TET DSC PSYCHOLOGY Test – 273

Spread the love

TET DSC PSYCHOLOGY Test – 273

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. పిల్లల వికాసంలో అన్వేషణ దశగా పేర్కొనే దశ

#2. క్రిందివానిలో పెరుగుదల లక్షణం కానిది

#3. ఒక పిల్లవాడు తన తల్లిదండ్రుల నుండి మంచి గాత్రాన్ని పొంది, దానికి శిక్షణ, ప్రోత్సాహం తోడవడం వల్ల మంచి గాయకుడయ్యాడు, ఇందులో ఇమిడి ఉన్న వికాససూత్రం

#4. ఈ వికాసదశలో రమ్య తమ శరీరంలో వస్తున్న మార్పులవల్ల తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురవుతుంది

#5. 'X' అనే వ్యక్తి పొడవైన మరియు సన్నని శరీరకృతి కలిగి ఉంటే అతని శరీర సౌష్టవం దీనికి సంబంధించినది. (షెల్డన్ ప్రకారం)

#6. DSC లో ఉద్యోగంరాని అభ్యర్థి అది చాలా చిన్న ఉద్యోగం. రూ. 30,000/౼ జీతానికి ఎవరు చేస్తారని చెపుకోవటం

#7. ఈ దశలో శిశువు ప్రతిక్రియా జీవి

#8. "పరిపక్వత అనేది జన్యుప్రభావాల సంకలనం, స్వీయపరిమితితో కూడిన జీవిత వలయంలో ఇది పనిచేస్తుంది" అన్నవారు

#9. ఈ వయస్సు పిల్లలు సహకారక్రీడలో పాల్గొంటారు

#10. ఈ వయసుకు ముందు ప్రారంభించిన ద్వితీయభాష అభ్యసనం చాలా సమర్ధవంతంగా వికాసం చెందుతుంది

#11. పిల్లలు, వారు విన్న భాష నుండి భాషకు సంబంధించిన నియమాలను అనుమతి చేయుటకు వీలుగా వారిలో ఒక అంతర్గత నిర్మాణముంటుందని ప్రతిపాదించినవారు

#12. ఈ దశలో పిల్లలు ఉద్వేగాలను ప్రదర్శించడంలో సాధారణంగా స్వీయ క్రమబద్ధతను పాటిస్తారు

#13. ఒక పిల్లవాడు తనచుట్టు ఉన్న ఆటల వల్ల సమస్యా పరిష్కార నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి ఇది పిల్లవాని ఈ వికాసాన్ని సూచిస్తుంది

#14. సాంఘిక వికాసానికి తొలిమెట్టు అయిన "ఆత్మభావన" ప్రారంభమయ్యే దశ

#15. వ్యక్తి సమాజం ఆమోదించే విలువలతో కూడిన ఉన్నత వ్యక్తిత్వాన్ని సంతరించుకోవడం అనేది అతనియొక్క

#16. కౌమారదశకు సంబంధించి సరికాని ప్రవచనం

#17. వికాసం నవజాతదశలో వేగంగా, బాల్యదశలో తక్కువగా ఉండి తిరిగి కౌమారదశ చేరే నాటికి వేగవంతమవడంలోని వికాస సూత్రం

#18. విద్యార్థికి గణిత ప్రక్రియలు నేర్పే ముందు సంకలన ప్రక్రియతోనే ప్రారంభించి తర్వాతనే వ్యవకలనం, గుణకారం, భాగహారంను. నేర్పుతారు. ఇందలి వికాససూత్రం?

#19. పూర్వబాలదశలో ఎత్తుపరంగా పిల్లవాని వార్షిక సగటు పెరుగుదల (అంగులాలలో)

#20. లింగపరంగా పిల్లల ఉద్వేగప్రకటనలో బేధాలు ఈ దశలో ప్రారంభమవుతాయి

#21. సాధారణంగా ఈ వయస్సుకి శిశువు తనంతట తాను నడవటం ప్రారభింస్తాడు

#22. ఎంబ్రీయోదశ పూర్తయ్యేనాటికి పిండం పరిమాణం

#23. ఉత్తరబాల్యదశలోని ముఠా యొక్క లక్ష్యం

#24. వై.ఎస్.జగన్ లో ఉన్న నాయకత్వ లక్షణములు అతనిని ముఖ్యమంత్రిని చేసాయి. వై.ఎస్.జగన్ లో ఉన్న ఈ లక్షణం ఆల్ పోర్ట్ ప్రకారం

#25. శత్రువు యొక్క శతృవి మిత్రుడవుతాడు అనే సామెత దేనికి సంబంధించినది

#26. "Puberty" అనే పదం ఏ భాషాపదం నుండి గ్రహించబడింది?

#27. క్రిందివానిలో పూర్వబాల్యదశకు సంబంధించి సరికానిది

#28. నవజాత శిశువు యొక్క సగటు బరువు

#29. పిల్లలు ఆట వస్తువులను ఒకరికొకరు ఇచ్చిపుచ్చుకోకుండా ఒకరికొకరు అనుకరిస్తూ కొనసాగించే ఆట

#30. పిల్లలకు వారి సాంఘికమితి స్థితే కాకుండా ఇతరుల సాంఘికమితి గురించిన అవగాహన ఏర్పడేదశ

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *