AP TET DSC 2021 TRI METHODS TEST౼ 78

Spread the love

AP TET DSC 2021 TRI METHODS TEST౼ 78

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. గమినిక:- ఈ ప్రశ్నజతపరచండి అంశానికి చెందినది.ఎడమ వైపు-1234 కుడి వైపు-ఎబిసిడి. 1)పరిమాణ శాస్త్రం 2)పరోక్షమాపనం 3)వివిధ వస్తువులను ఒకే పేరుతో సూచించే కళ ఎ)అరిస్టాటిల్ బి)ఆగస్ట్ కోమ్ట్ సి)హెన్రీ పాయింకర్

#2. 5E నమూనాలో అభ్యాసకులు అవగాహన తర్వాత అభ్యసన పరిధిని మరింత విస్తృతి పరుచుట/లోతైన అవగాహన కల్పిస్తూ నిత్యజీవిత అన్వయం గూర్చి బోధించు సోపానం

#3. 5E నమూనా వరుస క్రమం ఎ)Engage బి)Explore సి)Explain డి)Elaborate ఇ)Evaluate

#4. సూత్రం, నియమం ఏ విధంగా ఉత్పన్నం అయిందో అనే విషయాలకి ప్రాధాన్యత లేనపుడు ఉపయోగించే పద్దతి ?

#5. ఈ క్రింది వానిలో "అంతర్బౌద్ధిక దశ"కి చెందనిది ?

#6. "కృత్యాలు లేనిదే పాఠ్యఅంశం లేదు" అన్నది

#7. ఈ క్రింది వానిలో "ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్దతి" ప్రయోజనం కానిది ?

#8. ఆర్కిమెడిస్ జీవిత చరిత్రను బోధిస్తూ ఆర్కిమెడిస్ సూత్రాన్ని /ఆవిష్కరణలను కలిపి బోధించే పద్దతి ?

#9. క్షేత్ర పర్యటనలో ఎదురైన అనుభవాలను బేరీజు వేసుకొనే ప్రక్రియ ?

#10. గణితంలో కవిత్వం, సౌందర్యం అంతర్లీనంగా ఉంటాయి. వీటిని సమగ్రంగా అందించే వ్యక్తి గణతీకరణ చేయగలడు అన్నది

#11. దృక్పథాలను విలువలుగా పేర్కొన్నది ఎవరు ?

#12. విజ్ఞానశాస్త్రం కేవలం సత్యాలను, సంచితం చేయడం మాత్రమేకాదు, కొత్త రీతులను కూడా నేర్పుతుoది. అన్నది

#13. క్రింది వానిలో శాస్త్రీయ పద్దతి సోపానం కానిది

#14. సవరించిన జ్ఞానరంగంలో నిర్మాణాత్మక మార్పులలో మూల్యాంకనం చేయడం అనేది విధానజ్ఞానంలో ఏ విధంగా మారుతుంది ?

#15. హెర్బార్ట్ యొక్క ఏ సోపానంలో ఉపాధ్యాయుడు బోధనా సామగ్రిని ఎక్కువగా వినియోగించడం జరుగుతుంది ?

#16. బోధన అనగా ఉపాధ్యాయుడు, విద్యార్థుల మధ్య జరిగే పరస్పరా చర్య ప్రక్రియ అన్నది

#17. గమినిక:- ఈ ప్రశ్నజతపరచండి అంశానికి చెందినది.ఎడమ వైపు-1234 కుడి వైపు-ఎబిసిడి. 1)క్రమశిక్షణ విలువ 2)సమాచారము 3)అలవాట్లు 4)సామర్ధ్యాలు ఎ)బ్రెస్లిచ్ బి)స్కార్లింగ్ సి)మున్నిక్ డి)బ్లాక్ హారెస్ట్

#18. సమచారం ఆధారంగా గ్రాఫ్ లు, చిత్రాలు, పట్టికలు, 2D, 3D పటాలను తయారు చేయడం అనేది ఏ విద్యా ప్రమాణంకు చెందుతుంది ?

#19. విద్యార్థి వేటిని అర్ధం చేసుకున్నాడో, వేటిని ఇంకా నేర్చుకోవాలో తెలుసుకోవడానికి తోడ్పడేవి విద్యాప్రమాణాలు అన్నది

#20. 15, 20, 25ల సరాసరి ఎంత? ఈ సరాసరి చతురస్ర చుట్టుకొలత అయితే భుజం ఎంత ? అనునది ఏ విద్యా ప్రమాణంకు చెందుతుంది ?

#21. సవరించిన జ్ఞానరంగంలో నిర్మాణాత్మకమార్పులో జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడం అనేది అభిజ్ఞానoలో ఏ విధంగా మారుతుంది ?

#22. ప్రాథమిక స్థాయిలో పరిసరాల విజ్ఞాన బోధన, అభ్యసనలు విద్యార్థి కేంద్రంగాను, కృత్యాధారంగాను, సామర్ధ్యాల మీద ఆధారపడి ఉండాలని సూచించిన వారు

#23. ఉద్దేశ్యం ఎల్లప్పుడూ మన కళ్ళముందే కనబడుతూ దిశా నిర్దేశం చేస్తుంది అని అన్నది ఎవరు ?

#24. అందరికీ విద్యకొరకు 3300 వీడియో పాఠాలను అందించిన సంస్థ ఏది ?

#25. సంచార విజ్ఞానశాస్త్ర తరగతిని ప్రారంభించినవారు

#26. వర్ణన, పోలికలు, విశ్లేషణ, వివరణ మొదలగు అంశాలతో ప్రశ్నలు రూపొందిస్తే అవి ఏ రకమైన ప్రశ్నలు ?

#27. ఆధునిక మానవుని కార్యకళాపాలైన వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు మొదలైన వాటిలో గణితం ఇమిడి ఉన్నది అని అన్నది

#28. మన చుట్టూ ఉన్న భౌతిక ప్రపంచంలో జరుగుతున్న అనేక సంఘటనలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయో శాస్త్రజ్ఞులు చేసే ప్రయత్న ఫలితాలే

#29. అమెరికా ప్రభుత్వం వారు ఏ శాస్త్రవేత్త పుట్టిన రోజును "జాతీయ పరిశోధకుల దినోత్సవంగా"గా జరుపుతారు ?

#30. The School Master's Assistant' అనే పాఠ్యపుస్తకంను రాసింది ఎవరు ?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *