TRIMETHODS TEST- 17 TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA  [బోధనా ప్రణాళికలు]

Spread the love

TRIMETHODS TEST- 17 TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA  [బోధనా ప్రణాళికలు]

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. ప్రస్తుతం పాఠశాలల్లో తయారు చేస్తున్న పాఠ్యపథకంలో విషయ విశ్లేషణ తరువాత సూచించవలసిన అంశం

#2. పాఠ్య బోధన కోసం తయారు చేసిన బోధనోపకరణాలను ఎక్కువగా ఏ సోపానంలో ఉపయోగిస్తారు ?

#3. విద్యా సంవత్సరంలో జరిగే విద్యాబోధన కార్యక్రమ పథకం

#4. పాఠ్య పథక సోపానంలో ప్రవేశ వ్యాసక్తులకు సంబంధించిన సోపానం

#5. ఈ అంశం పాఠ్య ప్రణాళికను ప్రభావితం చేయదు

#6. హెర్బార్ట్ పాఠ్యపథకంలోని రెండవ సోపానం

#7. గణిత భావనలు అవగాహన చేసుకొనే దశలో ప్రాథమిక స్థాయి భావనల క్రమం

#8. చరిత్రను యుగాల వారిగా బోధించుటకు ఉపయోగించే విధానం

#9. మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రను బోధిస్తున్నపుడు మధ్యయుగంలో ప్రపంచ చరిత్రను కూడా జోడించి బోధిస్తున్న సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు అనుసరించే సహసంబంధం

#10. బోధనోపకరణాలను ఉపయోగించి ప్రత్యక్ష బోధన గావించబడే యూనిట్ పద్ధతి సోపానం

#11. కాలం ప్రధానంశంగా విషయ నిర్వహణ ఏర్పాటుకు ఉపయోగపడు ఉపగమం

#12. జ్ఞానేంద్రియాల గురించి అన్ని తరగతుల యందు ఆయా తరగతికి సరిపడినంత విషయాలు క్రమంగా, తరగతి వారీగా అందించుట

#13. పాఠ్యాంశమంతా ఒకే యూనిట్ అనే భావనపై ఆధారపడిన ఉపగమం

#14. కింది వాటిలో శీర్షికా ఉపగమనానికి సంబంధించని వాక్యము

#15. కన్నింగ్ హాం నిర్వచనం ప్రకారం కళాకారునిగా పిలవబడేది

#16. విద్యార్థి చూడగల పరస్పర సంబంధం గల పాఠ్యవిషయాలు. కలిగిన ఒక సమైక్య భాగం యూనిట్ అని నిర్వచించినది

#17. ప్రజాస్వామ్య సమాజంలో సమర్థవంతంగా జీవించడానికి కొన్ని ప్రవర్తనా సామర్థ్యాలు ఆవశ్యకం. ఈ ప్రవర్తనా సామర్థ్యాలను వృద్ధి చేసే అభ్యసన అనుభవాల సమూహమే

#18. నిర్ణీత కాలవ్యవధిలో నిర్ణీత లక్ష్యాలను కృత్యాల ద్వారా నెరవేర్చడానికి తయారు చేసే పథకం

#19. పాఠ్య పథక బోధనా సోపానాలననుసరించి సరైనది

#20. మనదేశంలో మైక్రోటీచింగ్ పై పరిశోధనలు చేసిన ప్రముఖులు

#21. విద్యార్థుల అవసరాలకు, అభిరుచులకు అనుగుణంగా పాఠ్యప్రణాళిక నిర్మాణం జరగాలని సూచించే సూత్రం

#22. ప్రాథమిక స్థాయిలో పర్యావరణ విద్య ప్రవేశపెట్టడంలో గల ఉద్దేశం, విద్యార్థిని విచక్షణాయుతమైన వినియోగదారునిగా తీర్చిదిద్దడంలో ఇమిడి ఉన్న సూత్రం

#23. ప్రవేశ వ్యాసక్తుల క్రమం

#24. సూక్ష్మబోధన ప్రయోజనం

#25. వార్షిక పథకం తయారీలో గుర్తు పెట్టుకోవలసిన అంశం కానిది

#26. కింది వాటిలో ఏకకేంద్ర ఉపగమంలోని లోపం

#27. కింది వాటిలో దేనిని 'కరికులం'గా పేర్కొంటారు ?

#28. ఒకటి, రెండు తరగతులకు గణిత అభ్యసనం జరిగే విధానం

#29. విద్యార్థుల స్థాయికి అనుగుణంగా కష్టమైన అంశాలను పై తరగతుల్లో ప్రవేశపెట్టడం

#30. ఒక అంశానికి సంబంధించిన సమాచారం దాని కాఠిన్యతా స్థాయిని బట్టి వివిధ తరగతులకు విస్తరించడం

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

TET DSC MORE TESTS FREE CLICK HERE HOME PAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *