TET DSC PSYCHOLOGY Test – 298

Spread the love

TET DSC PSYCHOLOGY Test – 298

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. క్రిందివానిలో గౌణ అవసరం

#2. బ్రూనర్ ప్రకారం, బోధనోపకరణాలను, నమూనాలను, మ్యాప్ లను ఉపయోగించే పద్దతి

#3. "బాల్యదశలో మొదలయ్యే 'వ్యక్తిగత భాషణం', వ్యక్తి పెద్దవాడయ్యే నాటికి అనుభవాలు, మానసిక ప్రక్రియల వల్ల 'అంతర్ భాషణం'గా మారుతుంది" అని తెల్పినవారు

#4. కిరణ్ మంచి బేస్ బాల్ క్రీడాకారుడు, అతను ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడటం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ శిక్షణ బదలాయింపు రకం

#5. "అవసరాల అనుక్రమణిక సిద్దాంతమును ప్రతిపాదించినవారు

#6. సహయోగ/సహచర్య, సహకార అభ్యసనానికి సంబంధించిన సరికాని ప్రవచనం

#7. బ్రూనర్ బోధనా సిద్దాంతoలో పేర్కొన్నబడని అంశం

#8. అభ్యసన బదలాయింపును వివరించేందుకు చార్లెస్ జడ్ ప్రతిపాదించిన సిద్దాంతo

#9. క్రిందివానిలో ధారణను పెంపొందించేందుకు పద్దతి కానిది

#10. వైగోట్ స్కీ ప్రకారం దిగువస్థాయి మానసిక ప్రక్రియ

#11. లత రకరకాల త్రిభుజాలను గీసి, వాటి కోణాలను కొలిచి వాటి ఆధారంగా త్రిభుజంలోని కోణాల మొత్తం 180° గా గుర్తుంచుకుంది. ఇక్కడి స్మృతి రకం

#12. మాస్లోవ్ ప్రకారం నిమ్నశ్రేణి అవసరం

#13. సాంఘిక అభ్యసన సిద్దాంతంతో సంబంధం లేని వారు

#14. పియాజే మరియు బ్రూనర్ లు బోధనా ప్రక్రియలో విభేదించిన ప్రధాన అంశం

#15. "యూనిమల్ ఇంటెలిజెన్స్; ఎక్స్ పెరిమెంటల్ స్టడీస్" అను గ్రంథరచయిత

#16. అభ్యసనం స్తంభoచి ఎటువంటి పురోగమన లేకుండా నిలిచిపోయే దశ

#17. ఈ సిద్దాంతం ప్రకారం మోటారుకారు ఇంజన్ ను బాగు చేయగల వ్యక్తి మోటారుబోటును కూడా బాగుచేయగలుగుతాడు.

#18. "ఆవిష్కరణ అభ్యసనం"గా ప్రసిద్ధి చెందిన సిద్దాంతం

#19. తప్పుగా జతపరచoడి

#20. 10వ తరగతి వరకు హిందీ చదివిన విద్యార్థి ఇంటర్ లో సంస్కృతం పరీక్షలో సంస్కృత పదాలకు బదులుగా హిందీ పదాలు రాశాడు దీనికి కారణం

#21. పరిశీలనాభ్యసనంలో జరిగే సోపానాల సరియైన క్రమం

#22. క్రిందివానిలో విభిన్నమైన దానిని గుర్తించండి

#23. విద్యార్థులలో అంతర్భుద్ధిచింతన, అన్వేషణభ్యసనం విద్యార్థి జ్ఞాన నిర్మాణానికి తోడ్పడతాయని తెలిపిన సిద్దాంతం

#24. "టామ్" అనే ప్రాధమిక పాఠశాల బాలుడు, 2వ పాఠం విన్న తర్వాత మొదటి పాఠంలోని విషయాలు మరచిపోతాడు, ఈ సమస్య...

#25. స్వల్పకాలిక స్మృతి యొక్క ధారణా వ్యవధి సుమారుగా

#26. చదువులో వెనుకబడిన విద్యార్థికి 4వ సారి పాస్ మార్క్ గడించిన ప్రతిసారి చాక్లెట్ బహుమానంగా ఇచ్చిన, ఇది ఈ రకపు పునర్బలనం

#27. పియాజీ జ్ఞానేంద్రియ చలన దశకు సంబంధం కానిది?

#28. స్థూలకాయత, మధ్యమకాయత, లంబoకృతకాయత లాంటి శరీర నిర్మాణ బేధాలు ఈ దశలో స్పష్టంగా తెలియును?

#29. అసూయ దేని నుండి ఉద్భవిస్తుంది₹

#30. బదలాయింపు సూత్రాలలో అనుకూలం బదలాయింపు ఏ వికాస సూత్రాన్ని పోలి ఉంటుంది?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *