TS TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA PSYCHOLOGY [వ్యక్తిని అధ్యయనం చేసే పద్ధతులు] TEST-38

Spread the love

TS TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA PSYCHOLOGY [వ్యక్తిని అధ్యయనం చేసే పద్ధతులు] TEST-38

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.A
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. అబ్జర్వేషన్ డోమ్ ను కనుగొన్నదెవరు

#2. ఒక ప్రత్యేక వికాస దశ వద్ద వేర్వేరు వ్యక్తులపై బేధాన్ని పరిశీలించడం ఏ పద్ధతి

#3. విద్యార్థుల జీవితంలో పాఠశాలలో ప్రత్యక్షంగా గమనించిన సన్నివేశాల సంపుటి.

#4. సాంఘిక మితి పరీక్షను రూపొందించిన శాస్త్రవేత్త

#5. ఇంటర్వ్యూ పద్ధతి ద్వారా సేకరించిన సమాచారము సరియైనది కానిది అనుకున్నప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు ఈ క్రింది పద్ధతిని ఉపయోగించవచ్చును.

#6. పోలీసులు సివిల్ దుస్తులలో ఉండి అసాంఘిక కార్యక్రమాలను అరికట్టుటకు ప్రజల మధ్యలో తెలియకుండా సంచరించడం

#7. సమరూప కవలలు

#8. మధ్యాహ్న భోజనం యొక్క ప్రభావం విద్యార్థుల హాజరుపై తెలుసుకునే ప్రయోగంలో మధ్యాహ్న భోజనం

#9. ఈ పద్ధతి ద్వారా పాఠశాలలకు, గృహానికి వారధి నిర్మించి విద్యార్థుల సమస్యను అదుపులో ఉంచవచ్చు.

#10. ప్రయోగంలో హఠాత్తుగా వచ్చే అలసట ఒక

#11. పసిపిల్లలు, జంతువులు, పక్షుల ప్రవర్తనను అధ్యయనం చేయడానికి శ్రేష్ఠమైన పద్ధతి

#12. కొన్ని పరిస్థితులలో శరీరానికి కావాలని దెబ్బలు, గాయాలు ఏర్పరచి వ్యక్తి ప్రవర్తనను గమనించడం.

#13. అభ్యసనంపై వేగం యొక్క ప్రభావం తెలుసుకోవడంలో వేగంఒక

#14. బాలల వివిధ వికాసాలను అధ్యయనం చేయడానికి అవసరమైన పరికరం.

#15. ఒక ప్రయోగం చేసేటప్పుడు ప్రయోక్త ఉద్దీపనలనుగానీ, ఉద్దీపింపచేసే పరిస్థితులనుగాని తాను పరీక్షించదలుచుకున్న పద్ధతిలో మలచుకొనే చరం.

#16. క్రింది వానిలో వ్యక్తి అధ్యయన పద్దతిగా పిలువబడనది

#17. ఒక అమ్మాయికి కావాలని గాయాలు తగిలేటట్లు చేసి తన ఏడుపును ఉద్వేగాన్ని పరిశీలిస్తే ఇది ఏ పరిశీలన ?

#18. పావ్ లోవ్ ప్రయోగంలో ఆహారం స్వతంత్ర చరం కాగా మరి లాలాజలం ?

#19. అంతఃదృష్టి అభ్యసన సిద్ధాతంలో కోయిలర్ ప్రయోక్త కాగా మరి చింపాంజీ ?

#20. 14 రోజులు హాస్పిటల్ లో చికిత్సలో భాగంగా ఉన్న కోనా వ్యాధి బాధితుడు బయటికి వచ్చిన తరువాత అతడు అనుభవించిన మానసిక సంఘరణను ఇంట్లో వాళ్ళతో చెప్పడంలో అతడు ఉపయోగించిన పద్ధతి ?

#21. అంతపరిశీలన పద్ధతికి సంబంధించిన సరికాని అంశం ?

#22. విద్యార్ధుల ప్రవర్తనా తీరు, మాట్లాడేవారు, వస్త్రధారణ సెలెఫోన్ లో ఉండే టిక్ టాక్ యాప్ ప్రభావంతో టిక్ టాక్ వీడియోలు ఏ చరంగా పిలుస్తారు ?

#23. పులిని జూపార్కులో, సర్కస్ లో కాకుండా ఒక్కొక్కసారి వాటిని అడవులలో లేదా జనావాసాల మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు పరిశీలించడం ?

#24. బడిలో విద్యార్థుల యొక్క అసాధారణ ప్రవర్తనలను, అసాధారణ సంఘటనలను ఉపాధ్యాయుడు నమోదు చేసుకొనే పద్ధతి?

#25. ఉత్తమ గృహిణి మరియు తన పనితీరుపై సీరియళ్ల ప్రభావంతో సీరియళ్లు ఏ చరం ?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *