TRIMETHODS TEST- 7 TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA  [బోధనా ఉద్దేశ్యాలు -లక్ష్యాలు – స్పష్టీకరణలు -విద్యా ప్రమాణాలు – విలువలు]

Spread the love

TRIMETHODS TEST- 7 TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA  [బోధనా ఉద్దేశ్యాలు -లక్ష్యాలు – స్పష్టీకరణలు -విద్యా ప్రమాణాలు – విలువలు]

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. ఒక తరగతిలో బాలుర సంఖ్య 34, బాలికల సంఖ్య బాలుర సంఖ్య కంటే ఎక్కువ. అయినా తరగతి మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత ? సమస్యా సాధనకు విద్యార్థి దత్తాంశం సరిపోదని చెప్పడంలో సాధించిన లక్ష్యం ?

#2. బ్లూమ్స్ తన అనుచర బృందంతో వర్గీకరించిన మూడు రంగాలలో మొత్తం బోధనా లక్ష్యం సంఖ్య

#3. 'విలువలు' ఏ రంగానికి చెందినవి

#4. సవరించిన బ్లూమ్స్ వర్గీకరణను చేపట్టిన వారు

#5. మానసిక చలనాత్మక రంగంలో లక్ష్యాల క్రమం

#6. విద్యార్థిలో భావోద్రేక సంతృప్తి కలిగినప్పుడు నెరవేరే బోధనా లక్ష్యం

#7. విద్యావేత్తలు - విలువల వర్గీకరణ అనుసరించి సరైన విధంగా జతచేయండి.

#8. ఉపాధ్యాయుడు బోధించిన పాఠ్యాంశాన్ని విని అర్థం చేసుకున్న అమల అనే విద్యార్థిని భావావేశ రంగ లక్షణాల్లో ఏ స్థాయిలో ఉన్నట్లు ?

#9. 'వేగం, కచ్చితత్వం, సరళత మరియు ఉపజ్ఞత' అనునవి ఏ విలువకు చెందును?

#10. 'ఉన్నత పాఠశాలలో బోధించే గణితం కళాశాల గణితానికి మూలధారమై ఉంటుంది' అనునది సూచించే విలువ ?

#11. వృత్తాంశ విలువగా పేర్కొనే విలువ

#12. పద్య రచనలో ఉపయోగించే యతి, ప్రాస నియమాలు, గణ విభజనకు గణిత నియమాలు పాటించబడతాయి. ఏ విలువను అనుసరిస్తుంది ?

#13. అర్జున్ అనే విద్యార్థి ఒక గణిత సమస్యను సాధించడంలో అనవసరమైన సోపానాలను వదిలివేసి సమస్యను తొందరగా పరిష్కరించాడు. దీనిలో సాధించే లక్ష్యం ?

#14. జనాభా లెక్కలు, భూముల వివరాల సేకరణ, జంతువులు, పక్షులు, ప్రకృతి సంపదకు సంబంధించిన వివరాలను సేకరించడంలో గణితానికి ఈ విలువ ఉన్నది?

#15. నీరజ్ అనే విద్యార్థి భుజాలను బట్టి త్రిభుజాలను సమబాహు, సమద్విబాహు విషమ బాహు త్రిభుజాలుగా వర్గీకరించినా అతడు సాధించే లక్ష్యం ?

#16. క్రింది వాటిలో వినియోగ లక్ష్యానికి చెందిన స్పష్టీకరణ

#17. తరగతి గదిలో కూడికలు తీసివేతలు నేర్చుకున్న విద్యార్థి దుకాణంలో లావాదేవీలు నిర్వహించడం ?

#18. ఉపాధ్యాయుని బోధనా విజయానికి కారణమైన నైపుణ్యాలలో ఉత్తమమైనది ?

#19. మనోగణనలను వేగంగా చేస్తున్న విద్యార్థిలో బయటపడే లక్ష్యం ?

#20. నైపుణ్య శిఖరాగ్ర స్థాయి ?

#21. పర్యావరణానికి హాని కలిగిస్తున్న పాలిథిన్ సంచులను వాడకూడదని సమాజాన్ని చైతన్యపరుస్తున్న వ్యక్తి స్థాయి ?

#22. ఒక దీర్ఘ చతురస్రం పొడవు 20 సెం.మీ, వెడల్పు 12 సెం.మీ. అయినా దీ.చ చుట్టుకొలత ఎంత ? అనే సమస్యా సాధనకు 2(l + b) సూత్రం నందు l, b విలువలను ప్రతిక్షేపించిన విద్యార్థి సాధించే లక్ష్యము ?

#23. భారతదేశంలో ప్రవహించే నదులన్నింటిలోనూ అరేబియా 'మహాసముద్రంలో కలిసే నదులేవి ? ఈ చర్య

#24. యశ్వంత్ విద్యార్థి తను చేసిన తప్పులు ఒప్పుకొని, ఉపాధ్యాయుల పట్ల గౌరవాన్ని కలిగి ఉండడం

#25. క్రింది వాటిలో సరైనది చూచించండి.

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *