AP TET DSC 2021 TELUGU (9th Class) TEST౼ 111

Spread the love

AP TET DSC 2021 TELUGU (9th Class) TEST౼ 111

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. 9వ తరగతి పాఠ్యపుస్తక బోధనలో భాగంగా ఉపవాచక పాఠ్యఅంశ బోధనకు కేటాయించుకోవలసిన కాలాంశాల సంఖ్య

#2. పాఠ్యఅంశ బోధనలో గుర్తుంచుకోవలసిన సోపానాల సంఖ్య

#3. పాఠ్యఅంశ బోధనలో భాగంగా "పాఠ్యఅంశం పైన చర్చ అవగాహన" కొరకు కేటాయించుకోవలసిన పీరియడ్ల సంఖ్య

#4. క్రింది వానిలో వ్యాస ప్రక్రియకు చెందని పాఠం

#5. క్రింది వాటిలో 'నైతిక విలువలు' ఇతివృత్తానికి సంబంధించిన పాఠాలు ఎ)ఆడిన మాట బి)పద్యరత్నాలు సి)స్వామి వివేకానంద డి)నేనెరిగిన బూర్గుల

#6. 'ధ్రువ తారలు' పాఠ్యఅంశ ఇతివృత్తం

#7. 'ప్రాచీన గాథాలహరి' అనునది వీరి రచన

#8. ఏదైనా ఒక పుస్తకాన్ని చదివి, అందులోని విషయాన్ని సంక్షిప్తంగా పరిచయం చేస్తూ, గుణదోషాలు తెలియజేసే ప్రక్రియ

#9. పుస్తకాలను లోతుగా అధ్యయనం చేయడాన్ని విద్యార్థులలో పెంపొందించడమే ఉద్దేశంగా గల పాఠ్యఅంశం

#10. జిడ్డు కృష్ణమూర్తి రచన 'ఎ టైమ్ లైన్ స్ప్రింగ్' ను అరునా మోహన్ ఈ పేరుతో తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు

#11. "సైరికా, నీవు భారత క్ష్మాతలాత్మ గౌరవ పవిత్ర మూర్తివి, శూరమణివి" అని కీర్తించినది

#12. బౌద్ద ధర్మాన్ని పాటిస్తూ బుద్ధుని శిష్యులుగా ఉండేవారు

#13. 'భోజ రాజీయo' రచించిన కవి

#14. 'చెప్పెడు వారు చెప్పినన్, వినియెడు వారికించుక వివేకము పుట్టదె' అని వీరు వీరితో అన్నారు

#15. ఆనంతామాత్యుడు ఈ యుగానికి చెందిన కవి

#16. యాత్రా చరిత్రలు ప్రారంభమైన యుగం

#17. క్రింది వారిలో అనుసృజన యుగానికి చెందిన కవి

#18. సర్దేశాయి తిరుమలరావు గారి దృష్టిలో గొప్ప కావ్యం

#19. 'ఎవరూ రాకపోయినా ఒక్కడివే, ఒక్కడవే పదవోయి' అన్నది

#20. నోరి దత్తాత్రేయుడి జన్మస్థలం

#21. గోశాలలో గోవత్సాలన్నీ తోకలెత్తి పట్టి ఎంతో సంతోషంగా పాలు కుడుచుకుంటున్నాయి ఏ అలంకారం ?

#22. 'సిద్ధార్థుడు' ౼ ఏ సమాసం ?

#23. క్రింది వానిలో సప్తమీ తత్పురుష సమాస పదం కానిది

#24. 'అనేకానేక' ౼ ఏ సంధి ?

#25. "వారి మనసు అపుడే తీసిన వెన్న" ౼ ఏ అలంకారం ?

#26. 'తొందర లేదులే ! నెమ్మదిగా భోజనం చెయ్యి !' అని ఎవరు ఎవరితో అన్నారు ?

#27. 'మంచి జ్ఞానం కలవాడు' అనే వ్యుత్పత్తిని సూచించే పదం

#28. 'తీర్థం' అనే పదానికి నానార్ధం కానిది

#29. 'నెమ్మది' ౼ విసంధి రూపం

#30. ఆచార్య భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి గారి సిద్దాంత గ్రంథం

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *