటంతో ఒక తండ్రి చిన్నపిల్లవాడిలా ఏడవటం' దీనికి ఉదాహరణ

#25. లతకు హోంవర్క్ చెయ్యాలని లేదు అలాగని ఉపాధ్యాయునితో తిట్లు తినాలని లేదు. లత సంఘర్షణ

#26. ‘విద్యార్థుల సాధనపై డిజిటల్ తరగతుల ప్రభావం' అనే అంశంపై ఉపాధ్యాయుడు ప్రయోగం నిర్వహించదలిచాడు, ఇక్కడ విద్యార్థుల సాధన

#27. పిల్లలు సహకార క్రీడలో పాల్గొనే వయస్సు

#28. ఈ క్రింది వారిలో పునర్బలన నియమంతో సంబంధం కలిగినది ఎవరు ?

#29. ఎథెటోసిస్ దీనికి చెందినది

#30. ఒక సంవత్సరంలోపు పిల్లల అవసరాలను తల్లి తండ్రులు గానీ, ఇతరులుగానీ సంతృప్తి పరచనప్పుడు వారు ఎదుర్కొనే సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి

#31. ఎల్లమ్మ, పోచమ్మ, అక్కమ్మ, సారంగధర చరిత్ర కథలను రమ్యంగా గానం చేయువారు.

#32. ప్రాచీన తెలుగు కవిత్వంలో కవితాత్మక భావ పరిణామం అను ఆంశంపై పరిశోధన గ్రంథం వ్రాసి డాక్టరేట్ పొందినవారు

#33. "ఎవరూ పట్టించుకోని దుఃఖం” అనే అర్థం వచ్చే జాతీయం

#34. “ఆరు నెలలు సహవాసం చేస్తే వాళ్ళు వీళ్ళవుతారట” అనేది

#35. క్రింది పాఠ్యాంశాలను - రచయితలను జతపరచండి ?

#36. బుద్ధిహీనుడు - అను సమాసమునకు విగ్రహవాక్యం

#37. 'కంఠీరవం' అను పదానికి వ్యుత్పత్తి

#38. తెల్ల, తెల్లవారకముందే పల్లెల్లో తిరుగుతూ భిక్షాటనలో జీవనం గడుపువారు.

#39. పల్లెటూళ్ళలో బాల బాలికలే గాక పెద్దలు గూడా మక్కువ చూపించే ఆట

#40. ‘ఆ ఏనుగు నడిచే కొండా! అన్నట్టు ఉంది' - ఈ వాక్యంలోని అలంకారం

#41. స్వాతంత్ర్యానంతరం తెలంగాణా తొలితరం కథలకు దిక్సూచిగా నిలిచిన వ్యక్తి

#42. సువర్ణాధ్యాయం " అను పదంలోని సంధి

#43. 'కార్యము' అను పదానికి వికృతి

#44. ఒక నల్లరాతిలో భయంకర సింహాల తలలు చెక్కినావు. అనే వాక్యంలో ఏమేమి ఉన్నాయి ?

#45. క్రియల నుంచే భాష పుట్టిందని సమర్థించే భాషోత్పత్తి వాదం

#46. విద్యార్థులకు అభ్యసనంలో తలెత్తే సందేహాల నివృత్తికి, అభ్యసనం ఆకర్షణీయంగా మారడానికి ఉపకరించేవి.

#47. ఆధునిక విద్యావేత్తల ప్రకారం విద్యార్థులకు పఠనం మేలయిన పద్ధతి

#48. విద్యార్థుల సంపూర్ణ మూర్తిమత్వాన్ని అభివృద్ధి చేసేది

#49. పద్యాన్ని మొత్తంగా తీసుకొని బోధించే పద్ధతి

#50. బోధనా లక్ష్యాలకు కేటాయించిన మార్కులు, మార్కుల శాతాలను సూచించు పట్టిక

#51. The teacher said to me, "What is the one thing you can do now?" The correct reported speech for the above sentence is

#52. She practised ........ with a pitcher on her head Choose the appropriate verb of fill in the blank.

#53. They pretended to be very busy, though they had nothing to work. Choose the correct noun form of the underlined word.

#54. The ship ......... after sounding a loud horn. Choose the correct phrasal verb

#55. Identify the co-ordinate conjuction among the following words.

#56. You don't know much about my aunt, The correct question tag for the above sentence is ;

#57. The simple sentence among the four is;

#58. I hope you'll do the exam excellently. The above underlined word is an;

#59. Work hard. You'll get success. Choose the correct conditional clause to combine the above sentences.

#60. Personal or informal letters include;

#61. The sentence without a non-finite clause among the four is;

#62. They were waiting for their teacher to come to the class. Identify the auxiliary verb in the above sentence.

#63. Choose the sentence with the correct tense.

#64. The grammatically correct sentence among the four is

#65. Tejaswini lent me ......... interesting book.

#66. Identify the wrong irregular verb form among the following pairs of words.

#67. When he heard the music of the song, started to dance. he 'When', in the above sentence denotes :

#68. The grammatically incorrect sentence among the four is

#69. The culprit "gave the slip" to the police and ran away. The underlined idiom 'gave the slip' means.

#70. My situation is similar ........ yours. Choose the correct preposition that fits that context.

#71. Read the passage given below and choose the correct answers to the questions that follow : Modern society ignores the individual. It only takes accout of human beings. The confusion of the concepts of individual and of human beings has led industrial civilization to a fundamental error, standardization of man. If we were all identical, we could be reared and made to live and work in great herds like cattle. But each one has his own personality. He cannot be treated like a symbol. Children should not be placed, at a very early age, in schools where they are educated wholesale. As is well known, most great men have been brought up in comparative solitude, or have refused to enter the mould of the school. 72. The modern society ignores the individual becasue.

#72. The modern civilization is called industrial civilization because

#73. The writer wants to say that

#74. He wanted to marry a woman doctor "who had plenty of money". The underlined part of the sentence belongs to;

#75. English became the language of Government, Education and advancement and also the intellectual elite with the recommendation of ;

#76. English language contains words from many other languages. We call this nature of English:

#77. These sounds begin with one vowel and end with another vowel.

#78. The concept which divides teaching into a set of sub-skills, so that they can be practised individually before one integrates them into the comprehensive major skill of teaching.

#79. What approach the following procedure is connected with ? • warm up • introduction of new grammatical items • reading the text • communicative practise • practise

#80. The objective that signifies the ability to recognise the beauty in the use of words, rhythm, ideas and figures of speech.

#81. కింది వాక్యములలో సత్యమగు వాక్యమును గుర్తించుము.

#82. 632, 189,457 సంఖ్యలో పది మిలియన్ల స్థానంలో గల అంకె

#83. కింది వానిలో సరికానిది

#84. 7634 సంఖ్యలో 6 యొక్క స్థానవిలువ, ముఖవిలువల మొత్తము

#85. ఐదు అంకెల అతిపెద్ద సంఖ్యకు, మూడంకెల అతిచిన్న సంఖ్యకు గల భేదము

#86. రాము ఒక మొబైల్ఫోనును రూ.3,300లకు కొని, దానిని రూ.700లతో రిపేర్ చేయించి, రూ.3,000లకు అమ్మెను. అయిన అతనికి వచ్చిన నష్టశాతము

#87. ఒక చతురస్రమును నిర్మించుటకు కావలసిన స్వతంత్ర కొలతల సంఖ్య

#88. 9y+5=15y-1 అయిన, 'y' విలువ

#89. (x²)³ =

#90. ఒక త్రిభుజములోని మూడు కోణాలు 1:4:5 నిష్పత్తిలో నున్న ఆ కోణాలు

#91. 0.00345 యొక్క ప్రామాణిక రూపము

#92. 3 సెం.మీ × 3సెం.మీ. × 3సెం.మీ. కొలతలు గల రెండు ఘనములను ప్రక్కప్రక్కన పేర్చగా ఏర్పడిన దీర్ఘఘనాకారపు పొడవు, వెడల్పు, ఎత్తులు వరుసగా

#93. క్రింది వానిలో రామానుజన్ సంఖ్య

#94. కనీసం మూడు సౌష్టవరేఖలు లేని పటము

#95. ఒక పాఠశాలలో 25 గదులు కలవు. ప్రతి గదిలో 12 బెంచీలు కలవు. ప్రతి బెంచీపై గరిష్ఠంగా ముగ్గురు విద్యార్థులు కూర్చుంటారు. అయిన ఆ పాఠశాలలోని బెంచీలపై గరిష్టంగా కూర్చొనగల విద్యార్థుల సంఖ్య

#96. ఏకాంతరకోణాల జతలు సమానమైతే ఆ రేఖలు

#97. 27 ను 3 భూమిగా గల ఘాతరూపంలో వ్యక్తపరచగా

#98. ప్రతి భుజము 6 సెం.మీ.గా గల రెండు ఘనములను జతచేయగా కొత్తగా ఏర్పడిన దీర్ఘఘనము సంపూర్ణతల వైశాల్యము (చ. సెం.మీ.లలో)

#99. ఒక నీళ్ళటాంకును నింపడానికి 6 కుండల నీరు లేదా 96 జగ్గుల నీరు అవసరమవుతాయి. అయిన ఒక కుండను నింపడానికి ఎన్ని జగ్గుల నీరు అవసరం.

#100. 11 1/5 , 11 1/3 , 11 1/7 , మరియు 11 1/9లలో పెద్దసంఖ్య.

#101. రెండు పూరక కోణాల భేదము 42° అయిన వానిలో పెద్దకోణము

#102. "విద్యార్థి కారణాంకములు కనుగొనుటలో మౌఖిక గణనలను వేగంగాను, ఖచ్చితంగానూ చేయును" - ఈ వాక్యం సూచించు లక్ష్యం

#103. ఒక సమస్యను, సమస్యలో ఏమి కనుక్కోవాలి? ఏమిచ్చారు? ఎలా కనుక్కోవాలి? అను వివిధ సోపానాలుగా విభజించి పరిష్కరించే పద్ధతి.....

#104. ‘గోళము’ అను పాఠమును బోధించుటకై పూర్వ జ్ఞానముగా విద్యార్థిని 'వృత్తము'ను గూర్చి అడుగుట - ఈ క్రింది హెర్బార్టు పాఠ్యపథక సోపానాన్ని సూచిస్తుంది.

#105. తెలంగాణలో సెకండరీ స్థాయిలోని ప్రస్తుత గణిత విద్యా ప్రణాళిక ఈ పద్ధతి ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

#106. “విద్యార్థి గ్రాఫ్లను, 2-D పటాలు, 3-D పటాలను చదువుతాడు, విశదీకరిస్తాడు” అనేది ఈ క్రింది విద్యా ప్రమాణమును సూచిస్తుంది.

#107. నీ తరగతిగదిలో ఏకాకిగా ఉండే విద్యార్థిని గుర్తించుటకు అనువైన మూల్యాంకనా సాధనం

#108. భారత రాజ్యాంగాన్ని రాజ్యాంగ పరిషత్ ఆమోదం తెలిపిన తేది

#109. రుద్రమదేవిని 'రుద్రదేవమహారాజు' గా పిలిచిన వారు ఎవరు?

#110. క్రింది వాటిలో మధ్యధరా సముద్రం చుట్టూ ఉన్న దేశాలను గుర్తించండి ?

#111. తరగిపోని శక్తి వనరుల ప్రయోజనాలు A) ధర ఎక్కువ B) కాలుష్య రహితాలు C) కాలుష్య కారకాలు D) ఎప్పటికీ లభిస్తాయి క్రింది వాటిలో సరియైన సమాదానం

#112. క్రింది వాటిలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని రాజగోండ్లు నిర్వహించే నృత్యం ?

#113. ఐక్యరాజ్యసమితి శతాబ్ద వృక్షంగా ప్రకటించిన వృక్షం

#114. అంతర్జాతీయ దినరేఖను ఇలా కూడా పిలుస్తారు

#115. అక్బర్ నామాను రచించిన వారు ఎవరు ?

#116. విద్యుత్ జనరేటర్ను కనుగొన్నవారు

#117. సూర్యకాంతి సముద్రంలో రమారమి ఈ లోతు వరకు ప్రయాణిస్తుంది

#118. ఒక వస్తువు యొక్క నీడ ఏర్పడేందుకు కావలసినవి.

#119. ప్రభుత్వ పరంగా రాష్ట్రంలో ఒక బిల్లు చట్టం కావాలంటే చివరిగా వీరి ఆమోదం పొందాలి.

#120. ఈ చెట్ల కలపను పేపరు మిల్లులలో సాధారణంగా ముడి పదార్థంగా వాడతారు

#121. 'తన్యతాబలం'కి సరైన వాక్యంని ఎన్నుకోండి

#122. ద్విలింగ పుష్పాలు కలిగిన మొక్కలు

#123. మౌర్యుల కాలంలో ప్రామాణిక నాణెం మరియు వాటి తయారీలో ఉపయోగించిన లోహం

#124. మానవ దేహములో అధిక శాతంలో గల మూలకం

#125. పొగాకులో ముసాయిక్ వ్యాధికి కారణమగు సూక్ష్మ జీవులు మరియు వ్యాధి వ్యాపించే విధానం

#126. ఉత్తర భారతదేశంలో మే-జూన్ నెలల మధ్య పడమర నుంచి తూర్పుకు వీచే వేడి, పొడి పవనాలను ఇలా అంటారు.

#127. స్వచ్ఛమైన నీరు

#128. రుచి కణికలు వీటిపై ఉండవు |

#129. అంతర్వేదుల ప్రాంతం అనేది

#130. జలచక్రంలో అంతరాయం వీటికి దారితీస్తుంది.

#131. రక్తం గడ్డ కట్టకపోవడం, అధిక రక్తస్రావం ఈ విటమిను లోపాన్ని సూచిస్తుంది

#132. క్రింది వానిలో సిద్ధాంత పరిజ్ఞానము కానిది........

#133. "పోషణ" యూనిట్ను బోధించుటకు ముందు ఈ విషయాన్ని బోధించే ఉపాధ్యాయునితో చర్చించిన తర్వాత యూనిట్ పథకాన్ని తయారు చేయడం మంచిది.......

#134. 7వ తరగతిలో ఎరుపు లిట్మసన్ను నీలిరంగులోకి, నీలి లిట్మస్ ను ఎరుపు రంగులోకి మార్చే పదార్థాల నిరూపణ జాబితా తయారీకి ఉపాధ్యాయుడు అనుసరించాల్సిన ఉ త్తమ బోధనా పద్ధతులు......

#135. నీవు విద్యార్థులను "స్థానికుల లబ్ధికోసం వారి ఇరుగు పొరుగు వారితో ఆరోగ్య శిబిరము నిర్వహించి దానికి సంబంధించి ఒక రిపోర్టు తయారు చేయ”మని అడిగిన అది కింది విద్యాప్రణాళికా నిర్మాణసూత్రమునకు సంబంధించినది.

#136. మొక్కలకు, జంతువులకు మధ్య గల పరస్పర ఆధారాన్ని విద్యార్థులకు చూపడానికి, వారికి అవగాహన కల్పించడా నికి నీవు ఎన్నుకోగల ఉత్తమ బోధనోపకరణము......

#137. ఈ క్రింది బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్న నిర్మాణములో కల లోపము ఏమిటి ? "నీటి యొక్క మరుగు ఉష్ణోగ్రత ....

#138. వ్యక్తి యొక్క వాస్తవిక మరియు ఆదర్శ ఆత్మభావనలను మాపనం చేయడానికి ఉపయోగించే సాధనం

#139. నింబధన సహిత, నిబంధన రహిత ప్రతిచర్యలు దీని ఆధీనంలో జరుగుతాయి.

#140. హార్మోనియం వాయించటం నేర్చుకున్న వ్యక్తి పియానో వాయించటం నేర్చుకోదలిస్తే ఉండే అభ్యసనం బదలాయింపు రకం

#141. ఒక వ్యక్తి పొడవుగా వున్నాడు, లావుగా వున్నాడు అనే వాక్యాలు సూచించేది ఏది ?

#142. లత రకరకాల త్రిభుజాలను గీసి, వాటి కోణాలను కొలిచి వాటి ఆధారంగా త్రిభుజంలోని కోణాల మొత్తం 180°గా గుర్తించుకుంది. ఇక్కడ స్మృతి రకం

#143. మాస్లో ప్రకారం నిమ్నశ్రేణి అవసరం

#144. క్రింది వానిలో భావావేశ రంగమునకు చెందనిది.

#145. సరికాని ప్రవచనం

#146. సంతోష్క తనని అకారణంగా శిక్షించే తన తండ్రి అంటే భయం. ఎవరైనా స్నేహితులు తమ ఇంటికి పిలిచినప్పుడు, వాళ్ళ తండ్రులు కూడా శిక్షిస్తారనే ఆలోచనతో, వెళ్ళటానికి నిరాకరిస్తారు. దీనికి కారణం

#147. వైగోట్ స్కీ ప్రకారం దిగువ స్థాయి మానసిక ప్రక్రియ

#148. బోబో బొమ్మలతో అనేక ప్రయోగాలు చేసి తన సిద్ధాంతమును వివరించిన మనోవైజ్ఞానిక వేత్త

#149. గత అభ్యసనం కొత్తగా నేర్చుకున్న అంశాల ధారణను ఆటంకపరిస్తే, అది

#150. మంత్రణంకు విస్తృత అనుభవం, నైపుణ్యాలు మంత్రణార్థి సమస్యను సులభంగా పరిష్కరిస్తాయనే ప్రాతిపదికపై నిర్మించబడ్డ మంత్రణం

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి ⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP

CEO-RAMRAMESH PRODUCTIONS

RAMRAMESH PRODUCTIONS INSTAGRAM ID FOLLOW ⬇️

CLICK HRERE TO FOLLOW INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *