TET DSC PSYCHOLOGY (వ్యక్తిని అధ్యయనం చేసే ) TEST౼ 157

Spread the love

TET DSC PSYCHOLOGY (వ్యక్తిని అధ్యయనం చేసే ) TEST౼ 157

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. అబ్జర్వేషన్ డోమ్ ను కనుగొన్నదెవరు

#2. ఒక ప్రత్యేక వికాస దశ వద్ద వేర్వేరు వ్యక్తుల పై బేధాన్ని పరిశీలించడం ఏ పద్దతి

#3. విద్యార్థులు జీవితంలో పాఠశాలలో ప్రత్యక్షంగా గమనించిన సన్నివేశాల సంపుటి

#4. సాంఘిక మితి పరీక్షను రూపొందించిన శాస్త్రవేత్త

#5. ఇంటర్వ్యూ పద్దతి ద్వారా సేకరించిన సమాచారము సరియైనది కాదని అనుకున్నప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు ఈ క్రింది పద్దతిని ఉపయోగించవచ్చును

#6. పోలీసులు సివిల్ దుస్తులలో ఉండి అసాంఘిక కార్యక్రమాలను అరికట్టుటకు ప్రజల మధ్యలో తెలియకుండా సంచరించడం

#7. మధ్యాహ్న భోజనం యొక్క ప్రభావం విద్యార్థుల హాజరు పై తెలుసుకునే ప్రయోగంలో మధ్యాహ్న భోజనం

#8. ఈ పద్దతి ద్వారా పాఠశాలకు, గృహానికి వారధి నిర్మించి విద్యార్థుల సమస్యను అదుపులో ఉంచవచ్చు

#9. ప్రయోగంలో హఠాత్తుగా వచ్చే అలసట ఒక

#10. పసిపిల్లలు, జంతువులు, పక్షుల ప్రవర్తనను అధ్యయనం చేయడానికి శ్రేష్టమైన పద్దతి

#11. కొన్ని పరిస్థితులలో శరీరానికి కావాలని దెబ్బలు, గాయాలు ఏర్పరచి వ్యక్తి ప్రవర్తనను గమనించడం

#12. అభ్యసనం పై వేగం యొక్క ప్రభావం తెలుసుకోవడంలో వేగం ఒక

#13. బాలల వివిధ వికాసాలను అధ్యయనం చేయడానికి అవసరమైన పరికరం

#14. ఒక ప్రయోగం చేసేటప్పుడు ప్రయోక్త ఉద్దీపనలనగానీ, ఉద్దీపింపచేసే పరిస్థితులనుగాని తాను పరీక్షించదలుచుకున్న పద్దతిలో మలచుకొనే చరం

#15. క్రిందివానిలో వ్యక్తి అధ్యయన పద్దతిగా పిలవబడనది

#16. ఒక అమ్మాయికి కావాలని గాయాలు తగిలేటట్లు చేసి తన ఏడుపును ఉద్వేగాన్ని పరిశీలిస్తే ఇది ఏ పరిశీలన?

#17. పావ్ లోవ్ ప్రయోగంలో ఆహారం స్వతంత్ర చరం కాగా మరి లాలాజలం ?

#18. అంతఃదృష్టి అభ్యసన సిద్దాంతంలో కొయిలర్ ప్రయోక్త కాగా మరి చింపాంజీ ?

#19. విద్యార్థుల ప్రవర్తనా తీరు, మాట్లాడేవారు, వస్త్రధారణ సెల్ ఫోన్ లో ఉండే టిక్ టాక్ యాప్ ప్రభావంతో టిక్ టాక్ వీడియోలు ఏ చరంగా పిలుస్తారు ?

#20. పులిని జూపార్క్ లో, సర్కస్ లో కాకుండా ఒక్కొక్కసారి వాటిని అడవులలోన లేదా జనావాసాల మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు పరిశీలించడం?

#21. బడిలో విద్యార్థుల యొక్క అసాధారణ ప్రవర్తనలను, అసాధారణ సంఘటనలను ఉపాధ్యాయుడు నమోదు చేసుకొనే పద్దతి ?

#22. ఉత్తమ గృహిణి మరియు తన పనితీరు పై సీరియళ్ల ప్రభావంతో సీరియళ్లు ఏ చరం?

#23. ప్రాథమిక పాఠశాలలోని విద్యార్థులకు "మెదడుకు మేత" పజిల్స్ అంశాన్ని ఉపయోగించుట ద్వారా దీనిని విద్యార్థుల్లో పెంపొందించవచ్చు ?

#24. ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లవాడిని అధ్యయనం చేసి కారణం తెల్సుకోవాలని భావించిన ఉపాధ్యాయునికి ఉపయోగపడే అధ్యయనం పద్దతి

#25. టెట్ పరీక్ష తేదీ ప్రకటించగానే పరీక్ష వ్రాయు విద్యార్థులందరూ హడావిడిగా పుస్తకాలు చేతపట్టుకొని చదవటం ప్రారంభిస్తారు. ఇక్కడ ఈ సందర్భoగా పరతంత్ర చరం ఏది?

#26. సెయింట్ ఆగస్టీన్ ప్రవేశపెట్టిన మనో విజ్ఞానశాస్త్ర అధ్యయన పద్దతి

#27. బాలల వివిధ వికాసాలను అధ్యయనం చేయడానికి 'అబ్జర్వేషన్ డోమ్'ను ఏర్పాటుచేసిన వారెవరు?

#28. ఏదైన ఒక దృగ్విషయాన్ని నియంత్రిత పరిస్థితులలో అధ్యయనం చేసే విధానమే?

#29. కార్యకారక సంబంధాన్ని ఏర్పరిచే పద్దతి

#30. ఆరు నెలలు పాపను అధ్యయనము చేయుటకు ఉపయోగపడని పద్దతి ముఖ్యంగా ఏది?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *