TET DSC TELUGU 5th CLASS (ఏ దేశమేగినా, సాయం & కొండవాగు, జయగీతం) TEST౼ 173

Spread the love

TET DSC TELUGU 5th CLASS (ఏ దేశమేగినా, సాయం & కొండవాగు, జయగీతం) TEST౼ 173

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారి బిరుదు ఏది?

#2. రాయప్రోలు వారు ఏ కవిత్వం రాయడంలో ప్రసిద్ధి చెందారు?

#3. ఏ దేశమేగినా పాఠ్యఅంశం ఏ ప్రక్రియకు చెందినది?

#4. మత్తియములు పదానికి ప్రకృతి పదం రాయండి?

#5. షికాగో నగరంలో సర్వమత మహాసభ ప్రతినిధులు ఏ హల్ లో సమావేశమయ్యారు ?

#6. ఈ క్రిందివానిలో రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారి లక్షణ గ్రంథాన్ని గుర్తించండి?

#7. ఏ దేశమేగినా గేయంలో కవి ఎటువంటి తెన్గుకు సంబంధించి ఏమి పాడమని బోధించాడు?

#8. 'ఆంధ్ర భాష యమృత ముద్రాక్షరంబులు' అనే పద్యంలో వర్ణించి కవి ఎవరు?

#9. వివేకానంద స్వామి ప్రకారం విగ్రహారాధన అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ?

#10. వివేకానందుని షికాగో ప్రపంచo వ్యాసాన్ని మన పాఠ్యఅంశంలో ఎవరు రాశారు?

#11. సాయం అనే అనువాద కథ రచించిన జాక్ కొప్ ఎవరు ?

#12. 'ఏమి అవడు నువ్వు పొద్దున లేచే సరికి అది ఎగిరిపోయి ఉంటుంది చూడు". అని సాయం పాఠంలో అన్నది ఎవరు?

#13. నువ్వు ఎవరు అబ్బాయివి? ఇది సామాన్య వాక్యాలలో ఏ రకమైనది?

#14. 'మరిదాన్ని ఎవరు కాపాడుతారు నాన్న' ఇది ఏ రకమైన వాక్యం?

#15. జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రిగారు ఎలా ప్రసిద్ధి చెందారు?

#16. జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు రచించిన శతకం ఏది?

#17. ఈ క్రిందివానిలో జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రిగారి రచన కానిదేది?

#18. గాంధీజీ మూడు కోతుల బొమ్మల ఆధారంగా చెప్పిన నీతిలో రెండో కోతి నుంచి ఏం నేర్చుకోవచ్చు అని తెలిపాడు?

#19. గాంధీ చిరుచాప పై కూర్చొని ఏ గ్రంథం పారాయణం చేశాడు?

#20. 'తదేకంగా' అనే జాతీయాన్ని ఏ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తారు?

#21. 'తగులు' అనే అర్థం వచ్చే పదాన్ని గుర్తించండి?

#22. 'అనంతం' ఈ పదంలో దాగియున్న సమాసం ఏది?

#23. కొండవాగు పాఠ్యఅంశం ఏ ప్రక్రియలో కొనసాగుతుంది?

#24. చెరుకుపల్లి జమదగ్ని శర్మగారు ఏ అంశాన్ని ప్రధానంగా చేసుకొని రచనలు చేశారు?

#25. ఈ క్రిందివానిలో జమదగ్ని గారి రచన కాని దానిని గుర్తించండి?

#26. 'జమదగ్ని' అనేది చెరుకుపల్లి జమదగ్ని శర్మ గారికి సంబంధించి ఏ రకంగా ప్రత్యేకమైనది?

#27. 'శాలిహుండం' అనే పర్యాటక క్షేత్రం ఎక్కడ కలదు?

#28. 'ఫ్లెమింగో' పక్షులను తెలుగులో ఏమంటారు?

#29. నేలపట్టు పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రం ఏ జిల్లాలో ఉంది?

#30. "నా" అనేది వ్యాకరణ పరంగా ఏమని తెలుపుతాం?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *