AP TET DSC 2021 TRI METHODS(బోధనా పద్ధతులు వనరులు & గణితం & సైన్స్ & సోషల్) TEST౼ 84

Spread the love

AP TET DSC 2021 TRI METHODS(బోధనా పద్ధతులు వనరులు & గణితం & సైన్స్ & సోషల్) TEST౼ 84

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వ్యవస్థల నిర్మాణం అవి ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు మరియు వాటి పరిష్కార మార్గాల అన్వేషణకు తోడ్పడునవి ?

#2. కొత్త కోణంలో పాతఅంశాలను చూడడానికి, కొత్త అంశాల సామాన్యీకరణ విధానంలో ఇవి ఉపకరిస్తా

#3. అన్ని ప్రదేశాలను క్రమశిక్షణతో, సమన్వయంతో సందర్శించేలా ఉపాధ్యాయుడు చూడడం అనేది క్షేత్ర పర్యటనంలో ఏ సోపానం ?

#4. విద్యార్థి A+B=B+A అనే సంకలన స్థిత్యంతర/వినిమయ ధర్మం సత్యమో కాదో తనంతట తానే అన్వేషించు పద్దతి

#5. గణితం అంటే అభ్యాసం, ఆవర్తనం మాత్రమే కాదు. మాట్లాడడం, చర్చించడం, వివరించడం, చదవడం, ప్రశించడం మొదలైనవి ఏ పనిని సూచించును ?

#6. ఈ క్రిందివానిలో "నిగమన పద్దతి" ఉపయోగించనవసరం లేని సందర్భం ?

#7. "సహజ పరిసరాలలో పూర్తి చేసే హృదయపూర్వక/ఇష్టపూర్వక కృత్యమే ప్రాజెక్ట్" ?

#8. సంఖ్య, వృత్తం, త్రిభుజం వంటివి ఏ భావనలకు ఉదాహరణ

#9. 3౼6సం౹౹, 6౼9సం౹౹, 9౼12సం౹౹.....గా మూడేళ్ళ విరామoతో సున్నిత దశలుగా విభజించుట జరిగే పద్దతి

#10. సూచనా కార్డు నందుండే ముఖ్యమైన అంశాలు

#11. క్రింది వానిలో సంశ్లేషణ పద్దతి యొక్క ఒక ముఖ్య లక్షణము

#12. వివిధ రకాల దుస్తుల పై 'డిటర్జెంట్ ప్రభావము' అనే ప్రయోగము ఒక

#13. బోధనాభ్యాసన ప్రక్రియలో విద్యార్థుల క్రియాశీల భాగస్వామ్యమును ప్రోత్సహించే పద్దతి

#14. ఒక నిర్దిష్ట సమస్య పై ఇద్దరు లేదా ఎక్కువమంది విద్యార్థులు ఒక పరస్పర విరుద్ధమైన అభిప్రాయాలు తెలియజేసే కార్యక్రమమును ఇలా పేర్కొంటారు ?

#15. 'ప్రాజెక్టు పద్దతి'ని ఉపయోగించడానికి క్రింది వానిలో ఎక్కువగా అనువైన పాఠం

#16. సామాన్య లోలకాన్ని ఉపయోగించి గురుత్వ త్వరణం విలువను కనుగొనుట ఈ రకపు ప్రయోగం

#17. సమస్యా పరిష్కార పద్దతిలో మొదటి సోపానం

#18. 'మూలాధార పద్దతి' మరియు 'సాంఘికృత ఉద్గార పద్దతి' అనునవి వరుసగా

#19. ప్రయోగశాలలో ప్రమాదవశాత్తు కంటిలో క్షారం పడినప్పుడు ముందుగా నీటితో కడిగి, తరువాత క్రింది సూచించబడిన ఈ పదార్ధముతో కడగాలి

#20. చిత్రాలు అనునవి

#21. గణిత బోధన పేటికలోని డామినో కార్డుల సంఖ్య

#22. ఎడ్గార్ డేల్ అనుభవాలశంఖువు ప్రకారం 'నాటకీకరణ అనుభవాలు' కంటే అధిక మూర్త అనుభవమును కల్పించునవి

#23. 'రద్దయిన వేయి రూపాయల నోటు' మరియు 'చలామణితో ఉన్న రెండు వేల రూపాయల నోటు' అను వాటిని వరుసగా ఈ విధంగా పేర్కొనవచ్చును

#24. 'వాయు సూచిక' , 'మ్యాజిక్ లాంతర్' లు వరుసగా

#25. ఈ బోధనోపకరణం బోధనాభ్యసనంలో ఉపాధ్యాయుడు మరియు విద్యార్థులు తాము కోరుకున్న విధంగా వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా దేనినైనా రాయడానికి, గీయడానికి తోడ్పడుతుంది

#26. విజ్ఞానశాస్త్ర వాస్తవాలు, సమాచారాల మధ్య సంబంధాలను తార్కికంగా చూపడానికి బాగా అనుకూలమైన బోధనోపకరణం

#27. సైన్స్ బోధనలో నమూనాల వినియోగంలో ఒక ప్రతికూలత

#28. గణిత పేటిక నందలి ఈ సామాగ్రిని ఉపయోగించి 'స్దాన విలువలు' గురించి సులభంగా బోధించవచ్చు

#29. 'ప్రభుత్వం౼రకాలు' అను పాఠ్య బోధనకు అత్యంత అనువైన ఛార్టు

#30. నదులు, పర్వతాలు, లోయలు, మైదానాలు, ఎడారులు, అడవులు, వర్షపాతం, ఉష్ణోగ్రత వంటి వాటిని చూపుటకు తోడ్పడే పటాలు

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *