TET DSC PSYCHOLOGY (అభ్యసనం) TEST౼ 159

Spread the love

TET DSC PSYCHOLOGY (అభ్యసనం) TEST౼ 159

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. పరిసరాల అవసరాలను ఎదుర్కొనుట కొరకు వ్యక్తి ప్రవర్తనలో కలిగే ప్రతి మార్పు అభ్యసనం అని అన్నది?

#2. 'ది సైకాలజీ ఆఫ్ లర్నింగ్ అండ్ ఇన్ స్ట్రక్షన్స్" గ్రంథ రచయిత

#3. రోడ్డు పై కారునడుపుతున్న జైపాల్ రోడ్డు పైన స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉన్నట్టు బోర్డు చూడగానే కారును నెమ్మదిచేయడంలో దాగిన భావన

#4. వైగాట్ స్కీ ఏ దేశస్థుడు

#5. అభ్యసనానికి సంబంధించి భిన్నమైనది

#6. బోధించే విషయాలు వ్యక్తి అవసరాలకు తగినట్లుగా ఉన్నప్పుడే విద్యార్థి అభ్యసించడానికి సిద్ధపడుతాడు అని తెలిపే థార్నడైక్ నియమము

#7. సైకాలజీ ఉపాధ్యాయుడు తన క్లాస్ సమయానికి సమయ పాలన పాటించే విద్యార్థులకు బహుమతి ఇస్తానని చెబితే బహుమతి కోసమే విద్యార్థులందరు సమయానికి రావడం ఏ సిద్దాంతం

#8. గణిత ఉపాధ్యాయుడిచే దందించబడిన దివ్య ఆ పాఠశాలలో అందరూ ఉపాధ్యాయుల పై భయాన్ని పెంచుకుంది. ఇది ఏ అభ్యసనం

#9. తరగతిలో మొదటి ర్యాంకు సాధించిన వినీల లాగా మీరందరికి మంచి ర్యాంకులు రావాలని ఉపాధ్యాయుడు ప్రోత్సహిస్తే ఇది ఏ అభ్యసనం

#10. వ్యక్తి తన కృత్యానిర్వహణలో చూపించే శక్తి లేదా ఉత్సాహం పెంపొందించడానికి దోహదం చేసే ప్రక్రియను ప్రేరణ అన్నది

#11. అభ్యసనానికి రాచబాటగా దేనిని పిలుస్తారు ?

#12. పరిశీలనాభ్యాసనాన్ని ప్రాచూర్యంలోకి తెచ్చింది, ఆధ్యులుగా వీరిని పిలుస్తారు?

#13. నిబంధన ప్రక్రియకు మూల పురుషుడు

#14. సాంఘిక, సాంస్కృతిక అభ్యసన కర్త

#15. పావ్ లోవ్ ప్రయోగంలో నిబంధనకు ముందు లాలాజలం స్రవించడం

#16. పావ్ లోవ్ ప్రయోగంలో నిర్నిబందిత ఉద్దీపన

#17. తెల్ల ఎలుకను చూసి భయపడిన పిల్లవాడు, తెల్ల పిల్లిని కుందేలు లాంటి వాటిని చూసి భయపడకపోవడం?

#18. గెస్టాల్ట్ సైకాలజీ గ్రంథ రచయిత

#19. C.S.తో పాటు U.C.S. మరల మరల ఇచ్చినట్లయితే బంధం బలపడుతుందని తెలిపే నియమం

#20. విడిభాగాలకంటే మొత్తానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చు సిద్దాంతం

#21. కార్యసాధక నిబంధనాన్ని ఉపయోగించి విద్యారంగంలో వచ్చిన నూతన ప్రక్రియ

#22. స్వప్న సైకాలజీలో వచ్చే అనుమానాలను ఉపాధ్యాయున్ని అడిగితే అతడు పదేపదే మందలించడంతో స్వప్న అడగడం మానివేస్తే అది ఏ నియమo

#23. యత్న౼ప్రయత్న దోష పద్ధతికి మరోపేరు కానిది?

#24. ది గ్రోత్ ఆఫ్ మైండ్ గ్రంథ రచయిత

#25. అభ్యసనం మత్తు పదార్థాల వల్ల జరగదు అని చెప్పిన వ్యక్తి

#26. టెట్ కోచింగ్ లో ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన వారి పేర్లు ఉపాధ్యాయుడు బోర్డు పై రాస్తే అది చూసిన రాము మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడంలో దాగివున్న నియమం

#27. "అభ్యాసం కూసు విద్య" ఇందులో ఇమిడి ఉన్న నియమము

#28. థార్నడైక్ నొక్కి చెప్పిన ప్రాథమిక నియమాలలో ముఖ్యమైనది

#29. మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది. దీనిలో ఇమిడి ఉన్న సూత్రం

#30. హెర్బార్ట్ తయారు చేసిన బోధనా పద్దతిలో మొదటి దశ

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *