TS TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA PSYCHOLOGY [స్మృతి – విస్మృతి] TEST-43

Spread the love

TS TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA PSYCHOLOGY [స్మృతి – విస్మృతి] TEST-43

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.A
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. మానవుని మనస్సులో లక్క ముద్దలాంటి పదార్థం ఉంటుందని అదే స్మృతిని నిర్ణయిస్తుంది అని చెప్పిన వ్యక్తి?

#2. హంటర్ విలంబిత ప్రతిచర్యా పరికరం ద్వారా దేనిని అంచనా వేస్తారు?

#3. హన్సిక ఇంటర్ మీడియట్ పరీక్షలో సంస్మృత పద్యాలన్నీ వ్రాసింది కాని ఆమెకు అర్ధం మాత్రం తెలియదు. ఇది ఏ స్మృతి?

#4. ధారణ అతిస్పల్ప కాలం వుండే స్మృతి

#5. స్మృతి పెంచే పద్ధతి కానిది?

#6. సాధనా ప్రేరణ అను భావనను ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు?

#7. చిరంజీవి,నాగార్జున,బాలకృష్ణ,రమ్యకృష్ణలలో విద్యార్థులకు రమ్యకృష్ణ బాగా గుర్తుండటం ఏ భావనకు సంబంధించింది?

#8. మాస్లో ప్రకారం ఉన్నతక్రమ అవసరం కానిది?

#9. చిన్న కుటుంబం చింతలేని కుటుంబం అనే పాఠ్యాంశాన్ని విద్యార్థులు నాటకం వేసి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది ఏ స్మృతి?

#10. హోదా,గౌరవం, పరపతి లాంటి అవసరాలు?

#11. మానసిక చలనాత్మక రంగానికి చెందని లక్ష్యం

#12. విద్యార్థి పుస్తకాల ద్వారా, ఉపాధ్యాయుల ద్వారా, వార్తాపత్రికల ద్వారా సమాచారాన్ని తెల్సుకొనుట ఏ లక్ష్యంగా చెప్పవచ్చు?

#13. ఏదైనా నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకునే క్రమంలో మనము ఉపయోగించే మొదటి లక్ష్యం

#14. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి టోకెను తీసుకొని చూపించుకున్న చరణ్ కు ఇంటికి వచ్చాక వాళ్లు, అమ్మ టోకెన్ నెంబర్ ఎంత అని అడిగితే చెప్పలేకపోయాడు. ఇది ఏ స్మృతి?

#15. భరత్ తాను ఎంత ప్రయత్నించినా తన బాల్య మిత్రుల పేరు మర్చిపోలేకపోతున్నాడు. ఇది ఏ స్మృతి?

#16. భూకంప బాధితుడిని కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ సంఘటను వర్ణించమని చెప్తే ఈ భావన?

#17. రిమెంబరింగ్ గ్రంథ రచయిత?

#18. పునరుత్పాదక పద్ధతి అని దేనికి పేరు?

#19. On Memory గ్రంథ రచయిత?

#20. మునువు అభ్యసించిన దానిలో దేనినైనా జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోలేకపోవడం విస్తృతి అన్నది ఎవరు ?

#21. డంకన్ అన శాస్త్రవేత్త వేటిపై ప్రయోగాలు చేసాడు?

#22. చిన్నపిల్లలు తన తల్లిదండ్రులు మందలించిన విషయాలను సాధారణంగానే ప్రయత్నం లేకుండానే మరచిపోవడం?

#23. పుస్తక తయారీ కర్మాగారంలో కొంతమంది వ్యక్తులు పుస్తకాలను యంత్రంలాగా వేగంగా బైండింగ్ చేస్తుంటే ఇది ఏ లక్ష్యం?

#24. ఇంక్వరి ఇంటూ హ్యూమన్ ఫ్యాకల్టి అండ్ ఇట్స్ డెవలప్ మెంట్ గ్రంథ రచయిత?

#25. టాచిటోస్కాప్ ద్వారా అంచనా వేసేది?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *