AP TET DSC 2021 PSYCHOLOGY TEST౼ 82

Spread the love

AP TET DSC 2021 PSYCHOLOGY TEST౼ 82

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. శాస్త్రీయ నిబంధన సమీకరణం/సూత్రమును గుర్తించుము

#2. పావ్ లోవ్ ఉన్నత క్రమనిబంధన ప్రయోగంతో "గంట" అనునది ?

#3. స్కిన్నర్ ప్రయోగంలో జరిగే అభ్యసనను సూచించే సరైన సమీకరణoమను గుర్తించుము ?

#4. విద్యార్థి ప్రజ్ఞాపాటవాలకు అనుగుణంగా పూర్వ అనుభవాలు ఆధారంగా అభ్యసన ప్రక్రియలు కల్పించాలి అని తెలిపే అభ్యసన సిద్దాంతం ?

#5. ఛాత్రోపాధ్యాయులకు బోధనలో మెలుకువలను నేర్పే "మైక్రోటీచింగ్" పద్దతి ఈ అభ్యసన సిద్దాంతానికి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు *

#6. విద్యార్థి యొక్క విద్యా సాధనలో విద్యార్థి పొందే సాఫల్యం లేదా వైఫల్యం అనునది విద్యార్ధికి ఏ రకమైన ప్రేరణగా పనిచేస్తాయి ?

#7. బ్యాంక్ లో క్యాషియర్ నోట్ల లెక్కింపు అనునది ఈ రకమైన స్మృతికి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు ?

#8. పెద్దల తోడు కావాలని కోరుకోవడం ఏ రకమైన అవసరం ?

#9. ఖచ్చితమైన పునఃస్మరణ అనేది అసంభవం అని తెలియజేసేది ?

#10. రమేష్ రోడ్డుమీద జరిగిన హత్యనుచూశాడు. కానీ కోర్టులో ఆ విషయాన్ని సరిగా చెప్పలేకపోయాడు. ఇది దీనికి ఉదాహరణ ?

#11. డెజావు/మిథ్యా పరిచయం దీనిలో భాగం

#12. యత్నదోష సిద్దాంతానికి ఉదాహరణ కానిది ?

#13. అంతరదృష్టి సిద్దాంతానికి చెందని ప్రవచనం

#14. లాక్షణిక అభ్యసన వక్రరేఖలో వైయుక్తిక బేధాలు కనిపించే దశ ?

#15. కార్యసాధక సిద్దాంతానికి గల ఇతర పేరు కానిది/?

#16. "మాన్యువల్ కమ్యూనికేషన్" అను పద్దతిని వీరి కోసం ఉపయోగిస్తారు ?

#17. ప్రతిభావంతులైన పిల్లలకు తరగతులలోనే ప్రత్యేక అభ్యసన అనుభవాలను కల్పించు కార్యక్రమమును ఏమంటారు ?

#18. ద్యార్ధికి కీలకవిషయాన్ని అందించేటప్పుడు భౌతికంగా మార్గదర్శకత్వాన్ని అందించే ప్రక్రియ ?

#19. కేంద్రనాడీ వ్యవస్థలోపం/మెదడు దెబ్బతినడం వలన కలిగేది ?

#20. అభ్యసనా బదలాయింపుకు కారణమైన వికాస నియమం ?

#21. శిశువు భాష, భయం, అలవాట్లు నేర్చుకోవడానికి తోడ్పడే వికాస నియమం ?

#22. శిశువును పిన్నుతో గుచ్చినప్పుడు మొదట శరీరమంత కదిలిస్తుంది. కాల క్రమేణ గుచ్చిన ప్రాంతాన్ని మాత్రమే కదిలిస్తుంది. దీనిని వివరించే వికాస నియమం ?

#23. జీన్ పియాజే ప్రకారం శిశువు జ్ఞానఅన్వేషణ కోసం చేయు మానసిక శక్తి ఉపయోగించి చేయు కృత్యాలను ఏమందురు ?

#24. క్రింది వానిలో సంజ్ఞానాత్మక ప్రక్రియను సరిగా సూచించునది ?

#25. నైతిక వికాసం పరంగా ఈ దశలోని పిల్లలు వివేచన తీర్పులను ఉపయోగించకుండా నియమాలు పాటిస్తారు ?

#26. శారీరక వికాసం వేగంగాను మరియు నెమ్మదిగాను జరిగే దశలు

#27. ఈ దశ నుండి శిశువు యొక్క శరీర అవయవాన్ని సరైన అనుపాతంలో పెరుగుతాయి ?

#28. అథ్లెటిక్ నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడానికి అనువైన దశ ?

#29. వ్యక్తి జీవన అవసరాలు, కోరికలు, ఆకాంక్షలు, విలువలు మొదలగునవి సంతృప్తి చెందడం/చెందకపోవడం అనే అంశం ఆధారంగా జరిగే వికాసం ?

#30. తులనాత్మకంగా ఉద్వేగాలు సులభంగా మార్పు చెందే దశ ?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *