TET DSC TELUGU 3rd CLASS (మంచి బాలుడు, నా బాల్యం పొడుపు౼విడుపు, మేమే మేకపిల్ల) TEST౼ 167

Spread the love

TET DSC TELUGU 3rd CLASS (మంచి బాలుడు, నా బాల్యం పొడుపు౼విడుపు, మేమే మేకపిల్ల) TEST౼ 167

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. మనుజుని మనుగడ దండగ అని ఏ సందర్భంలో బాలురు అనుకున్నారు?

#2. అబ్బో! జూ ఎంత అందంగా ఉoదో? అనేది ఏ వాక్యం?

#3. మంచాళ జగన్నాధరావు గారు ప్రసిద్ధి చెందిన అంశములలో సరికానిది ఏది?

#4. బంగారు పాపాయి గేయంలోని ఈ ఖాళీని పూరించండి. మా పాప పలికితే మధువులే కురియాలి పాపాయి పాడితే....ఆడాలి

#5. బంగారు మెలిక పాఠంలో రాజు ముసలి తాతకు ఎన్ని నాణేలు అందించాడు?

#6. 'కాటికి కాళ్ళు చాచడం' అనేది వ్యాకరణ పరిభాషలో ఎలా పిలుస్తారు?

#7. గడగడ వణికి, తడబడి తొణికి అడుగులు లెక్కెడుతూ పోతున్నది. పై పద్యంలో ఏ అలంకారం ఉంది

#8. ఈ క్రింది వానిలో ఆలూరి గారికి సంబంధించని రచనను గుర్తించoడి

#9. ఈ క్రిందివాటిలో కృష్ణశాస్త్రి గారి కవితా లక్షణాలు కానిది గుర్తించండి?

#10. 'వేటిని లొంగ తీసుకొని కొల్లలు పండిద్దాం' అని కృష్ణశాస్త్రి తన రచనలో పేర్కొన్నారు?

#11. నేను నీకు బావిని అమ్మాను కానీ అందులోని నీళ్లు అమ్మలేదు అనేది ఏ రకమైన వాక్యమో గుర్తించండి

#12. 'ఆరుగాలం' అనే పదానికి అర్థం రాయండి

#13. కొండపల్లి బొమ్మలు తయారుచేసే వారు ఏ రాష్ట్రo నుండి వలస వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడ్డారని చెబుతారు?

#14. మనుషులు, జంతువులు వస్తువులు మొదలైన వాటి పేర్లను తెలియజేసే వాటిని ఏమoటారు?

#15. ఈ క్రిందివానిలో నండూరి వారి విజ్ఞానశాస్త్ర, రచన ఏది?

#16. రాజు చూడటానికి ఢిల్లీకి వెళ్తున్న మేమే కి మొదట ఏది అడ్డు వచ్చింది?

#17. ఆర్.శకుంతల గారు ఏ సంవత్సరంలో చoదమామ కథలు రాశారు?

#18. విజయ్ మూడో తరగతి చదువుతున్నాడు అతను చాలా తెలివైన వాడు. ఈ వాక్యంలో విజయ్ కి బదులుగా వాడిన 'అతను' అనేది వ్యాకరణ పరిభాషలో ఏమంటారు/

#19. 'అచ్చెర' అనే వికృతి పదానికి ప్రకృతి పదం గుర్తించండి?

#20. కూలబడిపోవడం అనే పదబంధానికి సరైన అర్ధం తెలపండి?

#21. 'వెండి గొలుసు వెయ్యడమేగాని, తియ్యలేము' ఈ పొడుపు కథకు సరైన సమాధానం తెలపండి?

#22. నండూరి రామమోహనరావు గారు రచించిన హరివిల్లు అనేది ఒక...

#23. ఏ ఆంగ్ల రచయిత రచనలను నండూరివారు తెలుగులో అనువదించినవారు?

#24. తెనాలి రాయకృష్ణగారు తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత ఎవరి సమక్షంలో పెరిగాడు?

#25. ఈ క్రిందివానిలో చింతా దీక్షితుల రచన కానిది గుర్తించండి?

#26. తెనాలి రామకృష్ణుడు సాధువు సూచనతో ఏ దేవత గురించి మంత్రం జపించాడు?

#27. రామకృష్ణుని చేత మంత్రం జపించబడింది. ఇది ఏ రకమైన వాక్యమో గుర్తించండి?

#28. వేడినీళ్లలో ఉన్న మేకపిల్లను సాయం చేసింది ఎవరు?

#29. ఈ క్రిందివానిలో సరికాని అర్ధాలు జంటను గుర్తించండి?

#30. లేమొగ్గ, తరంగిణి మొదలైన రచనలు చేసిన వ్యక్తి ఎవరు?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *