TRIMETHODS TEST- 9 TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA  [బోధనాపద్ధతులు]

Spread the love

TRIMETHODS TEST- 9 TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA  [బోధనాపద్ధతులు]

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. 'సమస్యలో ఉన్న అంశాలలో పరస్పరాధార సంబంధాలను అర్థం చేసుకుని, సమీకరణాలను రాసుకొని సాధించడం' సమస్యా పరిష్కారానికి ఏ రకమైన నిర్దుష్ట పద్ధతి

#2. పియాజె ప్రకారం ఈ దశలో బహురూప నిత్యత్వ భావన ఏర్పడుతుంది

#3. విద్యార్థి ఒక విషయాన్ని తనకు తానుగా నేర్చుకున్న దానికి ఇతరుల సహాయంతో నేర్చుకున్న దానికి మధ్య ఉండే దూరాన్ని ఈ విధంగా పిలుస్తారు.

#4. సరళ భావనలుగా పేర్కొనబడినవి.

#5. 'ఉత్తమమైన ప్రణాళిక అనేది సరియైన బోధనా పద్ధతుల వల్ల సరియైన ఉపాధ్యాయుల వల్ల సజీవంగా ఉంటుంది' అని తెలిపినవారు.

#6. బోధనలో అత్యంత ప్రాధాన్యత గల అంశాలు

#7. 'విద్యార్థులు జీవించడానికి నేర్చుకోక, జీవిస్తూ నేర్చుకోవాలి' అనే సూత్రంపై ఆధారపడిన పద్ధతి.

#8. విద్యార్థులు తమ తప్పులను తెలుసుకొని పథకం ప్రకారం కార్యకలాపాలన్నీ నిర్వహించిందీ, లేనిదీ ఆత్మవిమర చేసుకోవాలి. ఈ ప్రక్రియ ప్రాజెక్టు పద్ధతిలో ఏ సోపానాన్ని " సూచిస్తుంది ?

#9. క్రింది వాటిలో సరైనది

#10. సమస్యా పరిష్కారానికి సమూహం అంతా కలిసి, ఏకగ్రీవంగా ఒకే విధమైన అభిప్రాయాన్ని సూచించడానికి చేసే ప్రయత్నం

#11. ప్రయోగశాల పద్ధతి ప్రకారం బోధన చేయాలంటే ఉపాధ్యాయుడు ప్రధానంగా గుర్తించవలసినది

#12. క్రింది వానిలో ప్రయోగశాల పద్ధతి ప్రయోజనం కానిది

#13. ఏ పద్ధతిలో బోధన జరగడం వల్ల విద్యార్థులలో పరిశోధనా చైతన్యం ఏర్పడుతుంది ?

#14. కృత్యం లేని పాఠ్యాంశం లేదని విశ్వాసం వ్యక్తం చేసిన విద్యావేత్త

#15. కిండర్ గార్టెన్ విద్యా విధానంలో ముఖ్య వ్యాఖ్యానం

#16. నిష్పత్తి, అనుపాతం బోధించడానికి అత్యంత అనువైన పద్ధతి

#17. అభ్యసనలో ఉపాధ్యాయుడు కల్పించే కృత్యాల పరంగా ప్రాధాన్యత లేని కృత్య లక్షణం

#18. ఏనాడో జరిగిన వివిధ రకాల అంశాలను ఈనాడు కనులకు కట్టినట్లుగా ప్రత్యక్షానుభవం పొందే పద్ధతి

#19. 5E నమూనాలో అభ్యాసకులు అవగాహన తరువాత అభ్యసన పరిధిని మరింత విస్తృతి పరుచుటకు లోతైన అవగాహన కల్పిస్తూ. నిత్యజీవిత అన్వయం గురించి బోధించు సోపానం

#20. రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధికి పారిశ్రామికీకరణ తప్పనిసరి' ఈ అంశాన్ని బోధించుటకు అనువైన ఉత్తమ పద్ధతి

#21. క్రింది వాటిలో విద్యార్థి కేంద్రీకృత పద్ధతి కానిది

#22. క్రింది వాటిలో ఉపన్యాస పద్ధతి ప్రయోజనం కానిది

#23. 'ఆర్కిమెడిస్ స్నానం చేస్తూ ప్లవన సూత్రాన్ని కనుగొనడం' వివరించడానికి అనువైన బోధనా పద్ధతి

#24. విద్యార్థులను క్షేత్ర సందర్శనకు తీసుకెళ్ళి అక్కడి విశేషాలను పరిశీలింపచేయడం ఏ రకమైన కృత్యం 1) నిర్మాణా

#25. యాల్సిన ప్రయోగం చాలా పెద్దదైనపుడు ఒక్క విద్యార్థి పూర్తి చేయడానికి వీలుగా లేనప్పుడు ఆ ప్రయోగాన్ని చిన్న చిన్న భాగాలుగా విభజించి పూర్తి చేయడం

#26. నిర్మాణాత్మక 'ఉపగమంలోని ఏ దశలో అభ్యాసకులందరూ విచారణ ప్రక్రియను ఉపయోగించి, తమ శోధనతో బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ కొనసాగిస్తారు ?

#27. యధార్థమైన సాక్ష్యాలను ఆధారంగా చేసుకుని దృగ్విషయాలను వివరించడం ఏ పద్ధతిలో జరుగుతుంది ?

#28. ఒక తరగతికి చెందిన కొందరు విద్యార్థుల విషయంలో సత్యమైన విషయం తరగతిలోని అందరి విద్యార్థులకు నిజం కావడం ఏ పద్ధతిని అనుసరిస్తుంది ?

#29. క్రింది వాటిలో ఉపన్యాస ప్రదర్శనా లోపం కానిది

#30. సామాజిక పరిసరాలలో ప్రయోజన పూర్వకంగా భౌతిక మానసిక శక్తిని ఉపయోగించి చేసే పని

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

TET DSC MORE TESTS FREE CLICK HERE HOME PAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *