TET DSC PSYCHOLOGY (స్మృతి౼విస్మృతి) TEST౼ 161

Spread the love

TET DSC PSYCHOLOGY (స్మృతి౼విస్మృతి) TEST౼ 161

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. మానవుని మనస్సులో లక్క ముద్దలాంటి పదార్ధం ఉంటుందని అదే స్మృతిని నిర్ణయిస్తుంది అని చెప్పిన వ్యక్తి?

#2. హంటర్ విలంబిత ప్రతిచర్యా పరికరం ద్వారా దేనిని అంచనా వేస్తారు?

#3. హన్సిక ఇంటర్ మీడియట్ పరీక్షలో సంస్కృత పద్యాలన్నీ వ్రాసింది కాని ఆమెకు అర్ధం మాత్రం తెలియదు. ఇది ఏ స్మృతి?

#4. ధారణ అతిస్వల్ప కాలం ఉండే స్మృతి

#5. అక్షయ్ ఆక్సిజన్ తయారీ, హైడ్రోజన్ తయారీ లాంటి అంశాలను ప్రయోగశాలలో ప్రయోగం చేయకుండానే గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది ఏ స్మృతి?

#6. స్మృతిని పెంచే పద్దతి కానిది ?

#7. సాధనా ప్రేరణ అను భావనను ప్రవేశపెట్టిoది ఎవరు?

#8. చిరంజీవి, నాగార్జున, బాలకృష్ణ, రమ్యకృష్ణలలో విద్యార్థులకు రమ్యకృష్ణ బాగా గుర్తుండటం ఏ భావనకు సంబంధించింది?

#9. తల్లిదండ్రుల ప్రేమను పొందిన యువకుడు ఒక్కసారిగా వారు మరణించుకుంటూ వారిని మర్చిపోలేక ఎల్లప్పుడూ వారిని స్ఫురించుకుంటూ ఉంటే ఇది మాస్లో ప్రకారం ఏ అవసరం?

#10. మాస్లో ప్రకారం ఉన్నతక్రమ అవసరం కానిది?

#11. చిన్న కుటుంబం చింతలేని కుటుంబం అనే పాఠ్యఅంశాన్ని విద్యార్థులు నాటకం వేసి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది ఏ స్మృతి?

#12. హోదా, గౌరవం, పరపతి లాంటి అవసరాలు ?

#13. మానసిక చలనాత్మక రంగానికి చెందని లక్ష్యం

#14. విద్యార్థి పుస్తకాల ద్వారా, ఉపాధ్యాయుల ద్వారా, వార్తాపత్రికల ద్వారా సమాచారాన్ని తెలుసుకొనుట ఏ లక్ష్యంగా చెప్పవచ్చు?

#15. ఏదైనా నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకునే క్రమంలో మనము ఉపయోగించే మొదటి లక్ష్యం

#16. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లి టోకెను తీసుకొని చూపించుకున్న చరణ్ కు ఇంటికి వచ్చాక వాళ్ళు, అమ్మ టోకెన్ నంబర్ ఎంత అని అడిగితే చెప్పలేకపోయాడు. ఇది ఏ స్మృతి?

#17. భరత్ తాను ఎంత ప్రయత్నించినా తన బాల్య మిత్రుల పేరు మర్చిపోలేకపోతున్నాడు ఇది ఏ స్మృతి?

#18. భూకంప బాధితుడిని కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ సంఘటను వర్ణించమని చెప్తే ఈ భావన?

#19. రిమెంబరింగ్ గ్రంథ రచయిత?

#20. పునరుత్పాదక పద్దతి అని దేనికి పేరు?

#21. On Memory గ్రంథ రచయిత?

#22. తన చిన్నప్పటి ఫోటోలు చూడగానే బాల్యమిత్రులు, చిన్నప్పుడు చదువుకున్న పాఠశాల, ఉపాధ్యాయులు ఇలా అనేక ఫోటోలో లేని అంశాలు గుర్తు రావడం?

#23. మునువు అభ్యసించిన దానిలో దేనినైనా జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోలేకపోవడం విస్తృతి అన్నది ఎవరు?

#24. డంకన్ అను శాస్త్రవేత్త వేటి పై ప్రయోగాలు చేశాడు?

#25. చిన్నపిల్లలు తన తల్లిదండ్రులు మందలించిన విషయాలను సాధారణంగానే ప్రయత్నం లేకుండానే మరిచిపోవడం?

#26. పుస్తక తయారీ కర్మాగారంలో కొంతమంది వ్యక్తులు పుస్తకాలను యంత్రంలాగా వేగంగా బైండింగ్ చేస్తుంటే ఇది ఏ లక్ష్యం?

#27. ఇంక్వరి ఇంటూ హ్యూమన్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ గ్రంథ రచయిత?

#28. టాచిటోస్కోప్ ద్వారా అంచనా వేసేది?

#29. స్మృతిని గురించి మొదటగా శాస్త్ర బద్దంగా పరిశోధన చేసిన వ్యక్తి

#30. స్మృతిని పెంపొందించే పద్దతి కానిది

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *