TET DSC TELUGU 6th CLASS (సమయ పాలన & సమయస్ఫూర్తి) TEST౼ 179

Spread the love

TET DSC TELUGU 6th CLASS (సమయ పాలన & సమయస్ఫూర్తి) TEST౼ 179

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. సమావేశానికి గాంధీ గారు ఎలా వచ్చారు?

#2. 'ఆరునూరైనా' అనే జాతీయాన్ని ఏ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తారు?

#3. దక్షిణాఫ్రికాలో గాంధీ గారు ఏ శ్లోకాలను గోడమీద అతికించుకుని చదివేవారు?

#4. పంచతంత్ర కథలను తెలుగులోకి అనువదించినవారు?

#5. పంచతంత్ర కథలు తెలుగులో ఏ పేరుతో అనువాదం అయ్యాయి?

#6. 'ఓగిరం' అనే పదానికి వికృతి పదం రాయండి?

#7. ఆయనకు కరమునకు ఖరమునకు తేడా 'తెలియదు' పై వాక్యములో వర్గముక్కలను గుర్తించండి?

#8. నామవాచకానికి లేదా సర్వనామానికి ఉన్న గుణాన్ని తెలిపే దానిని ఏమంటారు?

#9. ఎవరిక్కడ పదాన్ని విడదీసి రాయండి?

#10. వర్ణలోప, వర్ణాగమ, వర్ణాధిక్య, వర్ణవ్యత్యయనునది మార్పులతో మా వస్తే వాటిని ఏమంటారు?

#11. ఈ క్రిందివానిలో బిడాలము అనే అర్థం గల జీవి ఏది?

#12. ఈ క్రిందివానిలో కందుకూరి వారి రచన కానిది ఏది?

#13. సమయస్ఫూర్తి పాఠంలోని "రోమశుడు" అనే పేరుగల జంతువు ఏది?

#14. ప్రధమైతర విభక్తి ఏ చువర్ణములందున్న ఉకారానికి సంధి వస్తుంది?

#15. ప్రథమేతర విభక్తి చువర్ణములందున్న ఉకారానికి సంధి....గా వస్తుంది?

#16. ఆహా! ఎంత అద్బుతము నా శత్రువు వలలో చిక్కుకున్నాడు. ఈ నాటితో వాడి పీడ అని అనుకున్నది ఎవరు?

#17. పటము అనే పదానికి పర్యాయపదాలు రాయండి?

#18. లింగ, వచన, విభక్తులు లేని పదాలను ఏమంటారు?

#19. 'పటాపంచలు' అనే జాతీయాన్ని ఏ సందర్భంలో వాడతారు?

#20. "ఆ కిరాతుడు కాలయమునిలా వస్తున్నాడు" ఈ వాక్యంలో ఉన్న అలంకారం మరియు అది ఏ రకమైన వాక్యమో తెలపండి?

#21. మింగేస్తావేమో ఈ పదాన్ని విడదీసి సంధి పేరు రాయండి

#22. విక్రమ సేనుడు ఏ రాజ్యాన్ని పాలిస్తూ ఉండేవాడు?

#23. పరాజయంతో గుహలో దాక్కొన్న విక్రమసేనుడికి స్ఫూర్తినిచ్చిన జీవి ఏది?

#24. 'పటాపంచలు' అనేది ఏ రకమైన వ్యాకరణ విభాగము?

#25. ప్రత్యేక ఆంధ్రరాష్ట్రం కోసం సభలు, సమావేశాలు, తీర్మానాలు ఏ సంవత్సరం నుండి జరుగుతున్నాయి?

#26. పొట్టి శ్రీరాములు గారు బొంబాయిలో చేసిన ఉద్యోగం ఏమిటి?

#27. పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు గారు రచించిన 'శ్రీమతి' అనేది ఏ ప్రక్రియలకు చెందినవి?

#28. కర్నూలు రాజధానిగా ఆంధ్రరాష్ట్రం ఏర్పాటైన తేదీ

#29. సుందరాచారి గారి కాంస్యం విగ్రహాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎక్కడ నెలకొల్పింది?

#30. ఏ నగరరాజులకు కీర్తిస్తూ సుందరాచారి గారు రచనలు చేశారు?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *